Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia II stopnia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram

Poniższe terminy dotyczą rekrutacji na studia dla osób posiadających polskie obywatelstwo.
Terminy dla cudzoziemców dostępne są na stronie: welcome.uj.edu.pl/admission/schedule

Ważne! Należy pamiętać, że kolejna tura będzie uruchomiona tylko w przypadku, gdy w poprzednich turach nie został wypełniony ustalony górny limit przyjęć, lub gdy liczba opłaconych zgłoszeń jest od tego limitu mniejsza. W przypadku części kierunków studiów górny limit zostanie wypełniony już podczas pierwszej tury, dlatego zachęcamy do rejestracji w turze podstawowej.

Rekrutacja na studia niestacjonarne na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej jest prowadzona według odrębnego harmonogramu dostępnego tutaj.

Studia w języku polskim

Przed publikacją wyników

studia, w rekrutacji na które przeprowadzany jest egzamin

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie (w tym wczytywanie dokumentów – tam, gdzie są wymagane)
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych

1 czerwca – 10 lipca

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 11 lipca

termin wprowadzania przez kandydatów danych do systemu

14 lipca

egzaminy

Nie jest planowane przeprowadzanie egzaminów w weekend. 

14–18 lipca

pozostałe studia

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie (w tym wczytywanie dokumentów – tam, gdzie są wymagane)
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych

1 czerwca – 14 lipca

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 15 lipca

termin wprowadzania przez kandydatów danych do systemu

14 lipca

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

ogłoszenie listy rankingowej

22 lipca

wpisy na studia

termin wpisów

25–27 lipca

termin wpisów z listy rezerwowej

28–29 lipca

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)

12 września

Przed publikacją wyników

studia, w rekrutacji na które przeprowadzany jest egzamin

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie (w tym wczytywanie dokumentów – tam, gdzie są wymagane)
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych

do 29 sierpnia

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 30 sierpnia

termin wprowadzania przez kandydatów danych do systemu

4 września

egzaminy

2–5 września

pozostałe studia

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie (w tym wczytywanie dokumentów – tam, gdzie są wymagane)
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych

do 4 września

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 5 września

termin wprowadzania przez kandydatów danych do systemu

4 września

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

ogłoszenie listy rankingowej

9 września

wpisy na studia

termin wpisów

12–14 września

termin wpisów z listy rezerwowej

16 i 19 września

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)

29 września

Przed publikacją wyników

studia, w rekrutacji na które przeprowadzany jest egzamin

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie (w tym wczytywanie dokumentów – tam, gdzie są wymagane)
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych

do 14 września

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 15 września

termin wprowadzania przez kandydatów danych do systemu

19 września

egzaminy

19–20 września

pozostałe studia

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie (w tym wczytywanie dokumentów – tam, gdzie są wymagane)
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych

do 19 września

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 20 września

termin wprowadzania przez kandydatów danych do systemu

19 września

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

ogłoszenie listy rankingowej

23 września

wpisy na studia

termin wpisów

26–27 września

termin wpisów z listy rezerwowej

28–29 września

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)

6 października

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia w językach obcych

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych

22 lutego – 23 marca

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 24 marca

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

23 marca

egzaminy

29 marca – 1 kwietnia

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

ogłoszenie listy rankingowej

8 kwietnia

wpisy na studia

termin wpisów

11–13 kwietnia,

20–28 kwietnia i 

4–5 maja

termin wpisów z listy rezerwowej

9–19 maja

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)

29 września

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych

do 12 czerwca

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 13 czerwca

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

12 czerwca

egzaminy

20–27 czerwca

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

ogłoszenie listy rankingowej

1 lipca

wpisy na studia

termin wpisów

4–21 lipca

termin wpisów z listy rezerwowej

25–28 lipca

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)

29 września

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych

do 31 sierpnia

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 1 września

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

31 sierpnia

egzaminy

6–12 września

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

ogłoszenie listy rankingowej

16 września

wpisy na studia

termin wpisów

19–22 września

termin wpisów z listy rezerwowej

26–28 września

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)

6 października

Pierwsza tura – podstawowa

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych

22 lutego – 29 czerwca

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 30 czerwca

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

na bieżąco w miarę dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych, nie później niż do 29 czerwca

egzaminy

do 6 lipca

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

ogłoszenie listy rankingowej

do 8 lipca

wpisy na studia

termin wpisów

28 lutego – 21 lipca

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)

12 września

Druga tura – dodatkowa

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych

11 lipca – 14 września

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 15 września

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

na bieżąco w miarę dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych, nie później niż do 14 września

egzaminy

do 20 września

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

ogłoszenie listy rankingowej

do 22 września

wpisy na studia

termin wpisów

18 lipca – 26 września

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)

6 października