Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia II stopnia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krok po kroku – przewodnik po rekrutacji

KROK 1: przygotuj się do rekrutacji

⇢ Znajdź swoje studia w ERK i sprawdź wymagania.

Wejdź na stronę www.erk.uj.edu.pl i w katalogu po lewej stronie znajdź interesujące cię studia. W karcie studiów znajdziesz informacje dotyczące rekrutacji na ten kierunek oraz odnośniki do stron internetowych, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o samych studiach.

⇢ Zacznij kompletować dokumenty.

Sprawdź listę wymaganych dokumentów wymaganych przy rejestracji oraz przy wpisie. 
Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji i zaplanuj termin egzaminu dyplomowego. Pamiętaj, że przy wpisie na studia wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia do podjęcia studiów drugiego stopnia (dyplomu ukończenia studiów).

KROK 2: załóż konto w systemie ERK

Żeby zarejestrować się na studia, potrzebujesz konta w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). Konto zakłada się na dany rok akademicki. Jeśli zakładałeś je już w poprzednich latach, musisz w tym roku założyć nowe, bo dane z  rekrutacji nie są przechowywane. Znajdź w prawym górnym rogu odnośnik „załóż konto” i postępuj zgodnie z instrukcjami.

⇢ Wypełnij formularze w koncie.

Uzupełnij dane dotyczące twoich danych osobowych i wykształcenia. Pamiętaj, żeby podać poprawny adres e-mail i numer telefonu.

KROK 3: zarejestruj się na studia

Kiedy rozpocznie się rejestracja na studia, pora na najważniejszy krok: po zalogowaniu do swojego konta ERK znajdź studia, na które chcesz się zarejestrować i kliknij przycisk „Zarejestruj się”. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Po przejściu wszystkich formularzy zobaczysz kartę twojej rejestracji.

⇢ Potwierdź swoją rejestrację na studia.

Żeby twoja rejestracja była rozpatrzona, musisz ją najpierw potwierdzić. Potwierdzenie rejestracji polega na wpłaceniu opłaty rekrutacyjnej – zrób to koniecznie przed upływem terminu rejestracji na studia. Czasem do potwierdzenia rejestracji mogą być wymagane również dodatkowe dokumenty (zwłaszcza na studia w językach obcych). Informacje na ten temat znajdziesz w karcie studiów w zakładce „wymagane dokumenty”.

KROK 4: wprowadź wyniki studiów wyższych

Wypełnij znajdujący się w koncie ERK formularz z danymi osobowymi oraz informacjami o twoim wykształceniu. Uważaj na poprawność wpisywanych danych, ponieważ informacje błędne lub niekompletne sprawią, że możesz nie zostać przyjęty na studia.

KROK 5*: Przystąp do egzaminu wstępnego (jeżeli jest wymagany)

Są dwa typy egzaminów, do których możliwe, że będziesz musiał podejść:

  • Jeśli jednym z kryteriów kwalifikacji na studia II stopnia jest egzamin wstępny (zakładka „zasady kwalifikacji”), najpóźniej dwa dni przed terminem egzaminu otrzymasz w swoim koncie ERK, w zakładce „egzaminy wstępne”, informację dotyczącą miejsca i dokładnej godziny rozpoczęcia egzaminu wstępnego. Ramowy termin egzaminów wstępnych jest ustalony w harmonogramie rekrutacji i możesz go sprawdzić wcześniej w zakładce „terminy”. Wynik egzaminu zostanie opublikowany w tym samym miejscu.
  • Na niektóre studia wymagane jest dodatkowo zdanie egzaminu, który potwierdza posiadaną wiedzę z zakresu studiów licencjackich dla osób posiadających dyplom innego kierunku niż wymagany w kryteriach kwalifikacji lub też potwierdzającego znajomość języka obcego (dla kandydatów nieposiadających wymaganego kryteriami certyfikatu językowego). Jest to egzamin formalny, którego niezaliczenie skutkuje wydaniem decyzji o nieprzyjęciu z powodów formalnych.

Informacje na temat konieczności przystąpienia do egzaminu znajdują się w karcie studiów.

​KROK 6: sprawdź wyniki rekrutacji w ERK

W dniu ogłoszenia listy rankingowej w swoim koncie ERK znajdziesz informację o tym, czy zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia. Szukaj jej w zakładce „moje rejestracje na studia”. Całą listę rankingową znajdziesz w karcie studiów w zakładce „wyniki”.

​KROK 7: wpisz się na studia

Wszystkich przyjętych na studia od zostania studentami UJ dzieli już tylko jedna formalność: wpis na studia. Wypełnij formularz z dodatkowymi, wymaganymi od studentów danymi w koncie ERK („dane do wpisu”), wydrukuj podanie z zakładki „wymagane dokumenty”, podpisz je na wszystkich stronach i z kompletem wymienionych w nim dokumentów udaj się do wskazanego w nim sekretariatu. Pamiętaj, że musisz zrobić to we wskazanym terminie, inaczej miejsce przepadnie! Przygotowaliśmy osobny przewodnik po wpisie na studia, który znajdziesz tutaj.

KROK 8*: wykonaj badania u lekarza medycyny pracy (jeśli są wymagane)

Przy wpisie na niektóre studia otrzymasz skierowanie na badania lekarskie u lekarza medycyny pracy. Umów się na wizytę, a otrzymane zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów dostarcz do swojego sekretariatu. Tu znów musisz przestrzegać wyznaczonego terminu, inaczej możesz zostać skreślony ze studiów.

*dotyczy wybranych studiów

Na co trzeba uważać?

  • Założenie konta w systemie ERK to nie to samo, co zarejestrowanie się na studia. Możesz sprawdzić, czy masz jakieś rejestracje po zalogowaniu się do konta i odszukaniu w menu zakładki „moje rejestracje na studia”.
  • Dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille albo poddany legalizacji. Dodatkowo do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski należy dołączyć tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.
  • Jeśli bierzesz udział w rekrutacji na kilka kierunków studiów, gdzie prowadzone są egzaminy wstępne, pamiętaj, że terminy tych egzaminów mogą się pokrywać. Nie będziemy w stanie zorganizować egzaminu dla ciebie w innym terminie.
  • Nie możesz wpisać się ponownie na te same studia, na których już studiujesz, jeśli odpowiednio wcześniej się nie skreślisz.