UWAGA:

Strona zawiera informacje dotyczące rekrutacji, która została zakończona, na rok akademicki 2018/2019.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie w celu zapoznania się obowiązującymi w rekrutacji 2019/2020 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami.

Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Rekrutacja: krok po kroku

Rekrutacja prowadzona jest za pomocą systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK)Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji, koniecznie zapoznaj się z naszym przewodnikiem:

1.  Przygotuj się do rekrutacji

⇢ Znajdź swoje studia w ERK i sprawdź wymagania.

Wejdź na stronę www.erk.uj.edu.pl i w katalogu po lewej stronie znajdź interesujące cię studia. W karcie studiów, oprócz ich opisu, znajdziesz informacje na temat harmonogramu rekrutacji, zasad kwalifikacji (opis sposobu obliczania wyniku), listę wymaganych dokumentów, informację o opłatach oraz dane kontaktowe do jednostki prowadzącej studia. Im wcześniej zapoznasz się z zasadami przyjęcia na studia, tym większe szanse na sukces w rekrutacji.

⇢ Zacznij kompletować dokumenty.

Sprawdź listę wymaganych dokumentów wymaganych przy rejestracji oraz przy wpisie. Lista załączników może być długa, dlatego zacznij kompletować je wcześniej, żeby uniknąć pomyłek i stresu w trakcie rejestracji.
Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji i zaplanuj termin egzaminu dyplomowego. Pamiętaj, że przy wpisie na studia wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia do podjęcia studiów drugiego stopnia.

2.  Po otwarciu rejestracji

⇢ Załóż konto w ERK.

Strona www.erk.uj.edu.pl to nie tylko katalog studiów. To platforma, z pomocą której dokonujesz rejestracji na studia i kontrolujesz proces rekrutacji. Konto możesz założyć wcześniej – ale jeśli zakładałeś je już w poprzednich latach, musisz w tym roku założyć nowe, bo dane z minionych rekrutacji nie są przechowywane. 

⇢ Wypełnij formularze w koncie.

Uzupełnij dane dotyczące twoich danych osobowych i wykształcenia. Pamiętaj, żeby podać poprawny adres e-mail i numer telefonu: to tą drogą komisja rekrutacyjna będzie się z tobą kontaktować, jeśli będzie miała dla ciebie ważne informacje dotyczące rekrutacji.

⇢ Dokonaj rejestracji na studia.

Najważniejszy punkt: po założeniu konta i uzupełnieniu wymaganych formularzy musisz dokonać rejestracji na studia. Znajdź wybrane studia w katalogu, po czym wybierz pomarańczowy przycisk „Zarejestruj się" i postępuj zgodnie z instrukcjami.

3.  Postępowanie rekrutacyjne

⇢ Potwierdź swoją rejestrację na studia.

Warunkiem potwierdzenia rejestracji jest dokonanie opłaty rekrutacyjnej w terminie określonym jako „Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych".

Uwaga: dla wybranych studiów do potwierdzenia rejestracji może też być wymagane przesłanie określonych dokumentów.

 • Pamiętaj, że opłatę należy wnieść w zadeklarowanej przy dokonywaniu rejestracji walucie i że dla każdej rejestracji wnosi się ją osobno na inny numer konta bankowego: znajdziesz go w zakładce „opłata rekrutacyjna" w karcie rejestracji w swoim koncie ERK.
 • Dla wybranych studiów, gdzie wymagane jest przesłanie dokumentów na etapie rejestracji: kiedy dokonasz rejestracji, w zakładce „wymagane dokumenty" pojawi się wygenerowane podanie ERK w postaci pliku PDF. Pobierz je, wydrukuj, podpisz na wszystkich stronach, a następnie wraz z wszystkimi wymienionymi w nim dokumentami dostarcz je na adres wskazany na pierwszej stronie. Nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę: dokumenty powinny dotrzeć do uczelni w terminie określonym jako „Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych".

⇢ Wprowadź wyniki studiów wyższych.

Wypełnij znajdujący się w koncie ERK formularz z danymi osobowymi oraz informacjami o twoim wykształceniu. Dopilnuj, żeby wpisywane informacje i wyniki były zgodne z rzeczywistością i kompletne, bo podanie w systemie ERK błędnych danych sprawi, że możesz nie zostać przyjęty na studia.

⇢ Przystąp do egzaminu wstępnego (jeżeli jest wymagany).

Jeśli jednym z kryteriów kwalifikacji jest egzamin wstępny (zakładka „zasady kwalifikacji"), najpóźniej dwa dni przed terminem egzaminu otrzymasz w swoim koncie ERK informację dotyczącą miejsca i dokładnej godziny rozpoczęcia egzaminu wstępnego. Szukaj tego komunikatu w zakładce „egzaminy wstępne". Pamiętaj: ramowy termin egzaminów wstępnych jest ustalony w harmonogramie rekrutacji i możesz go sprawdzić wcześniej w zakładce „terminy". Wynik egzaminu zostanie opublikowany w tym samym miejscu.

4.  Wyniki

⇢ Sprawdź wyniki rekrutacji w ERK.

W terminie określonym w harmonogramie jako dzień ogłoszenia listy rankingowej otrzymasz informację o wyniku postępowania: szukaj jej w zakładce „moje rejestracje na studia". Pełna informacja o liście rankingowej będzie dostępna w zakładce „wyniki" w karcie studiów w katalogu.

⇢ Dokonaj wpisu.

Kiedy zostaniesz przyjęty, pozostaje już tylko ostatnia formalność: dokonanie wpisu. Najpierw uzupełnij w koncie ERK formularz „dane do wpisu". Następnie z dokumentami wymienionymi w zakładce „wymagane dokumenty" w części „dokumenty wymagane przy wpisie" w wyznaczonym terminie udaj się do wskazanej jednostki i dokonaj wpisu na studia. Jeśli nie możesz tego zrobić osobiście, możesz wyznaczyć pełnomocnika. Pamiętaj: brak wpisu w wyznaczonym terminie sprawi, że komisja rekrutacyjna wyda decyzję o nieprzyjęciu na studia. 

Po zakończeniu rekrutacji otrzymasz oficjalny dokument potwierdzający przyjęcie na studia: decyzję administracyjną. Jeśli składasz wniosek o pomoc socjalną, a oficjalna decyzja administracyjna o przyjęciu na studia jeszcze do ciebie nie dotarła, skontaktuj się z nami – wydamy ci stosowne zaświadczenie o przyjęciu na studia.

Pamiętaj, że:

 • Założenie konta w systemie ERK nie jest równoznaczne z dokonaniem rejestracji na studia.
 • Dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille albo poddany legalizacji. Dodatkowo do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski należy dołączyć tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 • Jeśli bierzesz udział w rekrutacji na kilka kierunków studiów, gdzie prowadzone są egzaminy wstępne, pamiętaj, że terminy tych egzaminów mogą się pokrywać, szczególnie w przypadku, kiedy są organizowane przez różne komisje wydziałowe. Nie będziemy w stanie zorganizować egzaminu dla ciebie w innym terminie.
 • Nie jest możliwe dokonanie wpisu na studia na kierunek i formę (studia stacjonarne lub niestacjonarne), na którym student obecnie studiuje. Decyzja w sprawie przyjęcia na studia na I rok studiów na ten sam kierunek i formę studiów byłaby w takiej sytuacji decyzją wydaną w tej samej sprawie, co decyzja o przyjęciu na studia, na podstawie której student obecnie studiuje, co jest niezgodne z art. 156 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013.267 j.t.). W związku z powyższym, w przypadku zamiaru rekrutacji na ten sam kierunek i formę studiów student winien być uprzednio skreślony z listy studentów, w szczególności z powodu złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów, przy czym skreślenie powinno nastąpić nie później niż w terminie określonym jako „Ogłoszenie listy rankingowej".

Najczęściej zadawane pytania

 • Po założeniu konta nie otrzymałem linku aktywacyjnego, czy to oznacza, że nie mogę zarejestrować się na studia? »

  Po założeniu konta zostanie wysłany do ciebie mail z linkiem aktywacyjnym. Jeżeli go nie otrzymałeś, to sprawdź, czy nie trafił do folderu SPAM lub INNE lub czy w trakcie zakładania konta nie podałeś błędnego adresu e-mail. Nawet bez linku aktywacyjnego twoje konto jest w pełni funkcjonalne i możesz z niego korzystać bez przeszkód. Aktywacja oznacza, że w momencie pojawienia się w koncie ERK nowych wiadomości otrzymasz o tym powiadomienie, które zostanie wysłane na podany w ERK adres e-mail. Jeśli nie aktywujesz konta ERK, po prostu nie będziesz otrzymywał takich powiadomień.

 • Gdzie i kiedy zostaną opublikowane wyniki? »

  Wyniki rekrutacji są jawne, a listy rankingowe będą dostępne wyłącznie w ERK: w karcie studiów w katalogu pojawi się zakładka „wyniki", gdzie będzie można zapoznać się z wynikami wszystkich osób biorących udział w rekrutacji. Wynik postępowania rekrutacyjnego zostanie opublikowany również w twoim indywidualnym koncie ERK w dniu wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji. Czekaj cierpliwie na ogłoszenie list rankingowych - na pewno pojawią się ustalonego dnia na stronie.

 • Obrona była kilka dni temu, jeszcze nie mam dyplomu, co mam zrobić? »

  Uzyskaj w sekretariacie zaświadczenie o ukończeniu studiów oraz o uzyskanych wynikach (średnia ze studiów, ocena z pracy dyplomowej, ocena z egzaminu dyplomowego, ocena na dyplomie, razem z informacją o skali ocen stosowanej w uczelni), będziesz mógł złożyć je przy wpisie zamiast dyplomu, a dyplom donieść później.

 • Zostałem przyjęty na studia – czy mogę do wpisu przesłać dokumenty pocztą, kurierem lub mailem? »

  Niestety, nie ma takiej możliwości. Tak wysłane dokumenty nie zostaną przez uczelnie przyjęte. Kandydat przyjęty na studia zobowiązany jest w wyznaczonym do tego terminie stawić się z kompletem wymaganych dokumentów w jednostce prowadzącej wpisy na studia. Wpisu należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania kandydata w czynnościach związanych z rekrutacją. Wzór pełnomocnictwa do wypełnienia dostępny jest tutaj.

 • Skąd wziąć podanie ERK? Nie mogę go znaleźć na stronie »
  Twoje podanie ERK pojawi się w koncie dopiero po przyjęciu cię na studia i wypełnieniu formularza „dane do wpisu". Znajdziesz je w zakładce „wymagane dokumenty" w karcie rejestracji.
 • Jestem na liście rezerwowej, czy mogę już dokonać wpisu? »
  Niestety, na razie nie możesz dokonać wpisu. Jeżeli jesteś na liście rezerwowej, sprawdzaj często informacje w koncie ERK, ponieważ masz szansę zostać przyjętym w miejsce osób, które nie dokonają wpisu w terminie. Pamiętaj: twoje miejsce na liście rezerwowej już do końca rekrutacji nie ulegnie zmianie, zmienić może się jedynie pozycja ostatniej przyjętej na studia osoby.

Masz więcej pytań?

Sprawdź w sekcji Pytania i odpowiedzi lub skontaktuj się z Działem Rekrutacji na Studia: rekrutacja@uj.edu.pl.