Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Rekrutacja 2024/2025

Szczegółowe zasady rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 są określone w aktach prawnych uczelni wskazanych poniżej. Znajdą się one również w zaktualizowanym katalogu studiów, który zostanie opublikowany w 2024 roku systemie IRK.

Uchwała nr 46/V/2023  Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025

  • załącznik nr 1 do uchwały nr 46/V/2023
    warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzania rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025
  • załącznik nr 2 do uchwały nr 46/V/2023
    lista przedmiotów kwalifikacyjnych na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie i ich przyporządkowanie do przedmiotów matury IB, EB oraz matury zagranicznej 
  • załącznik nr 3 do uchwały nr 46/V/2023
    szczegółowe warunki i tryb rekrutacji, w tym limity przyjęć na pierwszy rok studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2024/2025

Uchwała nr 36/V/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2019 roku
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego [załącznik nr 8]

Uchwała nr 5/II/2023 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 lutego 2023 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 36/V/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego

Uchwała nr 2/I/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 stycznia 2022 roku
w sprawie: nieuruchomienia wybranych studiów oraz ustalenia kryteriów kwalifikacji studiów w rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2022/2023 [załącznik nr 3]