Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawy prawne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawy prawne

Dokumenty wewnętrzne

Wszystkie wewnętrzne akty prawne znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UJ pod adresem https://bip.uj.edu.pl/studia/rekrutacja

Dokumenty zewnętrzne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, z późniejszymi zmianami.


Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2021/2022

Zgodnie z art. 70  ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce kryteria kwalifikacji na studia na rok akademicki 2021/2022 zostały uchwalone przez Senat UJ 27 maja 2020 roku.

Obywatele polscy

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

Studia II stopnia

Cudzoziemcy

Studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Studia II stopnia