Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoły doktorskie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoły doktorskie

Dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich. Szkoły są nowymi instytucjami powołanymi do życia w wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.

Sprawdź phd.uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński powołał cztery szkoły doktorskie:

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, oferty, terminów i kryteriów kwalifikacji znaleźć można na stronach poszczególnych szkół doktorskich. W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o bezpośredni kontakt z daną szkołą.

Akty prawne

Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego o utworzeniu szkół doktorskich

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Dyrektor Szkoły: dr hab. Sebastian Kołodziejczyk

Skład Rady Szkoły: pobierz

 

www: human.phd.uj.edu.pl

e-mail: sdnh@uj.edu.pl

adres: ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Dyrektor Szkoły: prof. dr hab. Magdalena Strus

Skład Rady Szkoły: pobierz

 

www: szkoladoktorska.cm-uj.krakow.pl

e-mail: szkola.doktorska@cm-uj.krakow.planna.halka@uj.edu.pl

tel. (+48) 12 422 30 14; (+48) 12 370 43 95

adres: ul. św. Anny 12, pok. 33; 31-008 Kraków

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Dyrektor Szkoły: ​dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz

Skład Rady Szkoły: pobierz

Obsługa administracyjna: mgr Justyna Mroczek

 

www: social-sciences.phd.uj.edu.pl

e-mail: sdns@uj.edu.pl

adres: ul. prof. St. Łojasiewicza 4; 30-348 Kraków

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Dyrektor Szkoły: prof. dr. hab. Michał Ostrowski

Skład Rady Szkoły: pobierz

Obsługa administracyjna: mgr Monika Król

 

www: science.phd.uj.edu.pl

e-mail: sekretariatsdnsip@uj.edu.plmonika.krol@uj.edu.pl

tel. (+48) 12 664 48 85

adres: ul. prof. S. Łojasiewicza 11, pokój H-1-10; 30-348 Kraków