Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Od studiów pierwszego stopnia (zwanych studiami licencjackimi) rozpoczyna się przygoda z edukacją na uniwersytecie – to pierwsze studia, jakie można rozpocząć po zdaniu matury. Takie studia trwają w Uniwersytecie Jagiellońskim trzy lata –sześć semestrów – i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata oraz dają możliwość dalszego studiowania na studiach drugiego stopnia, prowadzących do uzyskania tytułu magistra.

Niektóre kierunki studiów nie są podzielone na dwa stopnie i prowadzą od razu do uzyskania tytułu magistra, z pominięciem tytułu licencjata. Takie studia nazywają się jednolitymi studiami magisterskimi i trwają od pięciu do sześciu lat. W Uniwersytecie Jagiellońskim w takim trybie prowadzone są m.in. kierunek lekarski (medycyna) kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia), psychologia czy prawo.

Studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej (lub w obu formach). Studia niestacjonarne (dawniej nazywane wieczorowymi, zaocznymi lub „płatnymi”) różnią się od stacjonarnych tym, że za naukę pobierana jest opłata, (czesne).

Uniwersytet Jagielloński w rekrutacji 2020/2021 na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie prowadzone w języku polskim ma w swojej ofercie 130 studiów.

Informacje na temat programów studiów, np. listę przedmiotów, znajdziesz na stronie jednostki, która prowadzi dane studia (wydział lub instytut). W systemie znajdziesz karty wszystkich studiów, w których opublikowano adresy www przypisane poszczególnym kierunkom.

Studia w językach obcych

Większość studiów w UJ prowadzona jest w języku polskim. Corocznie poszerzamy ofertę studiów prowadzonych w językach obcych. Takie programy studiów cieszą się szczególną popularnością wśród zagranicznych studentów, ale w rekrutacji na nie mogą oczywiście brać udział również posługujący się tymi językami Polacy. Strona poświęcona programom w językach obcych: welcome.uj.edu.pl.