Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoły doktorskie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoły doktorskie

Szczegółowe kryteria kwalifikacji, oferowane programy oraz harmonogram rekrutacji do szkół doktorskich działających na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych jednostek:

Rekrutacja krok po kroku

Krok 1. Załóż konto i uzupełnij wymagane informacje

Wejdź na stronę irk.uj.edu.pl, przejdź na podstronę „Szkoły doktorskie”, a następnie znajdź w prawym górnym rogu odnośnik „Utwórz konto”.

Ważne! Podaj e-mail, z którego naprawdę korzystasz, ponieważ po założeniu konta otrzymasz na ten adres wiadomość z linkiem aktywacyjnym, w który musisz kliknąć, aby móc korzystać z systemu IRK.

Po aktywowaniu konta zaloguj się do systemu. Teraz możesz uzupełnić informacje dotyczące Twoich danych osobowych i wykształcenia w zakładce „Formularze osobowe” – upewnij się, że na górze strony, na niebieskim tle, znajduje się informacja o tym, że wybrana została rekrutacja o nazwie „Szkoły Doktorskie”.

Podstawowe dane osobowe

Podaj informacje o swoich danych osobowych, miejscu urodzenia i posiadanym obywatelstwie. Dane muszą się zgadzać z Twoim dokumentem tożsamości – po dokonaniu zgłoszenia nie będzie ich już można samodzielnie zmienić.

Adres i dane kontaktowe

Podaj przynajmniej jeden numer telefonu, pod którym można się do Ciebie dodzwonić. To ważne, bo jeśli pojawi się potrzeba pilnego kontaktu ze strony Uczelni w sprawie Twoich zgłoszeń, zadzwonimy do Ciebie pod ten numer. Zwróć też uwagę, że na adres korespondencyjny podany w tym miejscu może być kierowana poczta z uniwersytetu. Dane podane w tej zakładce można edytować; po wpisaniu się do szkoły należy pamiętać o aktualizacji danych również w systemie USOSweb (potrzebę korekty doktoranci zgłaszają w sekretariacie).

Zdjęcie

Wczytaj do systemu IRK zdjęcie zgodne z wymaganiami do polskiego dowodu osobistego. Ta fotografia będzie potem wykorzystana w Twojej legitymacji doktoranckiej, dlatego musi być odpowiednia do użycia w oficjalnym dokumencie. W związku z tym, każde zdjęcie wymaga zaakceptowania przez administratora.

Uwaga! Możesz dokonać zgłoszeń rekrutacyjnych bez wgranej fotografii. Jednak akceptacja zdjęcia jest potrzebna przed dokonaniem wpisu, ponieważ umożliwia pobranie podania o przyjęcie, niezbędnego do wpisania się do szkoły. Dlatego nie czekaj z tym do ostatniej chwili, bo może się okazać, że musisz czekać w kolejce na zatwierdzenie zdjęcia.

Fotografie są zatwierdzane przez administratorów na bieżąco w godzinach pracy, za wyjątkiem weekendów. Zdjęcia wczytane między piątkiem po 16:00 a poniedziałkiem przed 8:00 są zatwierdzane w poniedziałek.

Wykształcenie

Zacznij od podania danych w polu „Dokumenty”: wpisz tam informację o dyplomie ukończenia studiów, wybierz przycisk „Dodaj dokument” i uzupełnij formularz.

Wypełniając dane dokumentu dyplomu, zwróć uwagę na to, że nie musisz od razu uzupełniać wszystkich rubryk. Żeby dokonać zgłoszenia na studia, wystarczy, że wpiszesz rodzaj dokumentu (np. polski dyplom magistra), rok jego uzyskania oraz kraj wydania.

Po otrzymaniu dyplomu uzupełnij pozostałe pola: numer dokumentudatę wydaniarodzaj i nazwę instytucji wystawiającej (uczelnia, która wydała dyplom) oraz miejsce wydania. Wszystkie te dane będą potrzebne do wydrukowania podania o przyjęcie do szkoły.

Dodatkowe dane osobowe

Dane dotyczące dokumentu tożsamości są potrzebne tylko w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL (np. cudzoziemcy). Nie trzeba ich uzupełniać w pozostałych przypadkach. W tym miejscu należy również uzupełnić informacje dotyczące służby wojskowej.

Krok 2. Dokonaj zgłoszenia rekrutacyjnego

Z pełną listą programów oraz zasadami rekrutacji możesz zapoznać się na stronach internetowych poszczególnych szkół doktorskich. Kiedy zdecydujesz się dokonać zgłoszenie rekrutacyjne, znajdź w systemie IRK odnośnik „Oferta”, wybierz interesujący Cię program i kliknij w zielony przycisk „Zapisz się” w karcie wybranego programu.

Następnie uzupełnij wymagane w rekrutacji na dany program formularze rekrutacyjne i zapisz swoje zgłoszenie.

W swoim koncie w zakładce „Zgłoszenie rekrutacyjne” możesz zobaczyć listę dokonanych zgłoszeń. Tam też znajdziesz informacje o wynikach rekrutacji, dokumenty do pobrania do wpisu i instrukcje dotyczące dokonania wpisu do szkoły, jeśli się do niej  dostaniesz.

Krok 3. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej  

Rozmowy kwalifikacyjne są prowadzone w terminie wskazanym w harmonogramie. Szczegóły dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej (dokładny termin oraz godzina) są przekazywane kandydatom indywidualnie w koncie IRK. Informacje na temat sposobu jej przeprowadzenia (stacjonarnie, zdalnie) mogą być opublikowane w karcie programu lub przekazane przez wiadomość w systemie IRK zgłoszonym kandydatom.

Krok 4. Sprawdź wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji są przekazywane kandydatom w systemie IRK. Po zalogowaniu, w części „Moje konto” w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” w tabeli zobaczysz swój wynik na liście rankingowej i informację: zakwalifikowany, lista rezerwowa lub niezakwalifikowany.

Krok 5. Dokonaj wpisu do szkoły doktorskiej

Jeśli Twój status to „zakwalifikowany” – gratulacje, to znaczy, że uniwersytet zaprasza Cię do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej! Przed Tobą ostatni krok, potwierdzenie woli podjęcia kształcenia, czyli wpis do szkoły doktorskiej. Wpisu trzeba dokonać w terminie wyznaczonym w harmonogramie. Uzupełnij dane w IRK, zadbaj o to, żeby Twoje zdjęcie było zaakceptowane i pobierz i przygotuj komplet dokumentów.

Najczęstsze pytania związane z rekrutacją do szkół doktorskich

Czy mogę się rekrutować do szkoły doktorskiej, mimo że nie będę mieć tytułu magistra w momencie wpisu?

Tak, jest to możliwe, na specjalnych zasadach. Taka oferta skierowana jest do najwybitniejszych absolwentów studiów I stopnia z dużym potencjałem badawczym. Wymagania względem takich kandydatów opisane są szczegółowo w kryteriach kwalifikacji znajdujących się na stronach poszczególnych szkół doktorskich.

Czy do szkół doktorskich mogą kandydować doktoranci „starego” trybu?

Tak, rekrutują się oni na takich samych zasadach, jak inni kandydaci.

Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Kandydaci biorący udział w naborach do szkół doktorskich działających na UJ nie ponoszą żadnych opłat rekrutacyjnych.  

Czy należy jakoś potwierdzić swoje zgłoszenie rekrutacyjne?

Nie ma konieczności potwierdzania zgłoszenia. W procesie rekrutacji uwzględniane będą aplikacje, dla których dokumentacja będzie kompletna w momencie końca przyjmowania zgłoszeń.

Ile wynosi opłata za studia?

Kształcenie w szkołach doktorskich jest bezpłatne zarówno dla obywateli Polski, jak i dla cudzoziemców.

W razie dalszych pytań – szukaj informacji na stronie internetowej szkoły doktorskiej, do której planujesz się rekrutować, bądź skontaktuj się z biurem tej jednostki.