Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia II stopnia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy rekrutacji

Informujemy, że rekrutacja na wszystkie studia drugiego stopnia* została już zakończona.
Terminy rekrutacji na rok 2020/2021 opublikowane zostaną z końcem tego roku.

Rekrutacja na te studia prowadzona jest w sposób ciągły. W przypadku, gdy w podstawowym naborze nie został wypełniony górny limit przyjęć, przeprowadzone będą kolejno nabory dodatkowe.

Ważne! Należy pamiętać, że kolejny nabór będzie uruchomiony tylko w przypadku, gdy w poprzednich naborach nie został wypełniony ustalony górny limit przyjęć lub gdy liczba potwierdzonych rejestracji jest od tego limitu mniejsza. W przypadku wielu kierunków studiów górny limit zostanie wypełniony już podczas pierwszego naboru, dlatego jeśli jesteś zdecydowany na studia w UJ, zachęcamy do rejestracji w naborze podstawowym.

Szczegółowy harmonogram można sprawdzić również stronie ERK w kartach poszczególnych studiów, w zakładce "terminy".

Poniższe terminy dotyczą rekrutacji na studia w języku polskim, harmonogram na studia w językach obcych znaleźć można na stronie Welcome oraz na stronie ERK.


* poza wybranymi niestacjonarnymi studiami

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

[zakończony] NABÓR PIERWSZY (PODSTAWOWY)

 

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie dokumentów

rejestracja w systemie ERK

4 czerwca – 9 lipca

potwierdzanie rejestracji

do 11 lipca do godz. 12:00

wprowadzenie do systemu ERK informacji o wynikach studiów wyższych

do 11 lipca do godz. 12:00

egzaminy wstępne (dla studiów, gdzie przewidziano egzamin)

15–16 lipca

pozostałe studia

rejestracja w systemie ERK

4 czerwca – 14 lipca

potwierdzanie rejestracji

do 16 lipca do godz. 12:00

wprowadzenie do systemu ERK informacji o wynikach studiów wyższych

do 16 lipca do godz. 12:00

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

19 lipca

wpisy na studia:

pierwsza tura wpisów

22–24 lipca

druga tura wpisów

25–26 lipca

trzecia tura wpisów

29–30 lipca

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

6 września

[zakończony] NABÓR DRUGI (DODATKOWY) – SIERPNIOWY

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie dokumentów

rejestracja w systemie ERK

do 3 września

potwierdzanie rejestracji

do 5 września do godz. 12:00

wprowadzenie do systemu ERK informacji o wynikach studiów wyższych

do 5 września do godz. 12:00

egzaminy wstępne (dla studiów, gdzie przewidziano egzamin)

10–11 września

pozostałe studia

rejestracja w systemie ERK

do 10 września

potwierdzanie rejestracji

do 11 września do godz. 12:00

wprowadzenie do systemu ERK informacji o wynikach studiów wyższych

do 11 września do godz. 12:00

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

13 września

wpisy na studia:

pierwsza tura wpisów

16–17 września

druga tura wpisów

18–19 września

trzecia tura wpisów

23–24 września

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

9 października

[zakończony] NABÓR TRZECI (DODATKOWY) – WRZEŚNIOWY

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie dokumentów

rejestracja w systemie ERK

do 17 września

potwierdzanie rejestracji

do 19 września do godz. 12:00

wprowadzenie do systemu ERK informacji o wynikach studiów wyższych

do 19 września do godz. 12:00

egzaminy wstępne (dla studiów, gdzie przewidziano egzamin)

23 września

pozostałe studia

rejestracja w systemie ERK

do 22 września

potwierdzanie rejestracji

do 23 września do godz. 12:00

wprowadzenie do systemu ERK informacji o wynikach studiów wyższych

do 23 września do godz. 12:00

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

25 września

wpisy na studia:

pierwsza tura wpisów

26–27 września

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

9 października