Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia II stopnia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia niestacjonarne

Rekrutacja na studia niestacjonarne, podobnie jak na studia stacjonarne, prowadzona jest za pośrednictwem systemu IRK, szczegółowe informacje na temat kryteriów kwalifikacji, harmonogramu rekrutacji, wymaganych dokumentów oraz informacje na temat opłat za studia (czesne) znaleźć można w kartach poszczególnych studiów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów niestacjonarnych drugiego stopnia, prowadzących rekrutację w roku akademickim 2020/21 w Uniwersytecie Jagiellońskim – poniżej opublikowana została ich kompletna lista wraz z odesłaniem do poszczególnych kart studiów:

 • Administracja (Wydział Prawa i Administracji)
 • Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)
 • Finanse i controlling (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)
 • Informatyka gier komputerowych (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)
 • Informatyka stosowana (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)
 • Język i literatura Rosji (Wydział Filologiczny)
 • Kosmetologia (Wydział Farmaceutyczny)
 • Marketing i logistyka (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)
 • Media społecznościowe w zarządzaniu (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)
 • Zarządzanie mediami i reklamą (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)
 • Zarządzanie w turystyce i w sporcie (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)
 • Zarządzanie – psychologia w zarządzaniu (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)