Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Olimpiady i konkursy

WAŻNE: Olimpiada to nie to samo co konkurs! Sprawdź różnice przed przystąpieniem do rekrutacji.

Olimpiada – trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim (etap szkolny, wojewódzki oraz centralny), w których wymagany jest od uczestników zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności w ramach przedmiotu lub dyscypliny. Olimpiady mogą być: przedmiotowe, tematyczne lub interdyscyplinarne. Zawody stopnia centralnego wyłaniają laureatów oraz finalistów, którzy mogą być zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w zależności od olimpiady. 

Konkurs – zawody o zasięgu lokalnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim. Mogą mieć od 1 do 3 etapów. Tematyka konkursu związana jest ściśle z jedną określoną dziedziną. Laureaci otrzymują nagrody zgodnie z regulaminem danego konkursu lub porozumieniem (zwykle indeksy na wybrane kierunki).

Sprawdź szczegółowe informacje na temat rekrutacji i przywilejów dla olimpijczyków i konkursowiczów: