Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Matury zagraniczne – ogólne zasady

Inna matura zagraniczna (inna matura) to dokument spoza polskiego systemu edukacji, który w kraju jego wydania uprawnia do podjęcia studiów, inny niż International Baccalaureate (matura międzynarodowa IB) lub European Baccalaureate (matura europejska EB).

Kandydaci posiadający maturę zagraniczną muszą spełnić kryteria kwalifikacji na dane studia, co oznacza, że w obliczaniu wyniku brane są pod uwagę przedmioty, które znajdują się w karcie wybranych studiów na stronie katalogu. W przypadku braku któregoś z uwzględnianych przedmiotów kandydat otrzymuje z niego wynik 0, co nie wyklucza z udziału w rekrutacji (o ile posiadanie wyniku z tego przedmiotu nie jest wymogiem formalnym).

Wyniki przedmiotowe ustalane są i przyporządkowane przedmiotom egzaminacyjnym matury polskiej przez wydziałowy zespół rekrutacyjny na podstawie przesłanych przez kandydata dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz innych dokumentów wymaganych do podjęcia studiów w kraju ich wydania.

Ważne!

Na etapie zgłoszenia rekrutacyjnego kandydaci zobowiązani są do wczytania do systemu kopii dokumentów uprawniających do podjęcia studiów w kraju ich wydania oraz wyników dodatkowych egzaminów wymaganych na studia (jeśli w danym kraju takie obowiązują) wraz z tłumaczeniami przysięgłymi. Na podstawie tych dokumentów zostanie obliczony ich wynik kwalifikacji.

  • Do wpisu na studia dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji oraz przetłumaczone przez polskiego tłumacza przysięgłego;
  • W przypadku braku wczytania dokumentów w wyznaczonym terminie zespół rekrutacyjny ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co będzie skutkować nieprzyjęciem cię na studia.

Szczegółowe informacje na temat najpopularniejszych zagranicznych egzaminów maturalnych znajdziesz na stronie rekrutacja.uj.edu.pl/studia-i-stopnia/obliczanie-wyniku.