Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia II stopnia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady rekrutacji

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Rekrutacja prowadzona jest za pomocą systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) na stronie www.erk.uj.edu.pl. Jest to katalog studiów (lista kierunków oraz dodatkowe informacje o programach) oraz miejsce, gdzie można założyć konto (konto ERK) i zarejestrować się na studia, aby wziąć udział w rekrutacji. Za pośrednictwem konta ERK uniwersytet komunikuje się z  kandydatem, tutaj również publikowane są ważne informacje dotyczące rekrutacji oraz jej wyniki.  

Rekrutacja przez system ERK odbywa się w kilku następujących po sobie naborach. W każdym naborze przewidziany jest termin na rejestrację, ogłoszenie wyników oraz składanie dokumentów (wpis). Kolejny nabór otwierany jest na te studia, na których pozostały wolne miejsca. Terminy aktualnego naboru można znaleźć w każdej karcie kierunku na stronie ERK w zakładce „terminy”, natomiast harmonogram wszystkich naborów znajduje się w sekcji terminy. Uwaga: daty naborów na studia w językach obcych i języku polskim są różne!

Każdy kandydat po otrzymaniu pozytywnego wyniku rekrutacji w systemie ERK ma obowiązek złożyć dokumenty w sekretariacie swoich studiów. Szczegółowe informacje na ten temat w zakładce wpis na studia.

Obliczanie wyniku na liście rankingowej

Zasady kwalifikacji (dla poszczególnych studiów można jest sprawdzić w zakładce o takiej samej nazwie w karcie studiów, w systemie ERK) określają, co jest brane pod uwagę podczas oceny rejestracji na studia i podejmowania decyzji o tym, czy zostaniesz przyjęty na studia, czy nie. Wszyscy kandydaci na studia, których rejestracje zostały potwierdzone znajdują się na liście rankingowej dla tych studiów. Kolejność na liście zależy od wyniku kwalifikacji, który jest liczbą od0 do 100 i jest obliczany na podstawie:

  • egzaminów wstępnych – mogą one mieć formę testu, rozmowy lub egzaminu pisemnego lub;
  • ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych lub;
  • innych elementów, jak na przykład ocena osiągnięć naukowych listów motywacyjnych (głównie na studiach w językach obcych).

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części Obliczanie wyniku kwalifikacji.

Minimalny wynik punktowy

Jest to minimalna liczba punktów, która pozwala na przyjęcie na dane studia. Ustalana jest przez Rektora, raz ustalona podczas rekrutacji nie ulega obniżeniu. Wynik ten jest ustalany po zakończeniu potwierdzania rejestracji w pierwszym naborze na dane studia. Wszyscy kandydaci, których wynik jest niższy otrzymują decyzję o nieprzyjęciu z powodu zbyt małej liczby punktów. Nie oznacza to natomiast, że minimalny wynik kwalifikacji gwarantuje przyjęcie na studia. Często zdarza się sytuacja, w której liczba kandydatów z wynikiem wyższym niż ustalony wynik minimalny jest dużo większa niż liczba dostępnych miejsc i tylko kandydaci z najwyższymi wynikami mają szansę na przyjęcie na studia.

Pamiętaj, że:

  • Raz ustalony minimalny wynik kwalifikacji wymagany do przyjęcia nie ulegnie zmianie do końca trwania rekrutacji i obowiązywać będzie we wszystkich naborach.
  • Kandydat „nieprzyjęty z powodu zbyt małej liczby punktów" nie zostaje przyjęty na studia. Nawet, jeśli na danym kierunku pozostały wolne miejsca i uruchomiony zostaje kolejny nabór, ponowna rekrutacja z tym samym wynikiem zakończy się również wydaniem decyzji o nieprzyjęciu.
  • Kandydaci, którzy w naborach dodatkowych będą ubiegać się o przyjęcie na studia otrzymają informację o minimalnym wyniku punktowym w jednym z kroków rejestracji w systemie ERK.

Limity przyjęć

Aby sprawdzić, ile osób może zostać przyjętych na dany kierunek lub jaka jest wymagana ilość przyjętych konieczna do jego uruchomienia, odszukaj interesujący cię kierunek w katalogu studiów na stronie systemu ERK (www.erk.uj.edu.pl) i przejdź do zakładki „Limity".

Dla wszystkich studiów określone są następujące limity:

  • Limit miejsc: maksymalna liczba osób, które mogą rozpocząć te studia
  • Dolny limit przyjęć: najmniejsza łączna liczba osób przyjętych wymagana do uruchomienia studiów

Limity przyjęć mogą zostać zmienione decyzją Rektora. Opublikowana zostaje wówczas informacja o ich nowej wysokości.

Mam więcej pytań?

Zapoznaj się z pozostałymi stronami naszego przewodnika, gdzie w szczegółach opisujemy wszystkie związane z rekrutacją zagadnienia. Zawsze możesz też do nas zadzwonić lub napisać.