Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Studia II stopnia

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Studia niestacjonarne

Rekrutacja na studia niestacjonarne, podobnie jak na studia stacjonarne, prowadzona jest za pośrednictwem systemu IRK, szczegółowe informacje na temat kryteriów kwalifikacji, harmonogramu rekrutacji, wymaganych dokumentów oraz informacje na temat opłat za studia (czesne) znaleźć można w kartach poszczególnych studiów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów niestacjonarnych drugiego stopnia, prowadzących rekrutację w roku akademickim 2020/21 w Uniwersytecie Jagiellońskim – poniżej opublikowana została ich kompletna lista wraz z odesłaniem do poszczególnych kart studiów: