UWAGA:

Strona zawiera informacje dotyczące rekrutacji, która została zakończona, na rok akademicki 2018/2019.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie w celu zapoznania się obowiązującymi w rekrutacji 2019/2020 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami.

Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Studia drugiego stopnia

Niebieska ikona 'S'

Informacje zawarte w tej części strony przeznaczone są dla obywateli polskich oraz cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich na studia prowadzone w języku polskim.

O przyjęcie na te studia mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające polski dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) albo inny dokument uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem lub uprawniający do podjęcia takich studiów w kraju, w którym został wydany.

Studia drugiego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Trwają dwa lata i prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Zajęcia na studiach niestacjonarnych prowadzone są w tygodniu – (dawniej nazywane studiami wieczorowymi) lub w weekendy (dawniej nazywane studiami zaocznymi) – dla ułatwienia, w katalogu studiów dostępnym w systemie ERK można znaleźć taką informację dla studiów niestacjonarnych.