UWAGA:

Strona zawiera informacje dotyczące rekrutacji, która została zakończona, na rok akademicki 2018/2019.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie w celu zapoznania się obowiązującymi w rekrutacji 2019/2020 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami.

Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Co po wpisie?

Dostałeś się na studia i dokonałeś wpisu? Gratulujemy! Właśnie dołączyłeś do grona studentów UJ. Od tej pory większość spraw będziesz rozwiązywać kontaktując się z sekretariatem lub Działem Spraw Studenckich, a znany ci już system ERK zastąpi system USOSweb.

Kompendium wiedzy każdego studenta to strona www.studiuje.uj.edu.pl oraz sekcja "Studenci" na stronie głównej UJ www.uj.edu.pl. Znajdziesz tam zbiór najważniejszych informacji dotyczących studiowania oraz organizacji studenckich, a także dowiesz się, z kim najlepiej kontaktować się w interesującej cię sprawie.

Aby ułatwić ci pierwsze kroki w naszej uczelni, zebraliśmy najważniejsze dla nowo przyjętych studentów informacje i przygotowaliśmy krótki przewodnik, który możesz przeczytać na tej stronie.

Sekretariat i dziekanat

Zanim zostałeś studentem, to Dział Rekrutacji i system ERK były twoimi głównymi źródłami informacji. Teraz opiekę nad tobą przejmuje sekretariat studencki twojego wydziału lub instytutu lub dziekanat.

Sprawdź dane kontaktowe sekretariatu oraz zapoznaj się ze stroną instytutu/wydziału: www.erk.uj.edu.pl » katalog studiów » karta kierunku » zakładka "adresy i telefony"

Tak więc, jeśli twoje pytanie dotyczy:

 • programu studiów,
 • przepisania przedmiotów,
 • harmonogramu zajęć,
 • terminów zjazdów,
 • opłaty za legitymację/studia,
 • zagubionego hasła do USOS,
 • przeniesienia z innej uczelni/kierunku studiów,

skontaktuj się ze swoim nowym sekretariatem.

USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studiów

www.usosweb.uj.edu.pl

USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) to główny system obsługujący wszystkich studentów i doktorantów UJ. Dostępne są w nim dane studentów, informacje o przedmiotach, oceny i wiele innych ważnych informacji. Dostęp administracyjny do USOS posiadają jedynie pracownicy sekretariatów i dziekanatów. Znany ci do tej pory system ERK służył jedynie do rekrutacji na studia i nie jest w żaden sposób połączony z USOS.

Podczas dokonywania wpisu na studia otrzymałeś dane logowania do systemu USOSweb – jednorazowe hasło, które w momencie dokonywania wpisu było hasłem do konta ERK oraz login, którym jest twój numer PESEL.

Dział Rekrutacji na Studia nie ma możliwości przypomnienia/zresetowania hasła do systemu USOS. Zagubione hasło student może odzyskać tylko w sekretariacie swojej jednostki.

Poprzez ten system będziesz dokonywać rejestracji na zajęcia, składać wnioski o akademik, stypendium socjalne i stypendium Rektora za wyniki w nauce czy też sprawdzać swoje oceny. Po podpięciu przedmiotów będą się one wyświetlać na twoim planie zajęć. Na stronie systemu USOS znajdziesz też wyszukiwarkę przedmiotów i pracowników UJ.

Twój problem dotyczy Gdzie znajdziesz informacje
 • kwestii technicznych
 • logowania do USOSweb
 • rejestracji na zajęcia, podpinania przedmiotów
 • terminu rozpoczęcia rejestracji na zajęcia
 • strona główna USOSweb
 • sekretariat/dziekanat
 • rejestracji na lektoraty
 • rejestracji na zajęcia z wychowania fizycznego

Sprawdź również:

➭  USOS – pierwsze kroki
➭  Pomoc w logowaniu

Legitymacja

USOS > Legitymacja

Podczas wpisu otrzymałeś numer konta bankowego, który służy do wnoszenia wszelkich opłat związanych ze studiami (tj. opłaty za powtarzanie przedmiotów, opłaty za dyplom). Pierwszą z nich jest właśnie opłata za legitymację. Pamiętaj, że jest to inne konto niż to, na które wpłacałeś opłatę rekrutacyjną. Dane nowego indywidualnego konta znajdziesz również w systemie USOSweb w zakładce "dla studenta" » "płatności". Legitymację odbierzesz w sekretariacie/dziekanacie na początku października. 

 • Jeśli jesteś już studentem UJ i posiadasz legitymację, nie musisz wyrabiać nowej.
 • Jeśli nie wniosłeś opłaty za legitymację w terminie lub masz inne pytania związane z tym dokumentem, skontaktuj się ze swoim sekretariatem/dziekanatem.

Jakie funkcje spełnia legitymacja?

 • jest to dokument potwierdzający status studenta,
 • jest to karta biblioteczna, ważna w Bibliotece Jagiellońskiej i w bibliotekach wydziałowych (po zapisaniu się do nich na zasadach dla studentów UJ),
 • może być używana jako Krakowska Karta Miejska, nośnik biletu okresowego. Pierwszego doładowania karty możesz dokonać przez internet lub w biletomacie. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej www.kkm.krakow.pl lub na stronie USOS > Legitymacja.

Zakwaterowanie

Akademiki

www.studiuje.uj.edu.pl/studenci/akademiki
www.akademiki.cm.uj.edu.pl 

UJ oferuje miejsca w sześciu akademikach. Cena za miejsce w pokoju waha się od 340 do 375 zł za miesiąc. Przy rozpatrywaniu wniosku pod uwagę brane są głównie odległość od miejsca zamieszkania oraz dochód na jednego członka w rodzinie.

 1. O miejsce w akademiku kandydaci mogą ubiegać się dopiero po dokonaniu wpisu na studia.
 2. Wniosek o akademik wraz z oświadczeniem o dochodach za poprzedni rok należy najpierw wypełnić w formie elektronicznej w systemie USOSweb (zakładki "dla studenta" » "wnioski").
 3. Wydrukowany wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy dostarczyć osobiście lub pocztą do wydziałowych koordynatorów ds. pomocy materialnej. Składanie wniosków w pierwszej turze dla nowo przyjętych studentów jest zazwyczaj możliwe do pierwszych dni września.
Twój problem dotyczy Gdzie znajdziesz informacje
 • terminów składania wniosków
 • wymaganych dokumentów
 • danych kontaktowych wydziałowych koordynatorów ds. pomocy materialnej

Mieszkania prywatne

Ilość miejsc w akademikach jest ograniczona, więc jeśli twój wniosek będzie rozpatrzony negatywnie, zapewne będziesz szukał pokoju do wynajęcia. Nie martw się, nie jest to trudne, a ceny nierzadko zaczynają się od 400 zł/miesiąc, jeśli chcesz dzielić pokój z inną osobą. Pomocnym może być Biuro Pośrednictwa Mieszkań i Pracy prowadzone przez Fundację Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak" (www.biuro.bratniak.krakow.pl).

Istnieje także wiele innych stron – grup na Facebooku, studenckich for internetowych– na których możesz znaleźć dziesiątki ofert umieszczanych przez osoby poszukujące współlokatorów. 

Ubezpieczenie zdrowotne

www.studiuje.uj.edu.pl/studenci/ubezpieczenia

Każdy student do ukończenia 26 roku życia może korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego rodziców. Jeśli nie masz takiej możliwości, do ubezpieczenia może zgłosić cię uczelnia. Ubezpieczenia zdrowotne dla studentów i doktorantów prowadzone są przez Dział Spraw Studenckich, gdzie zainteresowani powinni zgłosić się po rozpoczęciu roku akademickiego, tj. po 1 października.

Ubezpieczony student może korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w placówkach, które podpisały kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykaz tych placówek znajduje się na stronie małopolskiego oddziału NFZ – www.nfz-krakow.pl. Chcąc udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, będziesz musiał złożyć w wybranej placówce odpowiednią deklarację.

Warto również zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Można to zrobić w siedzibie Samorządu Studentów UJ, który udziela również informacji na ten temat. Pakiet podstawowy obejmujący okres roku akademickiego to koszt około 30 zł. 

Podstawowa Opieka Zdrowotna

www.su.krakow.pl

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą korzystać z opieki medycznej zapisując się do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy Szpitalu Uniwersyteckim. Poradnia świadczy podstawową opiekę lekarską i pielęgniarską w dni powszednie, w godzinach: 8.00–18.00, przy ul. Śniadeckich 10 i ul. Wielickiej 265, oraz w razie konieczności w domu pacjenta. W Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, poza badaniem i opieką przez wysoko wykwalifikowany personel medyczny, jest zapewniona kompleksowa diagnostyka zgodnie z zaleceniem NFZ, w tym panel badań biochemicznych, EKG-graficznych, radiologicznych, ultrasonograficznych i innych.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej, w godzinach od 18:00 do 8:00, w dni wolne od pracy i w święta, zabezpieczona jest pomoc medyczna (zarówno lekarska, jak i pielęgniarska) w wybranych placówkach na terenie całego województwa małopolskiego.

Więcej informacji na stronie www.su.krakow.pl oraz w ulotce.

Stypendia socjalne

www.studiuje.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendium-socjalne

Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej ma prawo otrzymywania comiesięcznego stypendium socjalnego. Sytuację materialną ustala się na podstawie wysokości miesięcznego dochodu na członka rodziny. Wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach za poprzedni rok należy najpierw wypełnić w formie elektronicznej w systemie USOSweb (zakładki "dla wszystkich" > "wnioski").  Wydrukowany wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy dostarczyć osobiście lub pocztą do wydziałowych koordynatorów ds. pomocy materialnej. Składanie wniosków na semestr zimowy trwa zazwyczaj do końca września. W przypadku pytań skontaktuj się z Działem Spraw Studenckich.

Stypendia specjalne

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

www.studiuje.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendium-specjalne

Może je otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość świadczenia jest zależna od stopnia niepełnosprawności.

Przed wypełnieniem wniosku w systemie USOSweb należy dostarczyć do wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej lub do Działu ds. Osób Niepełnosprawnych ważny dokument potwierdzający niepełnosprawność. Wydrukowany wniosek należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą. W przypadku pytań skontaktuj się z Działem Spraw Studenckich.

Stypendia naukowe

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

www.studiuje.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendium-rektora

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub/i posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Wniosek należy zarejestrować w systemie USOSweb, a następnie złożyć w wersji wydrukowanej u wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej. W przypadku pytań skontaktuj się z Działem Spraw Studenckich.

Biblioteki

www.bj.uj.edu.pl

Legitymacja studencka UJ to także karta biblioteczna dająca dostęp do bogatych zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej oraz bibliotek wydziałowych i instytutowych. Do twojej dyspozycji przeznaczone są również czytelnie. Aby zapisać się do Biblioteki Jagiellońskiej należy mieć przy sobie legitymację, dowód osobisty oraz wnieść opłatę 5 zł.

Aby znaleźć interesującą cię pozycję, wyszukaj ją w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ na stronie chamo.bj.uj.edu.pl/uj/. Jeśli jest dostępna w BJ, będziesz musiał ją zamówić elektronicznie (w przypadku bibliotek instytutowych i wydziałowych często książki można wypożyczyć na miejscu, po wypełnieniu rewersu). Jeśli książka jest dostępna, realizacja zamówienia to od 1 do 2 godzin. Na odbiór książka czeka 3 dni robocze.

Nie martw się, jeśli zasady korzystania z bibliotek wydają się skomplikowane: na większości kierunków studenci pierwszego roku przechodzą przeszkolenie biblioteczne, podczas którego pracownik naukowy twojej jednostki pokaże wam, z jakich bibliotek najczęściej korzysta się na twoim kierunku oraz jakie są zasady udostępniania zbiorów.

Adresy wszystkich bibliotek znaleźć można na stronie www.uj.edu.pl/struktura/biblioteki-i-archiwum/wydzialowe.

Wszyscy studenci UJ mają również dostęp do baz artykułów i książek naukowych, do których dostęp wykupiła Biblioteka Jagiellońska. Z tych bardzo bogatych zbiorów, głównie literatury zagranicznej, można korzystać z dowolnego komputera podłączonego do sieci uniwersyteckiej lub, po zalogowaniu do Extranetu, z komputera w domu. Więcej informacji: www.bj.uj.edu.pl/zasoby-cyfrowe.

Inauguracja roku akademickiego

Początek roku akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim to bardzo ważne i widowiskowe wydarzenie, należące do najstarszych tradycji uniwersyteckich w Polsce. Warto w nim wziąć udział chociaż raz. Zgodnie z tradycją, po mszy świętej w Kolegiacie św. Anny, z Collegium Maius rusza uroczysty pochód profesorów. W Auditorium Maximum Rektor inauguruje rok akademicki, uderzając berłami rektorskimi w stół i wypowiadając słowa Quod felix, faustum, fortunatumque sit. Świeżo upieczeni studenci wysłuchają przemówienia Rektora oraz wykładu inauguracyjnego, który co roku dotyczy innej dziedziny nauki i prezentowany jest przez jednego z wybitnych pracowników naukowych UJ.

Dokładny plan obchodów rozpoczęcia roku akademickiego jest publikowany na głównej stronie UJ pod koniec września.

Wydziały lub instytuty często organizują dla swoich studentów uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego lub spotkanie informacyjne. Pod koniec września warto więc sprawdzać ich strony internetowe, gdzie publikowane są szczegółowe informacje na ten temat.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się kolejnego dnia roboczego po inauguracji. Plan organizacji roku akademickiego (terminy sesji, dni wolne od zajęć) jest dostępny na stronie www.studiuje.uj.edu.pl/kalendarz-akademicki

Dane kontaktowe

Poniżej zebraliśmy dane kontaktowe jednostek, z którymi jako student będziesz kontaktował się najczęściej:

Jednostka Dane adresowe Czym się zajmuje?
sekretariat/ dziekanat twoich studiów
 • www.erk.uj.edu.pl » katalog studiów » karta kierunku » dane adresowe
 • strona internetowa instytutu/wydziału
 • problemy z logowaniem do USOS
 • opłaty za studia, za legitymację
 • rejestracja na przedmioty
 • program zajęć, przepisywanie przedmiotów
Administrator USOSweb
 • problemy techniczne z kontem w USOS
Dział Spraw Studenckich
 • pomoc materialna, stypendium socjalne
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra
 • ubezpieczenia
 • akademiki
Jagiellońskie Centrum Językowe
 • rejestracja na lektoraty
Studium Wychowania Fizycznego UJ
 • rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego
 • informacje o sekcjach sportowych
Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ
 • stypendium socjalne
 • akademiki
 • ubezpieczenie od NNW
Biuro Karier
 • oferty praktyk, staży, pracy
Dział Obsługi Studentów Zagranicznych
 • programy zagranicznych wymian studenckich
 • ERASMUS+
 • CEEPUS
Dział Współpracy Międzynarodowej
 • wymiany międzynarodowe

Komunikacja miejska

Po Krakowie możesz przemieszczać się autobusami i tramwajami. Pamiętaj, że studenci mają możliwość zakupu biletów miesięcznych i semestralnych na komunikację miejską w bardzo atrakcyjnych cenach. Stopniowo rozbudowywana jest również infrastruktura rowerowa. Aktualne rozkłady jazdy oraz ceny biletów znajdziesz na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK) w Krakowie.

Większość zajęć odbywa się w centrum, w okolicach Rynku, ale niektóre wydziały mają zajęcia na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdź jak dojechać na zajęcia na Ruczaju.

Dojazd na Campus UJ:

 • Wydziały: Chemii; Zarządzania i Komunikacji Społecznej; Matematyki i Informatyki; Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej → przystanek “Norymberska”,
 • Wydziały: Biologii; Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Geografii i Geologii → przystanek “Kampus UJ”,
 • Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu → przystanek “Ruczaj”.

Po zajęciach…

Studia to nie tylko wykłady i ćwiczenia. W Uniwersytecie Jagiellońskim działa wiele prężnych organizacji, które umożliwią ci aktywne spędzanie wolnego czasu, rozwijanie talentów i poznawanie nowych ludzi poza salą wykładową.

Samorząd Studentów
Wszyscy studenci Uniwersytetu tworzą samorząd, który działa na każdym wydziale – studencką samorządność gwarantuje polskie prawo. Wybrani w wyborach przedstawiciele reprezentują wszystkich studentów przed władzami Uniwersytetu, współuczestniczą w zarządzaniu Uczelnią, rozwiązują problemy związane ze studiowaniem oraz organizują zarówno uroczystości uniwersyteckie, jak i wydarzenia integracyjne. Więcej informacji znajdziesz na http://www.samorzad.uj.edu.pl.

Koła naukowe
W Uniwersytecie działa ponad 300 studenckich kół naukowych. Koła naukowe to idealne miejsce dla studentów, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać horyzonty, a jednocześnie poznawać ciekawych ludzi. Działalność w kołach to świetny sposób na sprawdzenie się w roli organizatora, nawiązanie prawdziwych studenckich przyjaźni, a także szansa na nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. To również możliwość udziału w projektach i konferencjach, także o charakterze międzynarodowym. Popytaj koleżanki i kolegów ze starszych lat, jakie koła działają w Twoim instytucie lub wydziale.

Akademicki Związek Sportowy
AZS to największe stowarzyszenie sportowe w Polsce, które działa na terenie całego kraju. Zostało założone w właśnie w Uniwersytecie Jagiellońskim i tu działa nieprzerwanie od ponad 100 lat. Zapisz się do jednej z 40 sekcji sportowych (m.in. piłka nożna, koszykówka, siatkówka, wioślarstwo, jeździectwo, tenis, lekkoatletyka, narciarstwo, wspinaczka) i zyskaj możliwość reprezentowania Uniwersytetu na zawodach w Polsce i Europie. Osiągnięcia sportowe pomogą uzyskać stypendium rektora dla najlepszych studentów. Więcej informacji znajdziesz na www.azs.uj.edu.pl/.

Chór akademicki
Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica powstał w 2006 roku. W jego skład wchodzą dwa zespoły: męski i żeński. Chór uświetnia najważniejsze uroczystości uniwersyteckie, a także bierze udział w polskich oraz zagranicznych festiwalach i konkursach. Więcej informacji znajdziesz www.chor.uj.edu.pl.

„Słowianki”
Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki” liczy ponad 100 osób – tancerzy, chórzystów i muzyków. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich zespołów folklorystycznych. Na przestrzeni blisko 60 lat swojej działalności artyści odbył 111 tournée zagranicznych do 38 krajów. Więcej informacji znajdziesz na www.slowianki.uj.edu.pl.

Niezależne Zrzeszenie Studentów
NZS to organizacja zrzeszająca studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W nasz skład wchodzą młodzi aktywni ludzie, którzy mają świadomość i potrzebę systematycznego i konsekwentnego budowania swojej kariery.

All in UJ
Prężne stowarzyszenie studenckie, które szybko zyskało rozgłos dzięki organizacji różnorodnych wydarzeń z myślą o studentach. Więcej informacji znajdziesz na www.allinu.pl.

Teatr „Remedium”
Gra aktorska poprawia pamięć i rozwija wyobraźnię, a także doskonale przygotowuje do wystąpień publicznych. Dołącz do grupy, aby nie tylko aktywnie i twórczo spędzić swój czas wolny, ale także zyskać nowe umiejętności. Więcej informacji na www.facebook.com/TeatrRemedium.

Telewizja UJOT TV
Dzięki telewizji internetowej możecie na bieżąco śledzić wydarzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim. To również doskonała okazja do zdobycia cennego doświadczenia dziennikarskiego. Więcej informacji na www.facebook.com/pg/ujottv.

Radio UJOT FM
UJOT FM to alternatywna muzyka i wywiady z ciekawymi ludźmi. Posłuchaj nas na www.ujot.fm.

Pismo Studentów WUJ
WUJ (Wydarzenia Uniwersytetu Jagiellońskiego) jest miesięcznikiem, w którym swoje artykuły publikować może każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nakład czasopisma wynosi aż 5 tysięcy egzemplarzy. Magazyn znajdziesz bezpłatnire online na www.issuu.com/pismowuj.

Klub Wolontariusza
Wolontariusze mogą zaangażować się w dwa projekty - “Anioł w rodzinie” i “Herbatka w ZOL-u”. Członkowie klubu pomagają przede wszystkim dzieciom, osobom starszym oraz niepełnosprawnym. Odkryj radość płynącą z wolontariatu www.wolontariat.uj.edu.pl.

Studencki Klub Żeglarski „Odyseusz”
Uniwersytet Jagielloński posiada dwa jachty, na których co roku, w okresie wakacyjnym pasjonaci żagli mogą zdobywać staż i doskonalić swoje umiejętności. Klub oferuje również szkolenia praktyczne i teoretyczne dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z żeglarstwem www.odyseusz.uj.edu.pl.

Organizacje międzynarodowe
W trakcie studiów możesz również zaangażować się w działalność organizacji międzynarodowych, które mają w Uniwersytecie swoje oddziały. To doskonała okazja, aby nawiązać cenne kontakty zagraniczne i rozwijać swoje kompetencje również w środowisku międzynarodowym – zarówno studenckim, jak i biznesowym. W Uniwersytecie Jagiellońskim działają takie organizacje jak Erasmus Student Network, AEGEE (Europejskie Forum Studentów), ESU (Europejska Unia Studentów) oraz AIESEC.