Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Studia II stopnia

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Dokumenty

Rejestracja na studia

Na etapie dokonywania zg艂osze艅 rekrutacyjnych kandydaci na wybrane studia drugiego stopnia mog膮 by膰 poproszeni o wgranie do systemu lub zadeklarowanie posiadania poni偶szych dokument贸w:

 • dokumentu potwierdzaj膮cego znajomo艣膰 j臋zyka obcego
 • dodatkowych dokument贸w (np. listu motywacyjnego, listu referencyjnego, CV)

Informacj臋 o tym, czy podczas dokonywania zg艂oszenia na wybrane przez Ciebie studia b臋dzie wymagane przes艂anie dokument贸w, znajduj膮 si臋 w ich karcie w systemie IRK.

Wpis na studia

Przy wpisie kandydaci przedstawiaj膮:

 • wa偶ny dow贸d osobisty lub paszport – do wgl膮du

 • podpisan膮 we wskazanych miejscach ankiet臋 osobow膮

  Ankiet臋 nale偶y pobra膰 z konta IRK z zak艂adki 鈥瀂g艂oszenia rekrutacyjne鈥 pod odno艣nikiem 鈥濪okumenty i dalsze kroki鈥 – pobranie dokumentu jest mo偶liwe dopiero po zmianie statusu kandydata na 鈥瀦akwalifikowany do przyj臋cia鈥, zaakceptowaniu zdj臋cia przez administratora i uzupe艂nieniu wszystkich informacji o dokumencie w zak艂adce 鈥濿ykszta艂cenie鈥.

  Uwaga! Ankiet臋 osobow膮 nale偶y pobra膰 z osobnej tabeli dla ka偶dych studi贸w, na kt贸re kandydat zamierza dokona膰 wpisu.

 • dyplom uko艅czenia studi贸w – kopi臋 oraz orygina艂 do wgl膮du

  Dokument wydany w obcym j臋zyku wymaga za艂膮czenia po艣wiadczonego t艂umaczenia na j臋zyk polski (w przypadku studi贸w w j臋zykach obcych mo偶e by膰 zaakceptowane r贸wnie偶 t艂umaczenie na j臋zyk angielski).

  Dyplomy uko艅czenia studi贸w, kt贸re nie wymagaj膮 przedstawienia dodatkowego dokumentu potwierdzaj膮cego uprawnienia do podj臋cia studi贸w drugiego stopnia.

  Uwaga! Je艣li w momencie dokonywania wpisu nie posiadasz jeszcze w艂a艣ciwego dyplomu uko艅czenia studi贸w, mo偶esz w jego miejsce przedstawi膰 za艣wiadczenie o uko艅czeniu studi贸w (mo偶na si臋 po nie zwr贸ci膰 do dotychczasowego sekretariatu) i podpisa膰 o艣wiadczenie, 偶e zobowi膮zujesz si臋 do dor臋czenia dyplomu (kopii oraz orygina艂u do wgl膮du) najp贸藕niej do 26 wrze艣nia 2023 roku.

Dodatkowe dokumenty

Dodatkowo, zale偶nie od wybranych studi贸w oraz sytuacji kandydata, przy wpisie mog膮 by膰 wymagane r贸wnie偶:

 • pe艂nomocnictwo – orygina艂 dla ka偶dych studi贸w, gdzie wpisu dokonuje pe艂nomocnik

  Szczeg贸艂y dotycz膮ce wyznaczenia pe艂nomocnika do wpisu: pe艂nomocnictwo.

 • dokument potwierdzaj膮cy wynik ze studi贸w brany pod uwag臋 przy obliczeniu wyniku kwalifikacji wraz z informacj膮 o skali, w jakiej zosta艂a wystawiona ocena – kopia z orygina艂em do wgl膮du

  Dokument jest wymagany do weryfikacji informacji wprowadzonych przez kandydata w systemie IRK. W zale偶no艣ci od kryteri贸w kwalifikacji dla danych studi贸w mog膮 to by膰: ocena na dyplomie, ocena z egzaminu dyplomowego, 艣rednia ocen ze studi贸w. Potwierdzeniem tych osi膮gni臋膰 mo偶e by膰 np. suplement do dyplomu lub za艣wiadczenie z sekretariatu dotychczasowych studi贸w.

  Dokument wydany w obcym j臋zyku wymaga za艂膮czenia po艣wiadczonego t艂umaczenia na j臋zyk polski (w przypadku studi贸w w j臋zykach obcych mo偶e by膰 zaakceptowane r贸wnie偶 t艂umaczenie na j臋zyk angielski).

 • dokument potwierdzaj膮cy znajomo艣膰 j臋zyka studi贸w – kopia oraz orygina艂 do wgl膮du

  Dokument przedstawiany przez kandydat贸w zakwalifikowanych do przyj臋cia na studia w j臋zykach obcych, kt贸rzy na podstawie skanu tego dokumentu wczytanego w systemie IRK uzyskali zwolnienie z udzia艂u w egzaminie sprawdzaj膮cym znajomo艣膰 j臋zyka.

 • dokumenty wczytane do systemu lub zadeklarowane przy sk艂adaniu zg艂oszenia, kt贸re by艂y konieczne do rozpatrzenia aplikacji – orygina艂 do wgl膮du (z kopi膮, je艣li nie by艂a wczytywana do IRK)

  Je偶eli w rekrutacji na dane studia konieczne by艂o wczytanie dodatkowego dokumentu lub zadeklarowanie jego posiadania, to przy wpisie trzeba okaza膰 orygina艂 ka偶dego takiego dokumentu (np. dokumentu potwierdzaj膮cego znajomo艣膰 j臋zyka obcego w przypadku filologii).

 • apostille lub legalizacja do dyplomu wydanego za granic膮 – kopi臋 oraz orygina艂 do wgl膮du

  Dokument wydany w obcym j臋zyku wymaga za艂膮czenia po艣wiadczonego t艂umaczenia na j臋zyk polski (w przypadku studi贸w w j臋zykach obcych mo偶e by膰 zaakceptowane r贸wnie偶 t艂umaczenie na j臋zyk angielski).

  Ten dokument mo偶na dostarczy膰 p贸藕niej, pod warunkiem podpisania o艣wiadczenia o tym, 偶e si臋 go dostarczy. Niedostarczenie dokumentu skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci podj臋cia studi贸w. Ostateczny termin dor臋czenia dokumentu w 2023 roku: 26 wrze艣nia 2023 roku.

T艂umaczenia na j臋zyk polski

Uwaga! Wszystkie dokumenty wymagane od kandydat贸w na studia a wydane w obcym j臋zyku wymagaj膮 za艂膮czenia po艣wiadczonego t艂umaczenia na j臋zyk polski (w przypadku studi贸w w j臋zykach obcych mo偶e by膰 zaakceptowane r贸wnie偶 t艂umaczenie na j臋zyk angielski). T艂umaczenie takie mo偶e zosta膰 uwierzytelnione przez:

 1. osob臋 wpisan膮 przez Ministra Sprawiedliwo艣ci na list臋 t艂umaczy przysi臋g艂ych lub
 2. osob臋 zarejestrowan膮 jako osoba pe艂ni膮ca funkcj臋 odpowiadaj膮c膮 funkcji t艂umacza przysi臋g艂ego w Rzeczypospolitej Polskiej w pa艅stwie cz艂onkowskim Unii Europejskiej, pa艅stwie cz艂onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pa艅stwie cz艂onkowskim Organizacji Wsp贸艂pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
 3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, w艂a艣ciwego dla pa艅stwa, na kt贸rego terytorium lub w kt贸rego systemie edukacji wydano dokument, lub
 4. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urz膮d konsularny pa艅stwa, na kt贸rego terytorium lub w kt贸rego systemie edukacji wydano dokument.

Dokumenty przedstawiane po wpisie

Za艣wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza艅 do podj臋cia studi贸w

Na wybranych studiach, po pomy艣lnym dokonaniu wpisu, kandydaci dostaj膮 skierowanie na badania lekarskie, w celu wydania za艣wiadczenia o braku przeciwwskaza艅 do podj臋cia studi贸w. Za艣wiadczenie trzeba dostarczy膰 do sekretariatu we wskazanym przez osob臋 dokonuj膮c膮 wpisu terminie. Nie nale偶y wykonywa膰 bada艅 lekarskich bez otrzymania skierowania, tj. przed wpisem na studia. Zobacz: lista studi贸w, gdzie nale偶y dostarczy膰 za艣wiadczenie lekarskie.

Dokument z Krajowego Rejestru Karnego

W programie niekt贸rych studi贸w przewidziane s膮 zaj臋cia, w ramach kt贸rych studenci maj膮 kontakt z osobami ma艂oletnimi. W zwi膮zku ze zmian膮 ustawy o przeciwdzia艂aniu zagro偶eniom przest臋pczo艣ci膮 na tle seksualnym i ochronie ma艂oletnich warunkiem dopuszczenia do udzia艂u w ww. zaj臋ciach jest wykonanie przez studenta obowi膮zk贸w, o kt贸rych mowa w art. 21 ust. 2-8 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdzia艂aniu zagro偶eniom przest臋pczo艣ci膮 na tle seksualnymi i ochronie ma艂oletnich.鈥疭tudia, na kt贸rych odbywaj膮 si臋 takie zaj臋cia, s膮 odpowiednio oznaczone w systemie IRK.

Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce wymogu przedstawienia dokumentu z Krajowego Rejestru Karnego, tzw. 鈥瀦a艣wiadczenia o niekaralno艣ci鈥 zostan膮 przekazane kandydatom w p贸藕niejszym terminie – prosimy o 艣ledzenie informacji przesy艂anych za po艣rednictwem systemu.