UWAGA:

Strona zawiera informacje dotyczące rekrutacji, która została zakończona, na rok akademicki 2018/2019.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie w celu zapoznania się obowiązującymi w rekrutacji 2019/2020 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami.

Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Rekrutacja: krok po kroku

Rekrutacja prowadzona jest za pomocą systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji, koniecznie zapoznaj się z naszym przewodnikiem:

1.  Przygotuj się do rekrutacji

⇢ Znajdź swoje studia w ERK i sprawdź wymagania.

Wejdź na stronę www.erk.uj.edu.pl i w katalogu po lewej stronie znajdź interesujące cię studia. W karcie studiów, oprócz ich opisu, znajdziesz informacje na temat harmonogramu rekrutacji, zasad kwalifikacji (listę przedmiotów maturalnych branych pod uwagę w rekrutacji na dane studia), listę wymaganych dokumentów, informację o opłatach oraz dane kontaktowe do jednostki prowadzącej studia. Im wcześniej zapoznasz się z zasadami przyjęcia na studia, tym większe szanse na sukces w rekrutacji.

⇢ Sprawdź terminy rekrutacji.

W zależności od twojego rodzaju matury terminy rekrutacji na studia mogą się różnić, dlatego ważne, abyś najpierw zapoznał się z harmonogramem

2.  Po otwarciu rejestracji

⇢ Załóż konto w ERK.

Strona www.erk.uj.edu.pl to nie tylko katalog studiów. To platforma, z pomocą której dokonujesz rejestracji na studia i kontrolujesz proces rekrutacji. W prawym górnym rogu strony wybierz link „załóż konto" i postępuj zgodnie z instrukcjami. 

⇢ Wypełnij formularze w koncie.

Uzupełnij dane dotyczące twoich danych osobowych i wykształcenia. Dopiero po uzupełnieniu i zatwierdzeniu wymaganych formularzy możesz dokonać rejestracji na studia. Pamiętaj, że warto podać poprawny adres e-mail i numer telefonu: to pozwoli na szybki kontakt z tobą, jeśli komisja będzie miała dla ciebie ważne informacje dotyczące rekrutacji.

⇢ Dokonaj rejestracji na studia.

Najważniejszy punkt: po założeniu konta i uzupełnieniu wymaganych formularzy musisz dokonać rejestracji na studia. Znajdź wybrane studia w katalogu, po czym wybierz pomarańczowy przycisk „Zarejestruj się" i postępuj zgodnie z instrukcjami.

3.  Postępowanie rekrutacyjne

⇢ Potwierdź swoją rejestrację na studia.

Warunkiem dalszego uczestnictwa w rekrutacji jest potwierdzenie rejestracji poprzez dokonanie opłaty rekrutacyjnej w terminie określonym jako „Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych". Wnosząc opłatę rekrutacyjną, pamiętaj, że należy ją wpłacić w zadeklarowanej przy dokonywaniu rejestracji walucie i że dla każdej rejestracji wnosi się ją osobno na inny numer konta bankowego: znajdziesz go w karcie rejestracji w zakładce „opłata rekrutacyjna".

⇢ Wprowadź wyniki maturalne.

Sprawdź dokładnie, czy wpisywane wyniki zgadzają się z twoim świadectwem (lub aneksem). Do systemu ERK należy wprowadzić wszystkie posiadane wyniki z części pisemnej, a system sam wybierze z nich te, które są dla ciebie najkorzystniejsze! Jeśli nie wprowadzisz wyników, twój wynik kwalifikacji wyniesie zero.

⇢ Przystąp do egzaminu wstępnego (jeżeli jest wymagany).

Do rozmowy kwalifikacyjnej przystępują wyłącznie kandydaci na:

 • międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne (MISH),
 • zarządzanie w języku niemieckim (konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego i ESB Business School Reutlingen University).

Dodatkowo do rozmowy kwalifikacyjnej przystępują kandydaci, którzy posiadają świadectwa zagraniczne inne niż matura międzynarodowa IB i europejska EB na:

 • psychologię prowadzoną na Wydziale Filozoficznym (studia stacjonarne i niestacjonarne),
 • analitykę medyczną oraz farmację (studia stacjonarne) prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym,
 • kierunki prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

4.  Wyniki

⇢ Sprawdź wyniki rekrutacji w ERK.

W terminie określonym w harmonogramie jako dzień ogłoszenia listy rankingowej otrzymasz informację o wyniku postępowania: szukaj jej w zakładce „moje rejestracje na studia". Pełna informacja o liście rankingowej będzie dostępna w zakładce „wyniki" w karcie studiów w katalogu.

⇢ Dokonaj wpisu (m. in. złóż wymagane dokumenty).

Kiedy zostaniesz przyjęty, pozostaje już tylko ostatnia formalność: dokonanie wpisu na studia. Najpierw uzupełnij w koncie ERK formularz „dane do wpisu", wydrukuj podanie ERK z zakładki „wymagane dokumenty" i udaj się ze wszystkimi dokumentami wymienionymi w części „dokumenty wymagane przy wpisie" do sekretariatu wskazanego na podaniu. Jeśli nie możesz tego zrobić osobiście, możesz wyznaczyć pełnomocnika. Pamiętaj: brak wpisu w wyznaczonym terminie sprawi, że komisja rekrutacyjna wyda decyzję o nieprzyjęciu na studia.

Po zakończeniu rekrutacji otrzymasz oficjalny dokument (decyzję administracyjną) potwierdzający przyjęcie na studia.

Pamiętaj, że:

 • Założenie konta w systemie ERK nie jest równoznaczne z dokonaniem rejestracji na studia.
 • Jeżeli wprowadzasz wyniki maturalne do formularza w systemie ERK, to nie powinienieś:
  • wprowadzać wyników z części ustnej,
  • dodawać wyników z części ustnej do części pisemnej,
  • wyciągać średniej z wyników,
  • przeliczać wyników na punkty rekrutacyjne (nasz system zrobi to sam),
  • dzielić wyniku matury na poziomie podstawowym na pół (punkty są dzielone przez system na etapie obliczania końcowego wyniku kwalifikacji).
 • Wyniki maturalne nie są pobierane z Krajowego Rejestru Matur (KReM). Weryfikacja, którą przeprowadzimy przed ogłoszeniem list rankingowych, ma jedynie na celu wskazanie ci, gdzie mogłeś (ale nie musiałeś) popełnić błąd. Pamiętaj, że wprowadzone wyniki powinny zgadzać się przede wszystkim z danymi na świadectwie.
 • Nie jest możliwe dokonanie wpisu na studia na kierunek i formę (studia stacjonarne lub niestacjonarne), na którym student obecnie studiuje. Decyzja w sprawie przyjęcia na studia na I rok studiów na ten sam kierunek i formę studiów byłaby w takiej sytuacji decyzją wydaną w tej samej sprawie, co decyzja o przyjęciu na studia, na podstawie której student obecnie studiuje, co jest niezgodne z art. 156 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013.267 j.t.). W związku z powyższym, w przypadku zamiaru rekrutacji na ten sam kierunek i formę studiów student winien być uprzednio skreślony z listy studentów, w szczególności z powodu złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów, przy czym skreślenie powinno nastąpić nie później niż w terminie określonym jako „Ogłoszenie listy rankingowej".

Najczęściej zadawane pytania

 • Po założeniu konta nie otrzymałem linku aktywacyjnego, czy to oznacza, że nie mogę zarejestrować się na studia? »

  Po założeniu konta zostanie wysłany do ciebie mail z linkiem aktywacyjnym. Jeżeli go nie otrzymałeś, to sprawdź, czy nie trafił do folderu SPAM lub INNE lub czy w trakcie zakładania konta nie podałeś błędnego adresu e-mail. Nawet bez linku aktywacyjnego twoje konto jest w pełni funkcjonalne i możesz z niego korzystać bez przeszkód. Aktywacja oznacza, że w momencie pojawienia się w koncie ERK nowych wiadomości otrzymasz o tym powiadomienie, które zostanie wysłane na podany w ERK adres e-mail. Jeśli nie aktywujesz konta ERK, po prostu nie będziesz otrzymywał takich powiadomień.

 • Poprawiałem maturę. W jaki sposób mam wprowadzić wyniki do systemu ERK? »

  Jeżeli poprawiałeś maturę i posiadasz aneks, to jako rok uzyskania matury wpisz rok, w którym zdałeś ją po raz pierwszy i otrzymałeś świadectwo maturalne. W formularzu z wynikami matury w koncie ERK wpisz poprawiony (wyższy) wynik, a przy wpisie na studia, oprócz oryginału świadectwa maturalnego, przedłóż aneks z wynikiem poprawianej matury.

 • Nie posiadam wszystkich wyników branych pod uwagę na interesujące mnie studia, czy automatycznie zostanę nieprzyjęty? »
  Brak wyniku z przedmiotu wymaganego w danej grupie daje wynik równy 0 (zero) z tego przedmiotu, ale nie wyklucza Cię to z rekrutacji (z wyjątkiem studiów, gdzie wynik z danego przedmiotu jest wymogiem formalnym).
 • Mam maturę zagraniczną, jak zostanie obliczony mój wynik? »

  Zgłoś się do Działu Rekrutacji na Studia – pomożemy Ci przeliczyć wyniki.

 • Gdzie i kiedy zostaną opublikowane wyniki? »

  Wyniki rekrutacji są jawne, a listy rankingowe będą dostępne wyłącznie w ERK: w karcie studiów w katalogu pojawi się zakładka „wyniki", gdzie będzie można zapoznać się z wynikami wszystkich osób biorących udział w rekrutacji. Wynik postępowania rekrutacyjnego zostanie opublikowany również w twoim indywidualnym koncie ERK w dniu wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji. Czekaj cierpliwie na ogłoszenie list rankingowych – na pewno pojawią się ustalonego dnia na stronie.

 • Zostałem przyjęty na studia – czy mogę do wpisu przesłać dokumenty pocztą, kurierem lub mailem? »

  Niestety, nie ma takiej możliwości. Tak wysłane dokumenty nie zostaną przez uczelnie przyjęte. Kandydat przyjęty na studia zobowiązany jest w wyznaczonym do tego terminie stawić się z kompletem wymaganych dokumentów w jednostce prowadzącej wpisy na studia. Wpisu należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania kandydata w czynnościach związanych z rekrutacją. Wzór pełnomocnictwa do wypełnienia dostępny jest tutaj.

 • Skąd wziąć podanie ERK? Nie mogę go znaleźć na stronie »
  Twoje podanie ERK pojawi się w koncie dopiero po przyjęciu cię na studia i wypełnieniu formularza „dane do wpisu". Znajdziesz je w zakładce „wymagane dokumenty" w karcie rejestracji.
 • Jestem na liście rezerwowej, czy mogę już dokonać wpisu? »
  Niestety, na razie nie możesz dokonać wpisu. Jeżeli jesteś na liście rezerwowej, sprawdzaj często informacje w koncie ERK, ponieważ masz szansę zostać przyjętym w miejsce osób, które nie dokonają wpisu w terminie. Pamiętaj: twoje miejsce na liście rezerwowej już do końca rekrutacji nie ulegnie zmianie, zmienić może się jedynie pozycja ostatniej przyjętej na studia osoby.

Masz więcej pytań?

Sprawdź w sekcji Pytania i odpowiedzi lub skontaktuj się z Działem Rekrutacji na Studia: rekrutacja@uj.edu.pl.