UWAGA:

Strona zawiera informacje dotyczące rekrutacji, która została zakończona, na rok akademicki 2018/2019.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie w celu zapoznania się obowiązującymi w rekrutacji 2019/2020 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami.

Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w języku polskim i w językach obcych.Rekrutacja: krok po kroku

Rekrutacja prowadzona jest za pomocą systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). Aby wziąć udział w rekrutacji należy założyć w ERK indywidualne konto, wprowadzić dane potrzebne w rekrutacji oraz zarejestrować się na wybrane studia.

Poniższy przewodnik zawiera informacje przeznaczone dla wszystkich kandydatów na studia doktoranckie: zarówno dla Polaków, jak i dla cudzoziemców. Proces rekrutacji wygląda podobnie w przypadku studiów w języku polskim oraz studiów w językach obcych. Zawsze należy przede wszystkim zapoznać się z jego opisem w karcie studiów w systemie ERK.

Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji, koniecznie zapoznaj się z naszym przewodnikiem:

1.  Przygotuj się do rekrutacji

⇢ Znajdź swoje studia w ERK i sprawdź wymagania.

Wejdź na stronę www.erk.uj.edu.pl i w katalogu po lewej stronie znajdź interesujące cię studia. W karcie studiów, oprócz ich opisu, znajdziesz informacje na temat harmonogramu rekrutacji, zasad kwalifikacji (opis sposobu przeliczania punktów i poszczególnych etapów rekrutacji na te studia), listę wymaganych dokumentów, informację o ewentualnych opłatach związanych z udziałem w programie oraz dane kontaktowe do jednostki prowadzącej studia. W rekrutacji na studia trzeciego stopnia kandydaci muszą spełnić szereg wymagań, dlatego im wcześniej zapoznasz się z zasadami przyjęcia na studia, tym większe szanse na sukces w rekrutacji.

⇢ Zacznij kompletować dokumenty.

Jako kandydat na studia trzeciego stopnia będziesz musiał już na etapie rejestracji przesłać do komisji rekrutacyjnej komplet dokumentów. W przypadku niektórych studiów lista załączników jest spora: dlatego zacznij kompletować je wcześniej, żeby uniknąć pomyłek i stresu w trakcie rejestracji.

⇢ Poszukaj przyszłego opiekuna naukowego.

W trakcie studiów doktoranckich musisz być objęty opieką samodzielnego pracownika naukowego o stopniu przynajmniej doktora habilitowanego, zatrudnionego na wydziale, który prowadzi wybrane przez ciebie studia. Dobrze jest wcześniej poszukać takiej osoby i omówić z nią planowany projekt badawczy czy skonsultować tematykę przyszłej pracy doktorskiej. Jeśli masz już opiekuna naukowego, ale osoba ta nie jest pracownikiem wydziału, na którym chcesz studiować, musisz uzyskać akceptację Rady Wydziału. Pamiętaj, że zwykle ostatnie posiedzenia rad są w czerwcu, przed wakacjami, a pierwsze – nawet pod koniec września (czyli blisko końca rekrutacji), dlatego warto upewnić się wcześniej, że wybrany opiekun zostanie zaakceptowany przez komisję rekrutacyjną z odpowiednim wyprzedzeniem.

2.  Po otwarciu rejestracji

⇢ Załóż konto w ERK.

Strona www.erk.uj.edu.pl to nie tylko katalog studiów. To platforma, z pomocą której dokonujesz rejestracji na studia i kontrolujesz proces rekrutacji. W prawym górnym rogu strony wybierz link „załóż konto" i postępuj zgodnie z instrukcjami. Konto możesz założyć wcześniej, ale jeśli zakładałeś je już w poprzednich latach, musisz w tym roku założyć nowe, bo dane z minionych rekrutacji nie są przechowywane w systemie ERK.

Kandydaci na studia w języku polskim nieposiadający obywatelstwa polskiego powinni przed przystąpieniem do rekrutacji i założeniem konta w systemie ERK obowiązkowo uważnie zapoznać się z informacjami dotyczącymi wyboru zasad ubiegania się o przyjęcie na studia. Wybór ma wpływ na późniejszą możliwość ubiegania się o stypendia i, czasem, na przebieg postępowania rekrutacyjnego. Krótki przewodnik po zasadach ubiegania został przygotowany na tej stronie

⇢ Wypełnij formularze w koncie.

Uzupełnij dane dotyczące twoich danych osobowych i wykształcenia. Dopiero po uzupełnieniu i zatwierdzeniu wymaganych formularzy możesz dokonać rejestracji na studia. Pamiętaj, żeby podać poprawny adres e-mail i numer telefonu: to tą drogą komisja rekrutacyjna będzie się z tobą kontaktować, jeśli będzie miała dla ciebie ważne informacje dotyczące rekrutacji.

⇢ Dokonaj rejestracji na studia.

Najważniejszy punkt: po założeniu konta i uzupełnieniu wymaganych formularzy musisz dokonać rejestracji na studia. Zaloguj się do swojego konta i znajdź wybrane studia w katalogu, po czym wybierz pomarańczowy (lub, przypadku studiów w językach obcych, fioletowy) przycisk „Zarejestruj się" i postępuj zgodnie z instrukcjami.

3.  Postępowanie rekrutacyjne

⇢ Prześlij dokumenty do jednostki prowadzącej studia.

Kiedy dokonasz rejestracji, w zakładce „wymagane dokumenty" pojawi się wygenerowane podanie ERK w postaci pliku PDF. Pobierz je, wydrukuj, podpisz na wszystkich stronach, a następnie wraz z wszystkimi wymienionymi w nim dokumentami dostarcz je na adres wskazany na pierwszej stronie w terminie określonym jako „Rejestracja". Nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę: dokumenty powinny dotrzeć do uczelni na tyle wcześnie, żeby komisja mogła potwierdzić rejestrację najpóźniej w dniu wskazanym w harmonogramie jako termin potwierdzania rejestracji.

⇢ Sprawdź, czy twoja rejestracja jest potwierdzona i odbieraj komunikaty od komisji.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna po otrzymaniu dokumentów przejrzy je i sprawdzi, czy wszystkie konieczne dokumenty zostały dostarczone na czas. Jeśli nie stwierdzi braków, ustawi status twojej rejestracji na „potwierdzona". Jeśli pojawią się wątpliwości, będzie się z tobą kontaktować za pośrednictwem modułu „komunikaty" w koncie kandydata; dlatego koniecznie regularnie sprawdzaj informacje publikowane w koncie ERK.

⇢ Sprawdź informację o miejscu i czasie egzaminu.

Najpóźniej dwa dni przed terminem egzaminu otrzymasz w swoim koncie ERK informację dotyczącą miejsca i dokładnej godziny rozpoczęcia egzaminu wstępnego. Szukaj jej w zakładce „egzaminy wstępne". Pamiętaj: ramowy termin egzaminów wstępnych jest ustalony w harmonogramie rekrutacji i możesz go sprawdzić wcześniej w zakładce „terminy". Wynik egzaminu zostanie opublikowany w tym samym miejscu.

4.  Wyniki

⇢ Sprawdź wyniki w ERK.

Po przeprowadzeniu egzaminu komisja posiada już wszystkie informacje, na podstawie których może obliczyć końcowy wynik kwalifikacji. W terminie określonym w harmonogramie jako dzień ogłoszenia listy rankingowej otrzymasz informację o wyniku postępowania: szukaj jej w zakładce „moje rejestracje na studia". Pełna informacja o liście rankingowej będzie dostępna w zakładce „wyniki" w karcie studiów w katalogu.

⇢ Dokonaj wpisu.

Kiedy zostaniesz przyjęty, pozostaje już tylko ostatnia formalność: dokonanie wpisu. Najpierw uzupełnij w koncie ERK formularz „dane do wpisu". Następnie z dokumentami wymienionymi w zakładce „wymagane dokumenty" w części „dokumenty wymagane przy wpisie" w wyznaczonym terminie udaj się do jednostki, do której wcześniej dostarczałeś dokumenty i dokonaj wpisu na studia. Jeśli nie możesz tego zrobić osobiście, możesz wyznaczyć pełnomocnika. Pamiętaj: brak wpisu w wyznaczonym terminie sprawi, że komisja rekrutacyjna wyda decyzję o nieprzyjęciu na studia.

Uwaga: w przypadku studiów, gdzie doktorant jest narażony na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych bądź niebezpiecznych dla zdrowia przy wpisie otrzyma on skierowanie na badania lekarskie u lekarza medycyny pracy. W określonym w harmonogramie terminie zaświadczenie należy dostarczyć do sekretariatu. Więcej na ten temat dowiesz się tu.

Po zakończeniu rekrutacji otrzymasz od uczelni oficjalny dokument potwierdzający przyjęcie na studia: decyzję administracyjną.