Wybierasz się na wakacje? Pamiętaj o pełnomocnictwie!

Rekrutujesz się na studia: zakładasz konto w systemie ERK, wybierasz studia z katalogu i rejestrujesz się, dokonujesz opłaty i czekasz na ogłoszenie wyników. Wydawać by się mogło, że informacja o przyjęciu na studia kończy Twoją przygodę z rekrutacją na studia. Zostaje jednak jeszcze jedna formalność, bez dokonania której nie zostaniesz studentem UJ. Jest to wpis na studia, którego trzeba dokonać osobiście.

Jeżeli w terminie wyznaczonym na wpis możesz przyjść do jednostki i dostarczyć dokumenty, to wszystko powinno przebiec bezproblemowo. Co jednak w przypadku, gdy z powodu wyjazdu, pracy czy choroby nie będziesz mógł dokonać wpisu osobiście?

Możesz wyznaczyć pełnomocnika, który w Twoim imieniu dokona wszelkich formalności związanych z wpisem na studia.

Ważne! Jeśli w chwili wpisu jesteś niepełnoletni, informacje na temat wpisu i pełnomocnictwa dla niepełnoletnich kandydatów znajdziesz tutaj.

Wzór pełnomocnictwa do pobrania.

WAŻNE: powyższego pełnomocnictwa nie uwierzytelniasz u notariusza. U notariusza uwierzytelniasz kopię dowodu tożsamości, jeśli nie zostawiasz pełnomocnikowi oryginału, sprawdź informacje poniżej.

Aby było to możliwe, taki pełnomocnik musi mieć ze sobą zestaw dokumentów, na które składają się:

  • komplet dokumentów wymaganych przy wpisie na studia, których lista znajduje się w zakładce „wymagane dokumenty" w karcie studiów w katalogu na stronie www.erk.uj.edu.pl oraz na podaniu ERK;
  • podpisane przez kandydata pełnomocnictwo, którego wzór znajduje się powyżej;
  • poza własnym dowodem tożsamości – uwierzytelnioną (przez notariusza lub organ wydający dokument) kopię dowodu tożsamości kandydata, w imieniu którego działa pełnomocnik lub oryginał tego dokumentu.

PAMIĘTAJ: bez kompletu dokumentów wpis na studia nie będzie możliwy. Jeżeli już teraz wiesz, że nie będziesz mógł osobiście wpisać się na studia, przygotuj wcześniej dokumenty dla pełnomocnika.