Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na studia

w Uniwersytecie Jagiellońskim

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja 2021/2022

Kryteria kwalifikacji

Zgodnie z art. 70  ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce kryteria kwalifikacji na studia na rok akademicki 2021/2022 zostały uchwalone przez Senat UJ 27 maja 2020 roku.

Katalog studiów wraz z ich opisem zostanie opublikowany w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK.uj.edu.pl) do końca tego roku, do tego czasu zapraszamy do zapoznawania się z zasadami rekrutacji, jakie będą obowiązywać w przyszłym roku w poniższych dokumentach:

Obywatele polscy

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

Studia II stopnia

Cudzoziemcy

Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

Jak czytać kryteria kwalifikacji (studia I stopnia i jednolite magisterskie)

Sposób obliczenia wyniku kwalifikacji zależy od:

  • ustalonych przez jednostkę zasad kwalifikacji dla danych studiów oraz
  • rodzaju posiadanej matury.

Uwaga!

Począwszy od roku 2019/2020 w rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, w przypadku polskiej nowej matury (zdawanej po 2001) uwzględniane będą tylko i wyłącznie wyniki matury pisemnej na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Wyniki na poziomie podstawowym nie będą brane pod uwagę przy rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dodatkowo:

  • wyniki z egzaminu dojrzałości (tzw. stara matura) są przeliczane na poziom podstawowym, a osoby chcące uzyskać wyniki na poziomie rozszerzonym powinny przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu maturalnego (deklarację przystąpienia do egzaminu należy złożyć do końca grudnia 2020 roku),
  • osoby posiadające maturę zagraniczną, na której nie ma przedmiotów wymaganych w kryteriach na wybrane studia, powinny skontaktować się z Działem Rekrutacji na Studia.

Zasady kwalifikacji są ustalone odrębnie dla poszczególnych studiów i określają, które przedmioty, z jaką wagą i w jakiej liczbie będą uwzględniane przy obliczaniu wyniku kwalifikacji. Więcej informacji na temat zasad rekrutacji znaleźć można w części Obliczanie wyniku kwalifikacji.