Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia prowadzona jest za pomocą systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Jest to katalog studiów (lista kierunków oraz dodatkowe informacje o programach) oraz miejsce, gdzie można założyć konto i dokonać zgłoszenia na studia, aby wziąć udział w rekrutacji. Za pośrednictwem konta uniwersytet komunikuje się z  kandydatem, tutaj również publikowane są ważne informacje dotyczące rekrutacji oraz jej wyniki.  

Rekrutacja przez system odbywa się w kilku następujących po sobie turach. W każdej turze przewidziany jest termin na rejestrację, ogłoszenie wyników oraz składanie dokumentów (wpis). Kolejna tura otwierana jest na te studia, na których pozostały wolne miejsca. Terminy każdej tury można znaleźć w karcie kierunku na stronie IRK, natomiast harmonogram wszystkich tur znajduje się w sekcji terminy.

Każdy kandydat po otrzymaniu pozytywnego wyniku rekrutacji w systemie ma obowiązek złożyć dokumenty w sekretariacie swoich studiów. Szczegółowe informacje na ten temat w zakładce wpis na studia.

Zasady kwalifikacji określają, co jest brane pod uwagę podczas oceny twojego zgłoszenia i podejmowania decyzji o tym, czy zostaniesz przyjęty, czy nie.

Składają się na nie dwa kluczowe elementy: warunki formalne i wybrane przedmioty maturalne.

Warunki formalne określają, jakie musisz spełnić wymogi, żeby twoje zgłoszenie było oceniane. Standardowo wymogiem formalnym jest to, że posiadasz świadectwo maturalne (czyli że zdałeś maturę). Poza tym możesz się spotkać z dodatkowymi wymogami formalnymi, na przykład wymogiem uzyskania odpowiednio wysokiego wyniku z danego przedmiotu (np. dla kierunku lekarskiego). Jeśli twój wynik będzie niższy lub w ogóle nie będziesz mieć wyniku z tego przedmiotu, twoje wyniki matury nie będą przeliczane i na liście rankingowej będziesz mieć 0 punktów oraz otrzymasz decyzję o nieprzyjęciu z powodów formalnych.

Wybrane przedmioty maturalne: dla każdych studiów określony jest inny zestaw przedmiotów maturalnych, jakie są brane pod uwagę podczas tego przeliczenia. Przedmioty uwzględniane przy obliczaniu wyniku są podzielone na grupy. Z każdej grupy branych pod uwagę jest od jednego do czterech wyników. 

Czy jeśli nie mam wyniku z któregoś z tych przedmiotów, to mogę brać udział w rekrutacji?

Tak. Ogólna zasada jest taka: jeśli brakuje ci wyniku z danego przedmiotu, będziesz mieć za ten przedmiot 0 punktów i będzie ci dużo trudniej uzyskać odpowiednio wysoki do przyjęcia na studia wynik na liście rankingowej, ale możesz brać udział w rekrutacji o ile na wybrane studia jest brany pod uwagę więcej niż jeden przedmiot i posiadasz wynik z drugiego z nich. Wyjątkiem są studia, gdzie posiadanie wyniku z danego przedmiotu jest specjalnie wymagane na poziomie kryterium formalnego.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „obliczanie wyniku”.

Jest to minimalna liczba punktów, która pozwala na przyjęcie na dane studia. Ustalana jest przez Rektora, po zakończeniu dokonywania zgłoszeń w pierwszej turze na dane studia (raz ustalona, podczas rekrutacji nie ulega obniżeniu). Wszyscy kandydaci, których wynik jest niższy nie zostają przyjęci z powodu zbyt małej liczby punktów. Nie oznacza to natomiast, że minimalny wynik kwalifikacji gwarantuje przyjęcie na studia.

Pamiętaj, że:

  • Raz ustalony minimalny wynik kwalifikacji wymagany do przyjęcia nie ulegnie zmianie do końca trwania rekrutacji i obowiązywać będzie we wszystkich turach.
  • Kandydat, który nie posiada wystarczającej liczby punktów nie zostaje przyjęty na studia. Nawet, jeśli na danym kierunku pozostały wolne miejsca i uruchomiona zostaje kolejna tura, ponowna rekrutacja z tym samym wynikiem zakończy się również nieprzyjęciem na studia.

Limit przyjęć

Informację o tym, ile osób może zostać przyjętych na dany kierunek lub jaka jest wymagana ilość przyjętych konieczna do jego uruchomienia, znajdziesz w karcie wybranych studiów w systemie.

Dla wszystkich studiów określone są następujące limity:

  • Limit miejsc: maksymalna liczba osób, które mogą rozpocząć te studia
  • Minimalna liczba studentów: najmniejsza łączna liczba osób przyjętych wymagana do uruchomienia studiów. Liczba ta jest wspólna dla obywateli polskich i cudzoziemców.

Limity przyjęć mogą zostać zmienione decyzją Rektora. Opublikowana zostaje wówczas informacja o ich nowej wysokości.

Progi punktowe

Kandydaci często pytają o progi punktowe na poszczególne kierunki studiów. Przez próg punktowy rozumieć należy wynik kwalifikacji ostatniej osoby przyjętej na studia z listy rankingowej. Informacje dotyczące statystyk oraz progów punktowych znajdują się pod tym adresem.

Zapoznaj się z pozostałymi stronami naszego przewodnika, gdzie w szczegółach opisujemy wszystkie związane z rekrutacją zagadnienia. Zawsze możesz też do nas zadzwonić lub napisać.