Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia II stopnia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy rekrutacji

Informujemy, że rekrutacja na wszystkie studia drugiego stopnia
na rok 2021/22 zostanie przeprowadzona według poniższego harmonogramu.

Rekrutacja na te studia prowadzona jest w sposób ciągły. W przypadku, gdy w podstawowej turze nie został wypełniony górny limit przyjęć, przeprowadzone będą kolejne tury.

Ważne! Należy pamiętać, że kolejna tura będzie uruchomiona tylko w przypadku, gdy w poprzednich turach nie został wypełniony ustalony górny limit przyjęć lub gdy liczba potwierdzonych zgłoszeń jest od tego limitu mniejsza. W przypadku wielu kierunków studiów górny limit zostanie wypełniony już podczas pierwszej tury, dlatego jeśli jesteś zdecydowany na studia w UJ, zachęcamy do zgłoszenia w turze podstawowej.

Poniższe terminy dotyczą rekrutacji na studia w języku polskim dla obywateli polskich

Studia niestacjonarne na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej są prowadzone według odrębnego harmonogramu dostępnego tutaj.

Terminy rekrutacji na studia w językach obcych znajdują się tutaj.


Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub dla których do ustalenia wyniku rekrutacji wymagane jest wgranie do systemu dokumentów dokumentów

zgłoszenia w systemie oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych*

do 15 września

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

do 15 września

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 16 września

egzaminy wstępne (dla studiów, gdzie przewidziano egzamin)

20 – 21 września

pozostałe studia (bez egzaminu wstępnego)

zgłoszenia w systemie oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych*

do 19 września

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

do 19 września

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 20 września

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

24 września

wpisy na studia:

termin wpisów

27 – 28 września

termin wpisów z listy rezerwowej

29 – 30 września

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

15 października

*jeżeli opłata zostanie wniesiona przelewem tradycyjnym i nie zostanie zaksięgowana do daty określonej jako „księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych”, zgłoszenie nie zostanie opłacone i nie będzie uwzględniane w rekrutacji.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub dla których do ustalenia wyniku rekrutacji wymagane jest wgranie do systemu dokumentów 

zgłoszenia w systemie oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych*

1 czerwca –11 lipca

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

do 11 lipca

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 12 lipca

egzaminy wstępne (dla studiów, gdzie przewidziano egzamin)

15 – 16 i 19 lipca

pozostałe studia (bez egzaminu wstępnego)

zgłoszenia w systemie oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych*

1 czerwca –15 lipca

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

do 15 lipca

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 16 lipca

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

23 lipca

wpisy na studia:

termin wpisów

26 – 28 lipca

termin wpisów z listy rezerwowej

29 – 30 lipca

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

3 września

*jeżeli opłata zostanie wniesiona przelewem tradycyjnym i nie zostanie zaksięgowana do daty określonej jako „księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych”, zgłoszenie nie zostanie opłacone i nie będzie uwzględniane w rekrutacji.

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub dla których do ustalenia wyniku rekrutacji wymagane jest wgranie do systemu dokumentów 

zgłoszenia w systemie oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych*

do 29 sierpnia

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

do 29 sierpnia

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 30 sierpnia

egzaminy wstępne (dla studiów, gdzie przewidziano egzamin)

2 – 3 i 6 września

pozostałe studia (bez egzaminu wstępnego)

zgłoszenia w systemie oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych*

do 5 września

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

do 5 września

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 6 września

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

10 września

wpisy na studia:

termin wpisów

13 – 15 września

termin wpisów z listy rezerwowej

16 – 17 września

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

27 września

*jeżeli opłata zostanie wniesiona przelewem tradycyjnym i nie zostanie zaksięgowana do daty określonej jako „księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych”, zgłoszenie nie zostanie opłacone i nie będzie uwzględniane w rekrutacji.