Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Litwa – matura zagraniczna

Ogólne zasady kwalifikacji

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

Wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły, wyrażone w skali 1–10, są przeliczane jako matura na poziomie podstawowym, wyniki na Brandos Atestatas (skala 1–100) – jako matura na poziomie rozszerzonym.

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
świadectwo ukończenia szkoły Brandos Atestatas

Wyniki uzyskane w ramach świadectwa ukończenia szkoły oraz Brandos Atestatas są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez wydziałowy zespół rekrutacyjny.

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony

P = ocena na świadectwie • 10

R = wynik z przedmiotu Brandos Atestatas

Pamiętaj: przy obliczaniu wyniku kwalifikacji wyniki na poziomie:

  • rozszerzonym – brane są wprost – według powyższego przypisania,
  • podstawowym – zostaną dodatkowo podzielone przez 2.

O ostatecznym przyporządkowaniu wyników z przedmiotów posiadanych przez kandydata do przedmiotów decyduje wydziałowy zespół rekrutacyjny i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Pamiętaj, aby w wyznaczonym terminie wczytać do systemu skany świadectwa ukończenia szkoły oraz Brandos Atestatas wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. W przypadku braku dostarczenia tych dokumentów zespół rekrutacyjny ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co będzie skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty, harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w karcie poszczególnych studiów.

Dodatkowo, do wpisu na studia Brandos Atestatas musi być opatrzone apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Sposób przyporządkowania przedmiotów egzaminacyjnych

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ

Przedmiot świadectwa ukończenia szkoły/ Brandos Atestatas

biologia biologija
chemia chemija
fizyka fizika
filozofia decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
geografia geografija
historia istorija
historia muzyki decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
historia sztuki decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
informatyka informacinės technologijos
język angielski užsienio kalba anglų
język francuski užsienio kalba prancūzų
język hiszpański užsienio kalba ispanų
język łaciński i kultura antyczna decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
język niemiecki užsienio kalba vokiečių
język polski užsienio kalba lenkų
język rosyjski užsienio kalba rusų
język włoski užsienio kalba italų
matematyka matematika
wiedza o społeczeństwie civilinė teisė

Przykładowe przyporządkowanie i obliczanie wyniku

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach świadectwa ukończenia szkoły oraz Brandos Atestatas, przyporządkowane przez wydziałowy zespół rekrutacyjny na podstawie wczytanych do systemu dokumentów:

Szablon maturalny po przeliczeniu przykładowych wyników przez wydziałowy zespół rekrutacyjny:

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata Wynik przedmiotowy UJ
przedmiot wynik poziom podstawowy poziom rozszerzony

biologia

biologija

świadectwo 10

100,00

 

historia

istorija

świadectwo 10,
Brandos Atestatas 61

100,00

61,00

informatyka

informacinės technologijos

świadectwo 10

100,00

 

język angielski

užsienio kalba anglų

świadectwo 9,
Brandos Atestatas 64

90,00

64,00

język polski

užsienio kalba lenkų

świadectwo 10

100,00

 

język rosyjski

užsienio kalba rusų

świadectwo 10,
Brandos Atestatas 89

100,00

89,00

matematyka

matematika

Brandos Atestatas 67

 

67,00

Przykład 1 – biologia (Wydział Biologii)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Brak dodatkowego wymagania formalnego odnośnie przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny.

Grupa 1:

p biologia poziom podstawowy: 100% → 100/2 = 50

Grupa 2:

p język angielski poziom podstawowy: 90% → 90/2 = 45
p język angielski poziom rozszerzony: 64% → 64
p język rosyjski poziom podstawowy: 100% → 100/2 = 50
p język rosyjski poziom rozszerzony: 89% → 89
pmatematyka poziom rozszerzony: 67% → 67

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Grupa 1:

p biologia poziom podstawowy: 50 • 2 = 100

Grupa 2:

p język angielski poziom podstawowy: 45 • 1 = 45
p język angielski poziom rozszerzony: 64 • 1 = 64
p język rosyjski poziom podstawowy: 50 • 1 = 50
p język rosyjski poziom rozszerzony: 89 • 1 = 89
pmatematyka poziom rozszerzony: 67 • 1 = 67

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 1:

p biologia poziom podstawowy: 100

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 2:

p język rosyjski poziom rozszerzony: 89

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

100 + 89 = 189

a uzyskany wynik dzieli się przez 3 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to z grupy 1 – 2 i z grupy 2 – 1).

w = 189/3 = 63

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 63,00

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Ponieważ kandydat nie posiada wyników z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym oraz jego wynik kwalifikacji wynosi 0 (zero), a kandydat nie zostaje przyjęty na studia z powodów formalnych.