Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Rekrutacja na studia

w Uniwersytecie Jagiellońskim

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Kontakt

Kontakt
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków
Телефон: +(48) 12 663 1401, 663 1408, 663 1441, 663 1414
Kontakt
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

Dział Rekrutacji na Studia
Centrum Wsparcia Dydaktyki

Godziny pracy Działu:
poniedziałek 9:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

контактная информация

Адрес: ul. Gołębia 24, pok. 18, 31-007 Kraków

Телефон: +(48) 12 663 1401, 663 1408, 663 1441, 663 1414

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

www: rekrutacja.uj.edu.pl
email: rekrutacja@uj.edu.pl
email: admission@uj.edu.pl

O nas

Jesteśmy jednostką administracji powołaną do organizacji i obsługi procesu naboru na studia prowadzone w Uniwersytecie Jagiellońskim. Stworzony od podstaw na potrzeby UJ system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) od ponad dziesięciu lat służy jako podstawowa platforma do przeprowadzenia rekrutacji na niemal wszystkie prowadzone w Uniwersytecie studia. Podstawowym zadaniem Działu Rekrutacji na Studia jest przygotowanie zasad oraz zarządzanie procesem rekrutacji – zapewnienie sprawnego corocznego jej przebiegu.

Zajmujemy się kompleksową organizacją i obsługą naborów: zaczynając od bieżącego przygotowywania wszystkich związanych z rekrutacją na studia uczelnianych aktów prawnych i procedur wewnętrznych, przez wiosenne szkolenia pracowników Uniwersytetu zaangażowanych w rekrutację na studia w swoich jednostkach (szczególnie członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych), całoroczne utrzymywanie i rozwijanie systemu ERK – pod względem technicznym oraz aktualności umieszczonych w nim informacji, aż po codzienną obsługę licznych zapytań w sprawach związanych z rekrutacją na studia. Uniwersytet Jagielloński cieszy się ogromnym zainteresowaniem kandydatów na studia, dlatego rozmowa z nami często jest dla nich pierwszym kontaktem z Uczelnią: staramy się, żeby było to pozytywne doświadczenie.

Przez cały rok odpowiadamy więc na liczone w dziesiątkach tysięcy pytania kandydatów na temat warunków i trybu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, zadawane drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną oraz osobiście w naszym biurze w Collegium Novum. W okresie szczególnego natężenia zainteresowania Uniwersytetem – w czasie wakacji – otwieramy dodatkowe stanowiska informacyjne.

Opiekujemy się również kandydatami-cudzoziemcami, udzielając im informacji w językach polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i innych oraz pomagając w kontaktach z innymi jednostkami Uczelni oraz z takimi instytucjami, jak Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Mając na względzie ich potrzeby, od 2012 roku uruchamiamy nabór dla obcokrajowców już w grudniu.

Pod naszą opieką znajdują się strony internetowe rekrutacja.uj.edu.pl oraz www.erk.uj.edu.pl, gdzie na bieżąco informujemy kandydatów o przebiegu rekrutacji oraz o wydarzeniach związanych z poszerzaniem oferty dydaktycznej Uniwersytetu. Wszystkie informacje na obu stronach przygotowujemy w języku polskim i angielskim. Przez cały rok współpracujemy też z innymi jednostkami w Uniwersytecie przy projektach związanych z promocją oferty programów studiów prowadzonych w Uczelni, m.in. reprezentując Uniwersytet na Targach Edukacyjnych czy przygotowując publikacje informacyjne.

Służymy pomocą również pracownikom innych jednostek Uniwersytetu, którzy potrzebują informacji na tematy związane z rekrutacją, pomocy w obsłudze systemu ERK czy wsparcia w przebiegu procedur administracyjnych związanych z rekrutacją, np. z uruchamianiem naboru na nowe programy studiów.

W ciągu roku, na potrzeby władz Uczelni i przedstawicieli wydziałów, przygotowujemy bieżące raporty statystyczne dotyczące stanu i przebiegu naboru na poszczególne studia, ich liczba sięga kilkudziesięciu. Po zakończeniu rekrutacji na dany rok akademicki przygotowujemy szczegółowe opracowanie statystyczne jej wyników z odniesieniem do danych z poprzednich lat. Przeprowadzana analiza danych jest pomocna jednostkom w podejmowaniu decyzji w sprawach związanych z organizacją programów studiów, a nam służy do corocznej ewaluacji procesów rekrutacyjnych oraz projektowania i wdrażania zmian tak w systemie ERK, jak i w wewnętrznych procedurach.

Obsługa rekrutacji

Zapewniamy obsługę kandydatów na studia w trzech językach: polskim, angielskim oraz rosyjskim. Codziennie udzielamy odpowiedzi na zapytania przesyłane drogą elektroniczną i telefoniczne dotyczące rekrutacji na studia w języku polskim i w językach obcych, wyjaśniamy zasady kwalifikacji i pomagamy w rejestracji na studia. Zajmujemy się rozwiązywaniem problemów w poruszaniu się w systemie ERK, doradzamy kandydatom w wyborze odpowiednich programów studiów, wyjaśniamy wątpliwości maturzystów w sprawach związanych z rozpoczęciem kolejnego etapu edukacji. Szczególną opieką otaczamy kandydatów-cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie zarówno na studia w języku polskim, jak i na studia w językach obcych. W naszym biurze znajdują się stanowiska komputerowe, z których można dokonać rejestracji na studia, można też przyjść i osobiście porozmawiać z nami na temat oferty dydaktycznej Uniwersytetu.

Reprezentujemy Uniwersytet podczas targów edukacyjnych w kraju i za granicą. Można nas spotkać podczas organizowanych w Uniwersytecie wydarzeń – takich jak Dzień Otwarty UJ – lub prelekcji wygłaszanych dla odwiedzających Uczelnię wycieczek szkolnych. Szkolimy również inne reprezentujące Uczelnię osoby w zakresie wiedzy o rekrutacji na studia w Uniwersytecie.

Dbamy o aktualność obu wersji językowych stron internetowych Uniwersytetu w części dotyczącej rekrutacji na studia (www.rekrutacja.uj.edu.pl oraz www.erk.uj.edu.pl), we współpracy z Działem Promocji przygotowujemy materiały informacyjno-promocyjne na temat rekrutacji.

Organizacja rekrutacji

Od początku do końca planujemy i przeprowadzamy rekrutację na studia w Uniwersytecie, pozostając w stałym kontakcie z przedstawicielami wszystkich wydziałów Uczelni. Przygotowujemy i konsultujemy projekty aktów prawnych związanych z rekrutacją na studia, tworzymy, ewaluujemy i usprawniamy procedury postępowania na czas rekrutacji, ustalamy harmonogram naborów na kolejne lata akademickie. Zajmujemy się obsługą administracyjno-prawną Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej: od ich powołania przez Rady Wydziałów oraz Senat, przez szkolenia z procedur rekrutacyjnych oraz organizację pracy w okresie rekrutacji, aż po wydanie decyzji administracyjnych w sprawie przyjęcia na studia i obsługę administracyjną składanych odwołań.

Zarządzamy danymi w systemie ERK, monitorując poprawność jego działania, dzięki czemu przygotowujemy listy rankingowe kandydatów oraz zapewniamy sprawność wpisów na studia. Koordynujemy płynność wpisów osób kwalifikowanych z miejsc rezerwowych na pozostałe wolne miejsca w taki sposób, aby efektywnie wypełnić ustalone wcześniej limity przyjęć. Analizujemy przebieg procesów i przygotowujemy rekomendacje oraz plany usprawnień na kolejne lata, realizowane w ciągu roku przez cały dział, mając szczególnie na względzie optymalną centralizację i elektronizację procedur związanych z naborem na studia.

Dokładamy wszelkich starań, aby procedury rekrutacyjne oraz sam przebieg procesu rekrutacji były transparentne i zrozumiałe, a także przyjazne kandydatom. Aktualnie, przy niemal sześćdziesięciu tysiącach postępowań rekrutacyjnych, każdego roku wpływa jedynie kilkadziesiąt odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (co odpowiada mniej niż 0,1% wszystkich spraw). To obiektywna – bardzo dobra – ocena naszej pracy wystawiana nam przez kandydatów.