Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia II stopnia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uwaga:
Ta strona zawiera informacje DOTYCZĄCE ZESZŁOROCZNEJ REKRUTACJI

Aby zapoznać się z obowiązującymi w rekrutacji na rok akademicki 2020/21 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami, odwiedź naszą stronę w terminie późniejszym.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy rekrutacji

Informujemy, że rekrutacja na wszystkie studia drugiego stopnia* została już zakończona.
Terminy rekrutacji na rok 2020/2021 opublikowane zostaną z końcem tego roku.

Rekrutacja na te studia prowadzona jest w sposób ciągły. W przypadku, gdy w podstawowym naborze nie został wypełniony górny limit przyjęć, przeprowadzone będą kolejno nabory dodatkowe.

Ważne! Należy pamiętać, że kolejny nabór będzie uruchomiony tylko w przypadku, gdy w poprzednich naborach nie został wypełniony ustalony górny limit przyjęć lub gdy liczba potwierdzonych rejestracji jest od tego limitu mniejsza. W przypadku wielu kierunków studiów górny limit zostanie wypełniony już podczas pierwszego naboru, dlatego jeśli jesteś zdecydowany na studia w UJ, zachęcamy do rejestracji w naborze podstawowym.

Szczegółowy harmonogram można sprawdzić również stronie ERK w kartach poszczególnych studiów, w zakładce "terminy".

Poniższe terminy dotyczą rekrutacji na studia w języku polskim, harmonogram na studia w językach obcych znaleźć można na stronie Welcome oraz na stronie ERK.


* poza wybranymi niestacjonarnymi studiami

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

[zakończony] NABÓR PIERWSZY (PODSTAWOWY)

 

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie dokumentów

rejestracja w systemie ERK

4 czerwca – 9 lipca

potwierdzanie rejestracji

do 11 lipca do godz. 12:00

wprowadzenie do systemu ERK informacji o wynikach studiów wyższych

do 11 lipca do godz. 12:00

egzaminy wstępne (dla studiów, gdzie przewidziano egzamin)

15–16 lipca

pozostałe studia

rejestracja w systemie ERK

4 czerwca – 14 lipca

potwierdzanie rejestracji

do 16 lipca do godz. 12:00

wprowadzenie do systemu ERK informacji o wynikach studiów wyższych

do 16 lipca do godz. 12:00

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

19 lipca

wpisy na studia:

pierwsza tura wpisów

22–24 lipca

druga tura wpisów

25–26 lipca

trzecia tura wpisów

29–30 lipca

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

6 września

[zakończony] NABÓR DRUGI (DODATKOWY) – SIERPNIOWY

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie dokumentów

rejestracja w systemie ERK

do 3 września

potwierdzanie rejestracji

do 5 września do godz. 12:00

wprowadzenie do systemu ERK informacji o wynikach studiów wyższych

do 5 września do godz. 12:00

egzaminy wstępne (dla studiów, gdzie przewidziano egzamin)

10–11 września

pozostałe studia

rejestracja w systemie ERK

do 10 września

potwierdzanie rejestracji

do 11 września do godz. 12:00

wprowadzenie do systemu ERK informacji o wynikach studiów wyższych

do 11 września do godz. 12:00

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

13 września

wpisy na studia:

pierwsza tura wpisów

16–17 września

druga tura wpisów

18–19 września

trzecia tura wpisów

23–24 września

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

9 października

[zakończony] NABÓR TRZECI (DODATKOWY) – WRZEŚNIOWY

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie dokumentów

rejestracja w systemie ERK

do 17 września

potwierdzanie rejestracji

do 19 września do godz. 12:00

wprowadzenie do systemu ERK informacji o wynikach studiów wyższych

do 19 września do godz. 12:00

egzaminy wstępne (dla studiów, gdzie przewidziano egzamin)

23 września

pozostałe studia

rejestracja w systemie ERK

do 22 września

potwierdzanie rejestracji

do 23 września do godz. 12:00

wprowadzenie do systemu ERK informacji o wynikach studiów wyższych

do 23 września do godz. 12:00

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

25 września

wpisy na studia:

pierwsza tura wpisów

26–27 września

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

9 października