Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkursy

Co daje osiągnięcie w konkursie?

Kandydaci posiadający tytuł laureata konkursu uwzględnianego w Uniwersytecie Jagiellońskim otrzymują pierwszeństwo na listach rankingowych na wybranych kierunkach studiów, zgodnie z porozumieniami zawartymi z organizatorami i regulaminami konkursów.

Jak skorzystać z uprawnienia?

Po pierwsze należy upewnić się, że spełnione są kryteria formalne obowiązujące na wybranych studiach. Osiągnięcie nie zwalnia kandydata np. na dietetykę prowadzoną przez Wydział Lekarski z posiadania wyniku maturalnego z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym (więcej o kryteriach formalnych).

Po drugie, trzeba wziąć udział w rekrutacji, czyli: założyć konto w systemie, uzupełnić dane (zwłaszcza te dotyczące osiągnięcia), dokonać zgłoszenia na studia i potwierdzić zgłoszenie przez dokonanie opłaty rekrutacyjnej a następnie wczytać skan dyplomu do systemu. Po zakwalifikowaniu do przyjęcia, przy wpisie na studia trzeba okazać oryginał dokumentu potwierdzającego osiągnięcie.

 • Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

www.konkurs.uj.edu.pl, Uni­wer­sy­tet Jagielloński

Laureaci otrzymują indeksy na wybrane jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia w Uniwersytecie Jagiellońskim przyznane zgodnie z regulaminem konkursu. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas maturalnych przystępujących do egzaminu maturalnego w danym roku konkursowym.

Ważne: laureaci Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim są przyjmowani tylko na ten kierunek studiów, na który otrzymali indeks, po spełnieniu kryteriów formalnych ubiegania się o przyjęcie na te studia.

Organizator: Uniwersytet Jagielloński, Gołębia 24, 31-007 Kraków

 • Konkurs „Olimpiada Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii UJ”

dlaszkol.chemia.uj.edu.pl/o-konkursie, Wydział Chemii Uni­wer­sy­tetu Jagiellońskiego

Laureaci konkursu dla klas trzecich otrzymują indeksy na kierunkach chemia lub ochrona środowiska (chemia zrównoważonego rozwoju), studia pierwszego stopnia, stacjonarne prowadzonych przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas drugich i trzecich liceów ogólnokształcących. Laureaci konkursu mogą być przyjmowani na studia wyłącznie w roku uzyskania świadectwa maturalnego oraz wyłącznie w roku uzyskania tytułu laureata.

Wydział Chemii UJ
Zakład Dydaktyki Chemii
ul. R. Ingardena 3
30-060 Kraków
konkurs@chemia.uj.edu.pl

 • Konkurs „Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku"

slaskaolimpiada.cba.pl, Rada Programowa Związku Górnośląskiego

Uniwersytet Jagielloński uwzględnia wyniki konkursu w postępowaniu rekrutacyjnym na stacjonarne studia pierwszego stopnia w ramach następujących kierunków:

  • Wydział Historyczny — etnologia i antropologia kulturowa; historia; historia sztuki; ochrona dóbr kultury;
  • Wydział Polonistyki — filologia polska nauczycielska; kulturoznawstwo – teksty kultury; polonistyka antropologiczno-kulturowa; polonistyka-komparatystyka; wiedza o teatrze;
  • Wydział Geografii i Geologii — geografia i gospodarka przestrzenna .

Uprawnienia do otrzymania indeksu laureat nabywa w roku otrzymania świadectwa maturalnego.

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej
ul. Ligonia 7
40-036 Katowice
slaskaolimpiada@wp.pl

 • Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii"

olimpiadasolidarnosci.pl, Fundacja Centrum Solidarności

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół średnich. Nagrodami dla laureatów konkursu są indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunkach: relacje międzykulturowe (1 miejsce), kulturoznawstwo międzynarodowe (1 miejsce), politologia (1 miejsce) oraz historia (3 miejsca). Uprawnienia do otrzymania indeksu laureat nabywa w roku otrzymania świadectwa maturalnego.

Fundacja Centrum Solidarności
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
kontakt@olimpiadasolidarnosci.pl

 • Konkurs „Fizyczne Ścieżki"

www.fizycznesciezki.pl, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Uniwersytet Jagielloński uwzględnia wyniki konkursu w postępowaniu rekrutacyjnym na stacjonarne studia pierwszego stopnia w ramach następujących kierunków: astronomia; biofizyka; fizyka; informatyka stosowana.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Uprawnienia do otrzymania indeksu laureat nabywa w roku otrzymania świadectwa maturalnego.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Dział Edukacji i Szkoleń
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock
tel.: +48 22 273 16 12|
fizycznesciezki@ncbj.gov.pl

 • Konkurs „Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury."

konkurswpuj.wordpress.com, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Laureaci konkursu otrzymują indeksy na czterech kierunkach prowadzonych na Wydziale Polonistyki UJ: filologia polska nauczycielska, polonistyka-komparatystyka, polonistyka antropologiczno-kulturowa oraz kulturoznawstwo – teksty kultury (stacjonarne studia pierwszego stopnia). Konkurs przeznaczony jest dla uczniów liceów ogólnokształcących. Laureaci konkursu mogą być przyjmowani na studia wyłącznie w roku uzyskania świadectwa maturalnego oraz wyłącznie w roku uzyskania tytułu laureata.

Wydział Polonistyki UJ
ul. Gołębia 16
31-007 Kraków
tel.: +48 881 007 064
konkurs.swiatukryty.wp.uj@gmail.com

 • Konkurs Wiedzy Etnologicznej

www.etnologia.uj.edu.pl/rekrutacja/konkurs, Małopolskie Kuratorium Oświaty oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu etnologii i antropologii kulturowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz zwracanie uwagi na zależność między przynależnością do kultury regionu a poczuciem przynależności i tożsamości narodowej. Nagrodą dla uczniów, którzy otrzymali tytuł laureata, jest 5 indeksów na stacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone na kierunku etnologia i antropologia kulturowa w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
ul. Gołębia 9, pok. 6
31-007 Kraków
tel.: +48 12 663 15 30, 663 15 31

 • Konkurs "Olimpiada Wiedzy o Mediach"

owm.edu.pl, Instytut Dziennikarstwa, Uniwersytet Warszawski

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Składa się z trzech etapów, a laureaci 3 najwyższych miejsc otrzymają indeks na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzone przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Laureaci konkursu mogą być przyjmowani na studia wyłącznie w roku uzyskania świadectwa maturalnego oraz wyłącznie w roku uzyskania tytułu laureata.

Instytut Dziennikarstwa
Uniwersytet Warszawski
ul. Nowy Świat 69
00-927 Warszawa

 • Konkurs Geologiczno-Środowiskowy

geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/muzeum2/konkurs, Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Nagrodą dla Laureatów konkursu z miejsc 1-3 jest 9 indeksów na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku geologia.

Muzeum Geologiczne PIG-PIB
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
tel.: +48 12 663 15 30, 663 15 31

 • Turniej Młodych Fizyków

tmf.org.pl, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Turniej Młodych Fizyków to drużynowe zawody uczniów szkół średnich organizowane w Polsce od 1990 roku w powiązaniu z Międzynarodowym Turniejem Młodych Fizyków. Organizatorami są Polskie Towarzystwo Fizyczne we współpracy z Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Nagrodami dla laureatów Turnieju są indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunkach prowadzonych przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ – astronomia, biofizyka, fizyka, informatyka stosowana, studia matematyczno-przyrodnicze, zaawansowane materiały i nanotechnologia. Uprawnienia do otrzymania indeksu laureat nabywa w roku otrzymania świadectwa maturalnego.

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
tmf@ptf.net.pl

 • Konkurs „Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim"

fundacjaunderground.pl, Fundacja Underground, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Stowarzyszenie NSZ 1980

Laureaci konkursu otrzymują indeksy na czterech kierunkach prowadzonych na Wydziale Polonistyki UJ: filologia polska nauczycielska, polonistyka antropologiczno-kulturowa, polonistyka-komparatystyka oraz kulturoznawstwo – teksty kultury (stacjonarne studia pierwszego stopnia). Laureaci konkursu mogą być przyjmowani na studia wyłącznie w roku uzyskania świadectwa maturalnego.

 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej

turniej.psychologia.eu/rejestracja/, Magazyn Psychologiczny „Charaktery”

Laureaci konkursu otrzymują indeksy na stacjonarne jednolite studia magisterskie, na kierunku psychologia prowadzone przez Wydział Filozoficzny. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej jest przeznaczony dla uczniów szkół w których program nauczania kończy się maturą. Uprawnienia do otrzymania indeksu laureat nabywa w roku otrzymania świadectwa maturalnego.

 „Charaktery” Sp. z. o.o
ul. Paderewskiego 40
25-502 Kielce
tel.: +48 41 343 28 42
turniej@charaktery.com.pl

 • Jagielloński Turniej Matematyczny

 www.jtm.matinf.uj.edu.pl ,  Wydział Matematyki i Informatyki UJ

Turniej podzielony jest na trzy etapy: dwa elektroniczne i jeden stacjonarny. W,  ramach konkursu Organizatorzy przewidzieli dla Laureatów turnieju miejsca na kierunkach – matematyka (5 miejsc) oraz matematyka komputerowa (3 miejsca)

Ważne: Przy wskazywaniu uprawnionych Laureatów Organizator kieruje się zasadą, że pierwszeństwo przysługuje osobom, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i, uczęszczają do klasy maturalnej.

Wydział Matematyki i Informatyki
Łojasiewicza 6
30 – 348 Kraków
jtm@matinf.uj.edu.pl

 • Konkurs Wiedzy Neurobiologicznej „Brain Bee”

https://www.ptpk.org/brainbee.html ,Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika oraz Koło Naukowe Neuronus przy Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Laureaci konkursu otrzymują indeksy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku neurobiologia prowadzonym przez Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureaci konkursu mogą być przyjmowani na studia wyłącznie w roku uzyskania świadectwa maturalnego oraz wyłącznie w roku uzyskania tytułu laureata.

Organizator: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, 
Podwale 1 m. 2,
31-118 Kraków,
tel.: 661 482 408

 • Konkurs Wiedzy o Historii i Kulturze Żydów Polskich

shalom.org.pl, Fundacja Sha­lom

Laureaci konkursu otrzymują indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku judaistyka prowadzone przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uprawnienia do otrzymania indeksu laureat nabywa w roku otrzymania świadectwa maturalnego. Konkurs organizowany jest co 2 lata.

 • Konkurs „Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej”

www.fn.org.pl,  Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

I etap Olimpiady jest przeprowadzany na platformie internetowej. II etap, zawierająca 40 pytań zamkniętych i 2 pytania otwarte, odbywa się w przydzielonych okręgach. Na odpowiedzi na pytania testowe Uczestnicy mają 40 minut, a na pytania otwarte - 80 minut. Ostatni, dwudniowy etap odbywa się w Warszawie w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym, na który należy przygotować esej i zredagowany wywiad. Dodatkowo podczas finału Uczestnicy mają za zadanie przeprowadzić 10 – minutowy wywiad z Gościem Specjalnym, a następnie zredagować otrzymany materiał

Uczestnicy Konkurs muszą wykazać się wiedzą z zakresu historii filmu polskiego i światowego, umiejętności dziennikarskich oraz wiedzy o mediach i komunikacji społecznej.

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
sekretariat@fina.gov.pl

 • Ogólnopolski Konkurs z Literatury Muzycznej dla Uczniów Szkół Muzycznych II Stopnia

www.zelenski.krakow.pl ,  Państwowa Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie

Celem tego ogólnopolskiego konkurs jest propagowanie wśród młodzieży systematycznego i świadomego słuchania muzyki klasycznej, porównywanie słuchowych umiejętności Uczestników oraz sprawdzanie znajomości dzieł literatury muzycznej wszystkich epok. Konkurs przeprowadzany jest przez Państwową Szkołą Muzyczną II Stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie, a patronat sprawuje Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Państwowa Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie
Basztowa 9
31-134 Kraków
sekretariat@zelenski.krakow.pl