Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Matury zagraniczne – ogólne zasady

Inna matura zagraniczna (inna matura) to dokument spoza polskiego systemu edukacji, który w kraju jego wydania uprawnia do podjęcia studiów, inny niż International Baccalaureate (matura międzynarodowa IB) lub European Baccalaureate (matura europejska EB).

Kandydaci posiadający maturę zagraniczną muszą spełnić kryteria kwalifikacji na dane studia, co oznacza, że w obliczaniu wyniku brane są pod uwagę przedmioty, które znajdują się w karcie wybranych studiów na stronie ERK. W przypadku braku któregoś z uwzględnianych przedmiotów kandydat otrzymuje z niego wynik 0, co nie wyklucza z udziału w rekrutacji (o ile posiadanie wyniku z tego przedmiotu nie jest wymogiem formalnym).

Wyniki przedmiotowe ustalane są i przyporządkowane przedmiotom egzaminacyjnym matury polskiej przez wydziałowy zespół rekrutacyjny na podstawie przesłanych przez kandydata dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz innych dokumentów wymaganych do podjęcia studiów w kraju ich wydania.

Ważne!

  • Na etapie rejestracji kandydaci zobowiązani są do przesłania wymaganych dokumentów wraz z tłumaczeniami przysięgłymi:
    • na adres rekrutacja@uj.edu.pl dla studiów w języku polskim lub
    • na adres jednostki prowadzącej studia w przypadku studiów w językach obcych;
  • Do wpisu na studia dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji oraz przetłumaczone przez polskiego tłumacza przysięgłego;
  • W przypadku braku dostarczenia dokumentów w wyznaczonym terminie komisja ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co może skutkować nieprzyjęciem cię na studia.

Szczegółowe informacje na temat najpopularniejszych zagranicznymi egzaminami maturalnymi znajdziesz na stronie rekrutacja.uj.edu.pl/studia-i-stopnia/obliczanie-wyniku.