UWAGA:

Strona zawiera informacje dotyczące rekrutacji, która została zakończona, na rok akademicki 2018/2019.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie w celu zapoznania się obowiązującymi w rekrutacji 2019/2020 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami.

Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć

Aby sprawdzić, ile osób może zostać przyjętych na dany kierunek lub jaka jest wymagana ilość przyjętych konieczna do jego uruchomienia, odszukaj interesujący cię kierunek w katalogu studiów na stronie systemu ERK (www.erk.uj.edu.pl) i przejdź do zakładki „Limity".

Dla wszystkich studiów określone są następujące limity:

Limit miejsc maksymalna liczba osób, które mogą rozpocząć te studia
Dolny limit przyjęć najmniejsza łączna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów

Limity przyjęć mogą zostać zmienione decyzją Rektora. Opublikowana zostaje wówczas informacja o ich nowej wysokości.

Minimalny wynik punktowy

Podczas rekrutacji kandydaci mogą spotkać się z informacją o minimalnym wyniku kwalifikacji wymaganym do przyjęcia kandydata na studia. Wynik ten jest ustalany przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną podczas posiedzenia, które ma miejsce po zakończeniu potwierdzania rejestracji w pierwszym naborze na dane studia (co nie oznacza, że ten wynik gwarantuje przyjęcie na studia). Wszyscy kandydaci, których wynik jest niższy otrzymują decyzję o nieprzyjęciu z powodu zbyt małej liczby punktów.

Pamiętaj, że:

  • Raz ustalony minimalny wynik kwalifikacji wymagany do przyjęcia nie ulegnie zmianie do końca trwania rekrutacji i obowiązywać będzie we wszystkich naborach.
  • Kandydat „nieprzyjęty z powodu zbyt małej liczby punktów" nie zostaje przyjęty na studia. Nawet, jeśli na danym kierunku limit miejsc nie został wypełniony i uruchomiony zostaje kolejny nabór, ponowna rekrutacja z tym samym wynikiem zakończy się wydaniem decyzji o nieprzyjęciu.
  • Kandydaci, którzy w naborach dodatkowych będą ubiegać się o przyjęcie na studia otrzymają informację o minimalnym wyniku punktowym w jednym z kroków rejestracji w systemie ERK.

Często zadawane pytania