Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia II stopnia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wpis na studia

Każdy kandydat, który został przyjęty na studia, musi dokonać wpisu na listę studentów, czyli w wyznaczonym terminie dostarczyć do uniwersytetu komplet wymaganych dokumentów oraz podpisać oświadczenie. Wpisu należy dokonać osobiście lub wyznaczyć pełnomocnika, a jeśli kandydat jest niepełnoletni, to dokumenty może złożyć za niego opiekun prawny, którym najczęściej jest rodzic. 

Należy pamiętać też o kilku ważnych sprawach:

  • Wpisy na studia rozpoczynają się tuż po ogłoszeniu listy rankingowej, więc biorąc udział rekrutacji należy sprawdzić odpowiednio wcześniej, w jakim terminie należy złożyć dokumenty, aby zdążyć się przygotować.
  • Dokumenty muszą być kompletne. Lista wymaganych dokumentów oraz wzory dodatkowych oświadczeń dla niepełnoletnich i pełnomocnictw znajdują się na naszej stronie. 
  • Prosimy przygotować wcześniej kserokopie dokumentów, oraz mieć ze sobą oryginały do wglądu.
  • Po otrzymaniu informacji o przyjęciu należy wypełnić formularz „dane do wpisu”, który znajduje się  w zakładce „Moje rejestracje na studia”. Po zatwierdzeniu danych, z zakładki „wymagane dokumenty” należy pobrać plik PDF z podaniem ERK, wydrukować je i podpisać na wszystkich stronach. Komplet dokumentów należy złożyć w jednostce prowadzącej studia (odpowiednim sekretariacie), nie przynoś dokumentów do Działu.

Podczas wpisu kandydat otrzyma :

  • dane do logowania do USOS – systemu obsługującego wszystkich studentów, który służy do rejestracji na zajęcia, składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku oraz pozostałych spraw studenckich jak np. ocen czy terminów egzaminów;
  • numer konta bankowego do wpłaty za legitymację lub czesnego za studia;
  • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Co po wpisie?

Jeśli dołączyłeś do grona studentów UJ, od tej pory większość spraw będziesz rozwiązywać kontaktując się z sekretariatem lub Działem Spraw Studenckich, a znany ci już system ERK zastąpi system USOSweb. Kompendium wiedzy każdego studenta to strona studiuje.uj.edu.pl oraz sekcja "Studenci" na stronie głównej UJ www.uj.edu.pl. Znajdziesz tam zbiór najważniejszych informacji dotyczących studiowania oraz organizacji studenckich, a także dowiesz się, z kim najlepiej kontaktować się w interesującej cię sprawie.

Akademiki i stypendium socjalne

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim (akademiku) czy o stypendium socjalne można składać dopiero po dokonaniu wpisu, w terminie wyznaczonym przez odpowiedzialny za daną procedurę dział: studiuje.uj.edu.pl/studenci. W przypadku pytań związanych z akademikami lub pomocą materialną, należy kontaktować się z Działem Spraw Studenckich:

stypendia@uj.edu.pl 
Adres: ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 30 46, (+48) 12 663 39 55

Legitymacja

Od pierwszych dni października w sekretariacie jednostki prowadzącej studia można też odebrać legitymację studencką, nie ma możliwości wcześniejszego jej odebrania.