Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pełnomocnictwo

Jeżeli w terminie wyznaczonym na wpis możesz osobiście dostarczyć na uczelnię wymagane dokumenty, to wszystko powinno przebiec bezproblemowo. Co jednak w przypadku, gdy z powodu wyjazdu, pracy czy choroby nie masz możliwości dokonać wpisu osobiście?

Możesz wyznaczyć pełnomocnika, który w Twoim imieniu dokona wszelkich formalności związanych z wpisem na studia.

Wzór pełnomocnictwa

Wypełniony wzór pełnomocnictwa, przygotowany do uzupełnienia danymi pełnomocnika i złożenia podpisów, możesz pobrać w swoim koncie IRK – w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”, pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia.

Wzór pełnomocnictwa, wersja w języku polskim

Wzór pełnomocnictwa, wersja w językach angielskim i polskim

Wzór pełnomocnictwa, wersja w językach rosyjskim i polskim 

Wzór pełnomocnictwa, wersja w językach ukraińskim i polskim

Powyższego pełnomocnictwa nie trzeba uwierzytelniać u notariusza.

Wpis na studia

Jeśli w chwili wpisu jesteś niepełnoletni, informacje na temat wpisu i pełnomocnictwa dla niepełnoletnich kandydatów znajdziesz tutaj.

Aby pełnomocnik mógł w Twoim imieniu dokonać wpisu na studia musi mieć ze sobą zestaw dokumentów, na które składają się:

  • komplet dokumentów wymaganych przy wpisie na studia, których lista znajduje się w zakładce „Dokumenty wymagane do wpisu” w karcie studiów w katalogu na stronie irk.uj.edu.pl oraz w ankiecie osobowej. Ankieta osobowa może być podpisana przez pełnomocnika;
  • podpisane przez kandydata i pełnomocnika pełnomocnictwo, którego wzór znajduje się powyżej;
  • dowód tożsamości pełnomocnika i kopia dowodu tożsamości kandydata (nie musi być potwierdzona przez notariusza).

Bez kompletu dokumentów wpis na studia nie będzie możliwy. Jeżeli już teraz wiesz, że nie będziesz mógł osobiście zgłosić się do wpisu na studia, przygotuj wcześniej dokumenty dla pełnomocnika.

WAŻNE! Jeśli pełnomocnik ma w Twoim imieniu dokonać wpisu na więcej niż jedne studia, potrzebne jest osobne pełnomocnictwo do każdego wpisu! Dokument pełnomocnictwa jest zostanie fizycznie umieszczony w Twojej teczce studenta, więc nie można użyć go ponownie.

Pytania i odpowiedzi

Wyjeżdżam przed opublikowaniem list rankingowych, w jaki sposób w takim razie podpiszę ankietę osobową, która pojawi się na moim koncie dopiero po przyjęciu mnie na studia?

We wzorze pełnomocnictwa, który znajdziesz powyżej, możesz upoważnić pełnomocnika do złożenia podpisu na ankiecie osobowej. Wystarczy wtedy więc, że po ogłoszeniu list rankingowych, z dowolnego miejsca na świecie, pobierzesz i wyślesz swojemu pełnomocnikowi plik PDF z ankietą, a on wydrukuje ją i podpisze.

Wyjeżdżam za granicę i zabieram ze sobą dowód osobisty. Nie mam paszportu. Jaki dokument tożsamości w takim przypadku muszę zostawić pełnomocnikowi? Czy może być to prawo jazdy?

Możesz zostawić lub przesłać pełnomocnikowi kopię dowodu osobistego lub paszportu. Prawo jazdy nie jest dokumentem tożsamości.

Mój dowód osobisty stracił ważność, nie posiadam paszportu. Jakim dokumentem mogę się posługiwać przy wpisie na studia (lub zostawić pełnomocnikowi)?

Do wpisu na studia należy posiadać ważny dokument tożsamości, dlatego należy odpowiednio wcześniej zadbać o jego aktualność. Bez ważnego dokumentu sekretariat ma prawo odmówić dokonania wpisu.

Zgubiłem lub skradziono mi mój dowód osobisty, nie posiadam paszportu. Jakim dokumentem mogę się posługiwać przy wpisie na studia (lub zostawić pełnomocnikowi)?

W sytuacji, gdy przed zgłoszeniem się do wpisu na studia Twój dowód tożsamości zostanie zgubiony lub skradziony, należy przy wpisie okazać zaświadczenie z policji potwierdzające zgłoszenie tego zdarzenia, a także zaświadczenie potwierdzające, że jesteś w trakcie wyrabiania nowego dokumentu.