UWAGA:

Strona zawiera informacje dotyczące rekrutacji, która została zakończona, na rok akademicki 2018/2019.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie w celu zapoznania się obowiązującymi w rekrutacji 2019/2020 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami.

Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w języku polskim i w językach obcych.Przyznawanie punktów

Wyniki kwalifikacji kandydatów na studia trzeciego stopnia obliczane są na podstawie różnych zasad w przypadku różnych programów.

Dokładny opis przebiegu postępowania rekrutacyjnego, w tym wykaz, za jakie elementy przyznawane są jakie ilości punktów, znajduje się w karcie danych studiów na stronie www.erk.uj.edu.pl w zakładce „zasady kwalifikacji". W tej części strony znajdziesz krótki opis możliwych elementów branych pod uwagę podczas ustalania wyniku kwalifikacji.

Zalecamy kandydatom zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami obliczania wyniku dla wybranego programu z odpowiednim wyprzedzeniem, dzięki czemu będą mogli skompletować dokumentację na czas, przygotować się do egzaminów i – w rezultacie – uzyskać jak najwyższą liczbę punktów.