Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Cudzoziemcy

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Terminy – studia w języku polskim

Rekrutacja dla cudzoziemców na rok akademicki 2021/22 na wszystkie studia w języku polskim jest już zakończona. 

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 rozpocznie się w marcu 2022.

Rekrutacja przebiega w sposób ciągły poprzez uruchamianie kolejnych dodatkowych tur, do momentu wypełnienia ustalonego górnego limitu przyjęć lub do zakończenia terminu ostatniej dodatkowej tury. Jeśli chcesz brać udział w rekrutacji, zapoznaj się z harmonogramem aktualnie trwającej tury.

W przypadku cudzoziemców ubiegających się o podjęcie kształcenia na kierunku lekarskim  i lekarsko-dentystycznym jako stypendyści NAWA przez harmonogram podstawowej tury rozumie się harmonogram „trzecia tura naboru (dodatkowa)”.

Poniższe terminy dotyczą rekrutacji na studia w języku polskim, harmonogram na studia w językach obcych znaleźć można na stronie Welcome.

WAŻNE! Do wpisu na studia wymagane jest świadectwo ukończenia szkoły (dla studiów pierwszego stopnia) oraz dyplom ukończenia studiów (dla studiów drugiego stopnia)! Zanim dokonasz zgłoszenia wybierz turę, dla której do wpisu będziesz posiadać wymagane dokumenty.

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych*

do 23 sierpnia

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu 

do 23 sierpnia

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 24 sierpnia

rozmowa kwalifikacyjna

30 sierpnia – 3 września i 6 września

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

10 września

wpisy na studia:

termin wpisów

13 – 28 września

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

15 października

ostateczny termin dostarczenia: apostille, ubezpieczenia oraz decyzji kuratora oświaty (dla studiów 1 stopnia)

27 września

*jeżeli opłata zostanie wniesiona przelewem tradycyjnym i nie zostanie zaksięgowana do daty określonej jako „księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych”, zgłoszenie nie zostanie opłacone i nie będzie uwzględniane w rekrutacji.

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Zakończone tury rekrutacji:

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych*

1 marca – 7 kwietnia

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

do 7 kwietnia

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 8 kwietnia

rozmowa kwalifikacyjna

14 – 16 oraz 19 kwietnia

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

23 kwietnia

wpisy na studia:

termin wpisów

26 kwietnia – 19 maja

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

27 września

ostateczny termin dostarczenia: apostille, ubezpieczenia oraz decyzji kuratora oświaty

27 września

*jeżeli opłata zostanie wniesiona przelewem tradycyjnym i nie zostanie zaksięgowana do daty określonej jako „księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych”, zgłoszenie nie zostanie opłacone i nie będzie uwzględniane w rekrutacji.

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych*

do 14 czerwca

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

do 14 czerwca

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 15 czerwca

rozmowa kwalifikacyjna

21– 25 i 28 czerwca

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

2 lipca

wpisy na studia:

termin wpisów

5 – 28 lipca

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

27 września

ostateczny termin dostarczenia: apostille, ubezpieczenia oraz decyzji kuratora oświaty

27 września

*jeżeli opłata zostanie wniesiona przelewem tradycyjnym i nie zostanie zaksięgowana do daty określonej jako „księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych”, zgłoszenie nie zostanie opłacone i nie będzie uwzględniane w rekrutacji.