Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Francja – matura zagraniczna

Ogólne zasady kwalifikacji

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

Wyniki na Baccaulaureat, wyrażone w skali 1-20, są przeliczane jako matura na poziomie rozszerzonym.

Poziom rozszerzony
Baccaulaureat

Wyniki uzyskane w ramach świadectwa ukończenia szkoły oraz Baccaulaureat są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez wydziałowy zespół rekrutacyjny.

Poziom rozszerzony

R = wynik z przedmiotu • 5

O ostatecznym przyporządkowaniu wyników z przedmiotów posiadanych przez kandydata do przedmiotów decyduje wydziałowy zespół rekrutacyjny i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Przyporządkowania przedmiotów dokonuje osobno w przypadku każdego kandydata wydziałowy zespół rekrutacyjny i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Pamiętaj, aby w wyznaczonym terminie wczytać do systemu Baccaulaureat wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. W przypadku braku dostarczenia tych dokumentów zespół rekrutacyjny ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co będzie skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty, harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w karcie poszczególnych studiów.

Dodatkowo do wpisu na studia, Baccaulaureat musi być opatrzone apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Sposób przyporządkowania przedmiotów egzaminacyjnych

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ

Przedmiot Baccaulaureat

biologia Sciences
chemia Physique–Chimie/Sciences
fizyka Physique–Chimie/Sciences
filozofia Philosophie
geografia Géographie–Histoire
historia Géographie–Histoire 
historia muzyki Art–Musique
historia sztuki Art–Musique 
informatyka Informatique 
język angielski Anglais écrit
język francuski Francais écrit/Litterature
język hiszpański Espagnol écrit
język łaciński i kultura antyczna Latin
język niemiecki Allemand écrit
język polski Francais écrit/Litterature
język rosyjski Russe écrit
język włoski Italien écrit
matematyka Mathematiques   
wiedza o społeczeństwie Sciences sociales/politiques 

Przykładowe przyporządkowanie i obliczanie wyniku

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach Baccaulaureat, przyporządkowane przez wydziałowy zespół rekrutacyjny po wczytaniu dokumentów do systemu:

Szablon maturalny po przeliczeniu przykładowych wyników przez wydziałowy zespół rekrutacyjny:

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata Wynik przedmiotowy UJ
przedmiot wynik poziom podstawowy poziom rozszerzony
biologia Physique–Chimie/Sciences 13   65,00
chemia Physique–Chimie/Sciences 13   65,00
fizyka Physique–Chimie/Sciences 13   65,00
filozofia Philosophie 12   60,00
geografia Géographie–Histoire 8   40,00
historia Géographie–Histoire 8   40,00
informatyka Mathematiques–Informatique 17   85,00
język angielski Anglais écrit 12   60,00
język francuski Litterature 15   75,00
język hiszpański Espagnol écrit 8   40,00
język polski Litterature 15   75,00
język włoski Italien écrit 17   85,00
matematyka Mathematiques–Informatique 17   85,00

Przykład 1 – filologia szwedzka (Wydział Filologiczny)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Brak dodatkowego wymagania formalnego odnośnie przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny.

Grupa 1:

p język angielski poziom rozszerzony: 60% → 60

Grupa 2:

p język francuski poziom rozszerzony: 75% → 75
p język hiszpański poziom rozszerzony: 40% → 40
p język polski poziom rozszerzony: 75% → 75
p język włoski poziom rozszerzony: 85% → 85
pfilozofia: 60% → 60
pgeografia: 40% → 40
phistoria: 40% → 40

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Grupa 1:

p język angielski poziom rozszerzony: 60 • 3 → 180

Grupa 2:

p język francuski poziom rozszerzony: 75 • 1 → 75
pjęzyk hiszpański poziom rozszerzony: 40 • 2 → 40
pjęzyk polski poziom rozszerzony: 75 • 2 → 150
pjęzyk włoski poziom rozszerzony: 85 • 1 → 85
pfilozofia: 60 • 1 → 60
pgeografia: 40 • 1 → 40
phistoria: 40 • 1 → 40

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 1:

p język angielski poziom rozszerzony: 180

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 2:

p język polski poziom rozszerzony: 150

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

180 + 150 = 230

a uzyskany wynik dzieli się przez 5 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 3 oraz z grupy 2 – 2).

w = 230/5 = 46

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 46,00

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny.

Grupa 1:

p chemia poziom rozszerzony: 65% → 65

Grupa 2:

p biologia poziom rozszerzony: 65% → 65

Grupa 3:

p matematyka poziom rozszerzony: 85% → 85

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Grupa 1:

chemia poziom rozszerzony: 65 • 1 → 65

Grupa 2:

biologia poziom rozszerzony: 65 • 1 → 65

Grupa 3:

p matematyka poziom rozszerzony: 85 • 1 → 85

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

Najkorzystniejszy wynik z grupy 1:

chemia poziom rozszerzony: 65

Najkorzystniejszy wynik z grupy 2:

biologia poziom rozszerzony: 65

Najkorzystniejszy wynik z grupy 3:

matematyka poziom rozszerzony: 85

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

65 + 65 + 85 = 215

a uzyskany wynik dzieli się przez 3 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 1 z grupy 2 – 1 oraz z grupy 3 – 1).

w = 215/3 = 71,67

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 71,67