Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Olimpiady i konkursy

Olimpiada – trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim (etap szkolny, wojewódzki oraz centralny), w których wymagany jest od uczestników zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności w ramach przedmiotu lub dyscypliny. Olimpiady mogą być: przedmiotowe, tematyczne lub interdyscyplinarne. Zawody stopnia centralnego wyłaniają laureatów oraz finalistów, którzy mogą być zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w zależności od olimpiady. Czytaj więcej o olimpiadach »

Konkurs – zawody o zasięgu lokalnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim. Mogą mieć od 1 do 3 etapów. Tematyka konkursu związana jest ściśle z jedną określoną dziedziną. Laureaci otrzymują nagrody zgodnie z regulaminem danego konkursu lub porozumieniem (zwykle indeksy na wybrane kierunki). Czytaj więcej o konkursach »