Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Studia II stopnia

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Harmonogram

Poniższe terminy dotyczą rekrutacji na studia dla osób posiadających polskie obywatelstwo.
Terminy dla cudzoziemców dostępne są na stronie: welcome.uj.edu.pl/admission/schedule

Ważne! Należy pamiętać, że kolejna tura będzie uruchomiona tylko w przypadku, gdy w poprzednich turach nie został wypełniony ustalony górny limit przyjęć, lub gdy liczba opłaconych zgłoszeń jest od tego limitu mniejsza. W przypadku części kierunków studiów górny limit zostanie wypełniony już podczas pierwszej tury, dlatego zachęcamy do rejestracji w turze podstawowej.

Rekrutacja na studia niestacjonarne na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz na Wydziale Prawa i Administracji jest prowadzona według odrębnego harmonogramu dostępnego tutaj.

Studia w języku polskim

PIERWSZA TURA (PODSTAWOWA)

studia, na które przewidziany jest egzamin

pozostałe studia

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych

4 czerwca – 9 lipca

4 czerwca – 17 lipca

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 10 lipca

do 18 lipca

termin wprowadzania przez kandydatów danych do systemu

9 lipca

17 lipca

egzaminy

15–17 lipca

Publikacja wyników i dostarczenie dokumentów

ogłoszenie listy rankingowej

25 lipca

terminy wpisów na studia

26 i 29 lipca

terminy wpisów na studia z listy rezerwowej

30–31 lipca

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)

9 września

DRUGA TURA (DODATKOWA)

studia, na które przewidziany jest egzamin

pozostałe studia

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych

do 2 września

do 5 września

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 3 września

do 6 września

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

2 września

5 września

egzaminy

6 i 9 września

Publikacja wyników i dostarczenie dokumentów

ogłoszenie listy rankingowej

12 września

terminy wpisów na studia

13 i 16 września

terminy wpisów na studia z listy rezerwowej

17–18 września

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)

3 października

TRZECIA TURA (DODATKOWA)

studia, na które przewidziany jest egzamin

pozostałe studia

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych

do 12 września

do 19 września

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 13 września

do 20 września

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

12 września

19 września

egzaminy

18–19 września

Publikacja wyników i dostarczenie dokumentów

ogłoszenie listy rankingowej

25 września

terminy wpisów na studia

26–27 września

terminy wpisów na studia z listy rezerwowej

30 września

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)

3 października

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Studia w językach obcych

Poniższe terminy obowiązują w rekrutacja na studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim, na które nabór odbywa się w trybie ciągłym*: 

 • Drug Discovery and Development
 • Environmental Protection and Management
 • European Studies
 • Intellectual Property and New Technologies
 • International Relations**
 • International Relations and Public Diplomacy
 • International Security and Development
 • Korean Studies
 • Molecular Biotechnology

* W rekrutacji prowadzonej w trybie ciągłym publikacja wyników odbywa się na bieżąco, w miarę dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych przez kandydatów.

** W związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu podpisanie nowej umowy konsorcyjnej, rozpoczęcie rejestracji na studia International Relations zostało przesunięte na 4 marca 2024 roku (godz. 12:00).

Pierwsza tura – podstawowa

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych

8 lutego – 26 czerwca

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 27 czerwca

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

na bieżąco w miarę dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych, nie później niż do 26 czerwca

egzaminy

do 3 lipca

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

ogłoszenie listy rankingowej

do 5 lipca

terminy wpisów na studia

16 lutego – 26 lipca

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)

26 września

Druga tura – dodatkowa

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych

do 4 września

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 5 września

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

na bieżąco w miarę dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych, nie później niż do 4 września

egzaminy

do 11 września

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

ogłoszenie listy rankingowej

do 13 września

terminy wpisów na studia

12 lipca – 25 września

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)

3 października

Pierwsza tura – podstawowa

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych

28 lutego – 8 kwietnia

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 9 kwietnia

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

8 kwietnia

egzaminy

15–19 i 22–25 kwietnia

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

ogłoszenie listy rankingowej

9 maja

terminy wpisów na studia

10 maja – 11 lipca

terminy wpisów z listy rezerwowej 15–25 lipca

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)

26 września

Druga tura – dodatkowa

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych

do 3 czerwca

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 4 czerwca

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

3 czerwca

egzaminy

10–14 i 17–20 czerwca

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

ogłoszenie listy rankingowej

26 czerwca

terminy wpisów na studia

27 czerwca – 11 lipca

terminy wpisów z listy rezerwowej 15–25 lipca

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)

26 września

Trzecia tura – dodatkowa

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych

do 2 września

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 3 września

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

2 września

egzaminy

6 i 9–12 września

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

ogłoszenie listy rankingowej

18 września

terminy wpisów na studia

19–20 i 23 września

terminy wpisów z listy rezerwowej 24–25 września

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)

3 października