Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szwecja – matura zagraniczna

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji na studia

W Uniwersytecie Jagiellońskim na każde studia uchwalony jest osobny zestaw przedmiotów uwzględnianych w rekrutacji. Na ich podstawie obliczany jest ostateczny wynik, który decyduje o przyjęciu na studia. Nie są organizowane egzaminy wstępne (za wyjątkiem dwóch programów: międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych oraz zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania).

W przypadku niektórych studiów (m.in. kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, farmacja) obowiązują kryteria formalne. Są to przedmioty oraz ich minimalne wyniki punktowe, których posiadanie jest obowiązkowe. W przeciwnym wypadku kandydat otrzyma 0 punktów na liście rankingowej i nie zostanie przyjęty na studia.

Informacje o uwzględnianych przedmiotach znajdują się w kartach poszczególnych studiów w systemie IRK.

Ogólne zasady dotyczące dokumentów ze Szwecji

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na świadectwie Slutbetyg från Gymnasieskola z wynikiem co najmniej 2250 kredytów i przeliczane do skali 0-100.

  Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Kursy, które mogą być realizowane na poziomie 1-2 poziom 1 poziom 2
Kursy, które mogą być realizowane na poziomie 1-4 poziomy 1 i 2 poziomy 3 i 4
Kursy, które mogą być realizowane na poziomie 1-7 poziomy 1 - 4 poziomy 5 - 7

Pozostałe przypadki kursów będą rozpatrywane indywidualnie.

Wyniki uzyskane na Slutbetyg från Gymnasieskola, są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez wydziałowy zespół rekrutacyjny

Ocena na Slutbetyg från Gymnasieskola Wynik UJ
A
B
C
D
E
F
100
80
60
40
20
0

Ważne! Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji wyniki na poziomie:

  • rozszerzonym – brane są wprost – według powyższego przypisania,
  • podstawowym – zostaną dodatkowo podzielone przez 2.

O ostatecznym przyporządkowaniu przedmiotów oraz wyników posiadanych przez kandydata do przedmiotów z polskiej matury uwzględnianych w UJ, decyduje wydziałowy zespół rekrutacyjny i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Wczytywanie dokumentów do konta IRK

Aby twój wynik mógł zostać obliczony, musisz nie później niż do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń wczytać do systemu skan Slutbetyg från Gymnasieskola wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (w jednym pliku pdf). Należy to zrobić w koncie IRK, w części „Formularze osobowe”, w zakładce „Wykształcenie”. Plik należy wgrać w części „Wykształcenie średnie”.

Ważne W przypadku braku wczytania do systemu dokumentów zespół rekrutacyjny ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co będzie skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty. Harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w kartach poszczególnych studiów.

Dodatkowo do wpisu na studia Slutbetyg från Gymnasieskola musi być opatrzony apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj w części "Apostille/legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski".

Ze względu na różnice w systemach edukacji w Polsce i Szwecji jedynie niektóre przedmioty mogą zostać przyporządkowane jako odpowiedniki egzaminów zdawanych na polskiej maturze. O ostatecznym przyporządkowaniu przedmiotów oraz wyników posiadanych przez kandydata do przedmiotów z polskiej matury uwzględnianych w UJ, decyduje wydziałowy zespół rekrutacyjny i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Przedmiot polskiej matury

Przedmiot egzaminacyjny Slutbetyg från Gymnasieskola

biologia decyzja Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego
chemia Kemi
fizyka Fysik
filozofia Filosofi
geografia Geografi
historia Historia
historia muzyki decyzja Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego
historia sztuki decyzja Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego
informatyka decyzja Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego
język angielski Engelska
język francuski Moderna språk Franska
język hiszpański Moderna språk Spanska
język łaciński i kultura antyczna decyzja Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego
język niemiecki Moderna språk Tyska
język polski Moderna språk Polska/ Svenska
język rosyjski Moderna språk Ryska
język włoski Moderna språk Italienska
matematyka Matematik
wiedza o społeczeństwie decyzja Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach Maturità , przyporządkowane przez wydziałowy zespół rekrutacyjny na podstawie wczytanych do systemu dokumentów.

Szablon maturalny po przeliczeniu przykładowych wyników przez wydziałowy zespół rekrutacyjny:

Przedmiot polskiej matury

Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata

Wynik przedmiotowy UJ

przedmiot

wynik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

historia

Historia 1b

B

80

 

język angielski

Engelska 5

D

 

40

język hiszpański

Moderna språk 5, Spanska

A

 

100

język polski

Modersmal polska steg 1

B

 

80

matematyka

Matematik 3c

D

40

 

Jeśli kandydat posiada wynik z danego przedmiotu na kilku poziomach to pod uwagę brany jest jedynie wynik z poziomu najwyższego.

Przykładowe obliczanie

Przykład 1 – latynoamerykanistyka (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne

Brak dodatkowego kryterium formalnego odnośnie do przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny

Grupa 1:

historia (poziom podstawowy) 80/2 → 40
język polski (poziom rozszerzony) 80 → 80
Matematyka (poziom podstawowy) 40/2 → 20

Grupa 2:

język hiszpański (poziom rozszerzony) 100 → 100
język angielski (poziom rozszerzony) 40 → 40

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe

Grupa 1:

historia 40 • 1 → 40
język polski 80 • 1 → 80
matematyka 20 • 1 → 20

Grupa 2:

język hiszpański 100 •2 → 200
język angielski 40 • 2 → 80

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy

Najkorzystniejszy wynik z grupy 1:

język polski: 80

Najkorzystniejszy wynik z grupy 2:

język hiszpański: 200

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

200 + 80 = 280

a uzyskany wynik dzieli się przez 3 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 1 oraz z grupy 2 – 2).

wynik = 280/3 = 94,33

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 94,33

Przykład 2 – filologia szwedzka (Wydział Filologiczny)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Brak dodatkowego kryterium formalnego odnośnie do przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny

Grupa 1:

język angielski (poziom rozszerzony) 40 → 40

Grupa 2:

historia (poziom podstawowy) 80/2 → 40
język polski (poziom rozszerzony) 80 → 80
język hiszpański (poziom rozszerzony) 100 → 100

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe

Grupa 1:

język angielski 40 • 3 → 120

Grupa 2:

historia 40 • 1 → 40
język hiszpański 100 •1 → 100
język polski 80 • 2 → 160

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy

Najkorzystniejszy wynik z grupy 1:

język angielski: 120

Najkorzystniejszy wynik z grupy 2:

język polski: 160

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

120 + 160 = 280

a uzyskany wynik dzieli się przez 5 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 3 oraz z grupy 2 – 2).

wynik = 280/5 = 56,00

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 56,00