Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cudzoziemcy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Łotwa – matura zagraniczna

Ogólne zasady kwalifikacji

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

Wyniki uzyskane z Sekmju Izraksts (pielikums atestatam par visparejo videjo izglitibu), wyrażone w skali 1-10, są przeliczane jako matura na poziomie podstawowym, wyniki na Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts w skali 1-100 – jako matura na poziomie rozszerzonym.

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Sekmju Izraksts Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts

Wyniki uzyskane w ramach świadectwa ukończenia szkoły oraz Baccaulaureat są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez wydziałowy zespół rekrutacyjny.

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony

P = ocena z Sekmju Izraksts • 10

R = wynik z przedmiotu Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts

Pamiętaj: przy obliczaniu wyniku kwalifikacji wyniki na poziomie:

  • rozszerzonym – brane są wprost – według powyższego przypisania,
  • podstawowym – zostaną dodatkowo podzielone przez 2.

O ostatecznym przyporządkowaniu wyników z przedmiotów posiadanych przez kandydata do przedmiotów decyduje wydziałowy zespół rekrutacyjny i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Przyporządkowania przedmiotów dokonuje osobno w przypadku każdego kandydata wydziałowy zespół rekrutacyjny i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Pamiętaj, aby w wyznaczonym terminie wczytać do systemu skany Sekmju Izraksts/ Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. W przypadku braku dostarczenia tych dokumentów zespół rekrutacyjny ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co będzie skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty, harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w karcie poszczególnych studiów.

Dodatkowo do wpisu na studia oba dokumenty muszą być opatrzone apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Sposób przyporządkowania przedmiotów egzaminacyjnych

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ

Przedmiot Sekmju Izraksts/ Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts

biologia

bioloģija

chemia

ķīmija

fizyka

fizika

filozofia

decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego

geografia

ģeogrāfija

historia

stāsts 

historia muzyki

decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego

historia sztuki

decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego

informatyka

informācija

język angielski

angļu

język francuski

franču

język hiszpański

spāņu

język łaciński i kultura antyczna

decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego

język niemiecki

vācu

język polski

Latvijas

język rosyjski

krievu

język włoski

Itālijas

matematyka

matemātika

wiedza o społeczeństwie

civilzinības

Przykładowe przyporządkowanie i obliczanie wyniku

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach Baccaulaureat, przyporządkowane przez wydziałowy zespół rekrutacyjny po wczytaniu dokumentów do systemu:

Szablon maturalny po przeliczeniu przykładowych wyników przez wydziałowy zespół rekrutacyjny:

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata Wynik przedmiotowy UJ
przedmiot wynik poziom podstawowy poziom rozszerzony

biologia

 biologija

Sekmju Izraksts 8

80,00

 

chemia

kimija

Sekmju Izraksts 8

80,00

 

fizyka

fizika

Sekmju Izraksts 7

70,00

 

geografia

geografija

Sekmju Izraksts 7

70,00

 

informatyka

informācija

Sekmju Izraksts 9

90,00

 

język angielski

angļu

Sekmju Izraksts 8
Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts 66

80,00

66,00

język polski

polu 

Sekmju Izraksts 10

100,00

 

język rosyjski

krievu

Sekmju Izraksts 9
Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts 81 

90,00

81,00

matematyka

matemātika

Sekmju Izraksts 7
Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts 51

70,00

51,00

Przykład 1 – filologia szwedzka (Wydział Filologiczny)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Brak dodatkowego wymagania formalnego odnośnie przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny.

Grupa 1:

p informatyka poziom podstawowy: 90% → 90/2 = 45
p matematyka poziom podstawowy: 70% → 70/2 = 35
p matematyka poziom rozszerzony: 51% → 51

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Grupa 1:

p informatyka poziom podstawowy: 45 • 1 =45
p matematyka poziom podstawowy: 35 • 1 = 35
p matematyka poziom rozszerzony: 51 • 1 = 51

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 1:

p matematyka poziom rozszerzony: 51

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowy dzieli się przez 1 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 1).

w = 51/1 = 51

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 51,00

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Ponieważ kandydat nie posiada wyników z biologii, chemii ani matematyki na poziomie rozszerzonym oraz jego wynik kwalifikacji wynosi 0 (zero), a kandydat nie zostaje przyjęty na studia z powodów formalnych.