Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Rekrutacja na studia

w Uniwersytecie Jagiellońskim

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Szczegółowe zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 są określone w aktach prawnych uczelni wskazanych poniżej. Znajdą się one również w zaktualizowanym katalogu studiów, który zostanie opublikowany wkrótce w systemie IRK.

Uchwała nr 47/V/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 maja 2022 roku

w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024

  • załącznik nr 1 do uchwały nr 47/V/2022
    warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzania rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024
  • załącznik nr 2 do uchwały nr 47/V/2022
    lista przedmiotów kwalifikacyjnych na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie i ich przyporządkowanie do przedmiotów matury IB, EB oraz matury zagranicznej 
  • załącznik nr 3 do uchwały nr 47/V/2022
    szczegółowe warunki i tryb rekrutacji, w tym limity przyjęć na pierwszy rok studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2023/2024

Uchwała nr 36/V/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2019 roku

w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego [załącznik nr 8]

Uchwała nr 2/I/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 stycznia 2022 roku

w sprawie: nieuruchomienia wybranych studiów oraz ustalenia kryteriów kwalifikacji studiów w rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2022/2023 [załącznik nr 3]