Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wielka Brytania – matura zagraniczna

Ogólne zasady kwalifikacji

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

Wyniki uzyskane AS-Levels, wyrażone w skali A–E, są przeliczane jako matura na poziomie podstawowym, wyniki na A-Levels wyrażone w skali A*–E – jako matura na poziomie rozszerzonym.

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
AS-Levels A-Levels

Wyniki uzyskane w ramach AS-Levels oraz A-Levels są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez wydziałowy zespół rekrutacyjny.

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony

P = wynik z przedmiotu z AS-Levels

A – 100%
B – 80%
C – 60%
D – 40%
E – 20%

R = ocena na A-levels

A* – 100%
A – 83%
B – 67%
C – 50%
D – 33%
E – 17%

Pamiętaj: przy obliczaniu wyniku kwalifikacji wyniki na poziomie:

  • rozszerzonym – brane są wprost – według powyższego przypisania,
  • podstawowym – zostaną dodatkowo podzielone przez 2.

O ostatecznym przyporządkowaniu wyników z przedmiotów posiadanych przez kandydata do przedmiotów decyduje wydziałowy zespół rekrutacyjny i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Pamiętaj, aby w wyznaczonym terminie wczytać do systemu skany AS-Levels oraz A-Levels wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. W przypadku braku dostarczenia tych dokumentów zespół rekrutacyjny ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co będzie skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty, harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w karcie poszczególnych studiów.

Dodatkowo do wpisu na studia, AS-Levels/ A-Levels muszą być opatrzone apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Sposób przyporządkowania przedmiotów egzaminacyjnych

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ

Przedmiot egzaminacyjny AS-Levels/ A-Levels

biologia Biology
chemia Chemistry
fizyka Physics
filozofia Philosophy
geografia Geography
historia History
historia muzyki decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
historia sztuki History of Art
informatyka Computer Science/Computing
język angielski English
język francuski French
język hiszpański Spanish
język łaciński i kultura antyczna Latin/Ancient History
język niemiecki German
język polski Polish/English
język rosyjski Russian
język włoski Italian
matematyka Mathematics/Further Mathematics 
wiedza o społeczeństwie Sociology/Government and Politics

Przykładowe przyporządkowanie i obliczanie wyniku

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach AS-Levels oraz A-Levels, przyporządkowane przez wydziałowy zespół rekrutacyjny na podstawie wczytanych do systemu dokumentów.

Szablon maturalny po przeliczeniu przykładowych wyników przez wydziałowy zespół rekrutacyjny:

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ

Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata

Wynik przedmiotowy UJ

przedmiot

wynik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

biologia

biology (advanced level)

A-Levels A

 

83,00

chemia

chemistry (advanced level)

A-Levels A

 

83,00

matematyka

mathematics (advanced level)

A-Levels A

 

83,00

Przykładowe obliczanie

Przykład 1 – biochemia (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne

Brak dodatkowego wymagania formalnego odnośnie przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny

Grupa 1:

pchemia poziom rozszerzony: 83% → 83

Grupa 2:

pbiologia poziom rozszerzony: 83% → 83
pmatematyka poziom rozszerzony: 83% → 83

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe

Grupa 1:

pchemia poziom rozszerzony: 83 • 1 → 83

Grupa 2:

pbiologia poziom rozszerzony: 83 • 1 → 83
pmatematyka poziom rozszerzony: 83 • 1 → 83

4.  Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy

Najkorzystniejszy wynik z grupy 1:
pchemia poziom rozszerzony: 83

Najkorzystniejszy wynik z grupy 2:

pbiologia poziom rozszerzony: 83

5.  Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

83 + 83 = 166

a uzyskany wynik dzieli się przez 2 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 1 oraz z grupy 2 – 1).

w = 166/2 = 83

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 83,00

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny

Grupa 1:

pchemia poziom rozszerzony: 83% → 83

Grupa 2:

pbiologia poziom rozszerzony: 83% → 83

Grupa 3:

pmatematyka poziom rozszerzony: 83% → 83

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe

Grupa 1:

pchemia poziom rozszerzony: 83 • 1 → 83

Grupa 2:

pbiologia poziom rozszerzony: 83 • 1 → 83

Grupa 3:

pmatematyka poziom rozszerzony: 83 • 1 → 83

4.  Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy

Najkorzystniejszy wynik z grupy 1:
pchemia poziom rozszerzony: 83

Najkorzystniejszy wynik z grupy 2:

pbiologia poziom rozszerzony: 83

Najkorzystniejszy wynik z grupy 3:

pmatematyka poziom rozszerzony: 83

5.  Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

83 + 83 + 83 = 249

a uzyskany wynik dzieli się przez 3 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 1 z grupy 2 – 1 oraz z grupy 3 – 1).

w = 249/3 = 83

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 83,00