UWAGA:

Strona zawiera informacje dotyczące rekrutacji, która została zakończona, na rok akademicki 2018/2019.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie w celu zapoznania się obowiązującymi w rekrutacji 2019/2020 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami.

Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w języku polskim i w językach obcych.Diamentowy Grant

Ogłaszany raz w roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego program Diamentowy Grant skierowany jest do szczególnie uzdolnionych studentów, którzy potrafią przygotować projekt badawczy otrzymujący finansowanie na podobnych zasadach, co granty przeznaczone dla naukowców. Dzięki temu już w trakcie studiów mogą się sprawdzić w roli kierownika grantu, uzyskać bezcenne doświadczenie z zakresu finansowania badań naukowych i zacząć pracę nad projektem, który być może stanie się ich przyszłą rozprawą doktorską.

Od 1 października 2014 roku beneficjenci programu Diamentowy Grant mogą podejmować studia doktoranckie oraz otwierać przewód doktorski mimo braku tytułu magistra. W ten sposób Ministerstwo umożliwia skrócenie ścieżki awansu naukowego wybitnych kandydatów, finansując jednocześnie ich badania.

Począwszy od rekrutacji na studia na rok akademicki 2015/2016, studenci będący beneficjentami programu Diamentowy Grant mogą brać udział w rekrutacji na studia doktoranckie na takich samych zasadach, co absolwenci studiów magisterskich. Na wielu Wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego przewidziano dla tych kandydatów szczególne udogodnienia. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu uwzględniania osiągnięcia w rekrutacji znaleźć można w kartach poszczególnych studiów na stronie systemu ERK www.erk.uj.edu.pl.

Rekrutacja na studia dla laureatów

Beneficjenci programu Diamentowy Grant zobowiązani są do udziału w rekrutacji na studia według zasad obowiązujących wszystkich kandydatów. Muszą zatem:

  • założyć konto w systemie ERK, uzupełnić w nim wszystkie dane,
  • w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dokonać rejestracji na studia,
  • przesłać do jednostki prowadzącej studia komplet wymaganych dokumentów,
  • przejść proces rekrutacyjny zgodnie z wymaganiami określonymi przez jednostkę prowadzącą studia,
  • dokonać wpisu na studia i odebrać decyzję w sprawie przyjęcia.

Więcej: Rekrutacja: krok po kroku.

W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z Działem Rekrutacji na Studia pod adresem rekrutacja@uj.edu.pl.