Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Listy rankingowe – studia II stopnia

Poniższe listy rankingowe dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 dla obywateli polskich na studia drugiego stopnia prowadzone w językach polskim i angielskim. Listy rankingowe dla cudzoziemców dostępne są na stronie welcome.uj.edu.pl.

* brak kandydatów w danej turze

** studia nieuruchomione lub zawieszone

*** tura nie była uruchomiona ze względu na osiągnięcie limitu miejsc

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

studia stacjonarne