UWAGA:

Strona zawiera informacje dotyczące rekrutacji, która została zakończona, na rok akademicki 2018/2019.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie w celu zapoznania się obowiązującymi w rekrutacji 2019/2020 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami.

Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w języku polskim i w językach obcych.Studia trzeciego stopnia

Ikony 'S'i 'N'Informacje zawarte w tej części strony przeznaczone są dla wszystkich kandydatów, niezależnie od zasad ubiegania się o przyjęcie, na studia prowadzone w języku polskim oraz w językach obcych.

Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) trwają zwykle cztery lata, są tworzone w określonych dziedzinach i dyscyplinach, prowadzą do otwarcia przewodu doktorskiego i do uzyskania stopnia naukowego doktora. Mogą je podjąć osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny, zainteresowane samodzielną pracą badawczą. Od 1 października 2014 roku studia doktoranckie mogą podejmować również beneficjenci programu „Diamentowy Grant", którzy nie posiadają jeszcze tytułu magistra. Studia doktoranckie są najpopularniejszym (choć nie jedynym) sposobem uzyskania stopnia naukowego doktora w Polsce. Mogą je podejmować obywatele polscy oraz cudzoziemcy.

W Uniwersytecie Jagiellońskim

Uniwersytet Jagielloński zapewnia unikalne warunki do pracy naukowej. Zbiory Biblioteki Jagiellońskiej, szczycącej się jedną z najbogatszych w Polsce kolekcji, stoją otworem przed doktorantami. Nowoczesne laboratoria i pracownie w nowo otwartych budynkach na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego służą prowadzeniu badań w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych. Prace doktorskie powstają pod opieką doświadczonych profesorów na wszystkich piętnastu wydziałach Uniwersytetu. Dzięki temu, występując jako przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, studenci studiów doktoranckich w UJ zdobywają najwięcej grantów w konkursach Narodowego Centrum Nauki, uzyskują prestiżowe stypendia, ich prace są nagradzane w konkursach.

Wszystkie wydziały Uniwersytetu posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinach, w których prowadzą badania. Rekrutacja na studia doktoranckie prowadzona jest przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). Przebieg rekrutacji opisano w kolejnych częściach tej sekcji.

Uniwersytet Jagielloński prowadzi badania naukowe we współpracy z innymi jednostkami badawczymi w Polsce i za granicą. Dlatego proponuje osobom pragnącym uzyskać stopień doktora udział w studiach interdyscyplinarnych i środowiskowych. Rekrutacja na studia w ramach takich programów może być prowadzona poza systemem ERK – informacje znajdują się na stronach internetowych poświęconych programom, prowadzonych przez wydziały i powołane do tego jednostki.