Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Osoby z niepełnosprawnością

Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci z niepełnosprawnością, którzy chcą studiować w Uniwersytecie Jagiellońskim, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszyscy inni kandydaci.

W sytuacji, gdy procedura rekrutacyjna przewiduje egzamin lub rozmowę kwalifikacyjną (np. egzamin na studia drugiego stopnia), kandydaci mogą ubiegać się o zaadaptowanie formy egzaminów do swoich potrzeb wynikających z niepełnosprawności, przy czym zaadaptowana forma nie oznacza zwolnienia z egzaminu – ma jedynie na celu wyrównanie szans.

Forma egzaminu ustalana jest w sposób indywidualny, na podstawie szczegółowej rozmowy z kandydatem oraz dostarczonej przez niego aktualnej dokumentacji potwierdzającej specyfikę niepełnosprawności. Niezbędne jest także złożenie przez kandydata pisemnego wniosku skierowanego do dyrektora Centrum Dostępności UJ. Wniosek ten powinien zawierać m.in. nazwę wybranego kierunku studiów oraz formę adaptacji. W przypadku niedotrzymania procedury wniosek nie jest rozpatrywany.

Aby wniosek mógł być rozpatrzony, kandydat musi, nie później niż na trzy dni przed zakończeniem właściwego dla siebie terminu składania zgłoszeń rekrutacyjnych w danej turze, złożyć wniosek, warto więc wcześniej zgłosić się w tej sprawie do Centrum Dostępności UJ.

Wszystkie osoby rozpoczynające studia, które w związku z niepełnosprawnością lub przewlekłymi chorobami potrzebują wsparcia w procesie studiowania – np. organizacji zajęć w budynkach dostępnych architektonicznie, adaptacji zajęć i egzaminów do potrzeb wynikających ze stanu zdrowia, zapraszamy do kontaktu z Centrum Dostępności UJ w celu omówienia możliwych form wsparcia oraz procedur związanych z dostosowaniem procesu kształcenia.

Centrum Dostępności UJ

strona www:
cd.uj.edu.pl

e-mail:
cd@uj.edu.pl