Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia II stopnia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wpis na studia

Każdy kandydat, który został przyjęty na studia, musi dokonać wpisu na listę studentów, czyli w wyznaczonym terminie dostarczyć do uniwersytetu komplet wymaganych dokumentów, podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami odpłatności oraz ślubowanie. Wpisu należy dokonać osobiście lub wyznaczyć pełnomocnika, a jeśli kandydat jest niepełnoletni, to dokumenty może złożyć za niego opiekun prawny, którym najczęściej jest rodzic. 

Należy pamiętać też o kilku ważnych sprawach:

 • Wpisy na studia rozpoczynają się tuż po ogłoszeniu listy rankingowej w każdej turze, więc biorąc udział rekrutacji należy sprawdzić odpowiednio wcześniej, w jakim terminie należy złożyć dokumenty, aby zdążyć się przygotować.
 • Dokumenty muszą być kompletne. Lista wymaganych dokumentów oraz wzory dodatkowych pełnomocnictw znajdują się na naszej stronie. 
 • Prosimy przygotować wcześniej kserokopie dokumentów, oraz mieć ze sobą oryginały do wglądu.
 • Po otrzymaniu informacji o przyjęciu należy upewnić się, że wszystkie dane w zakładce „Formularze osobowe” są uzupełnione a zdjęcie zatwierdzone przez administratora. Następnie w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” należy wybrać odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”, pobrać znajdująca się tam ankietę osobową, wydrukować ją i podpisać na wszystkich stronach. Komplet dokumentów należy złożyć w jednostce prowadzącej studia (odpowiednim sekretariacie), nie przynoś dokumentów do Działu Rekrutacji na Studia.

Podczas wpisu kandydat otrzyma:

 • dane do logowania do USOSweb – systemu obsługującego wszystkich studentów, który służy do rejestracji na zajęcia, składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku, rejestracji wniosków o stypendia oraz pozostałych spraw studenckich jak np. ocen czy terminów egzaminów;
 • numer konta bankowego do wpłaty za legitymację lub czesnego za studia;
 • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim;
 • skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy – jeżeli podczas studiów studenci mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Informację o tym, czy dla danych studiów zaświadczenie jest wymagane znaleźć można w karcie studiów.

Co po wpisie?

Jeśli dołączyłeś do grona studentów UJ, od tej pory większość spraw będziesz rozwiązywać kontaktując się z sekretariatem prowadzącym tok twoich studiów, a znany ci już system IRK zastąpi system USOSweb. Kompendium wiedzy każdego studenta to strona studiuje.uj.edu.pl oraz sekcja "Studenci" na stronie głównej UJ www.uj.edu.pl. Znajdziesz tam zbiór najważniejszych informacji dotyczących studiowania oraz organizacji studenckich, a także dowiesz się, z kim najlepiej kontaktować się w interesującej cię sprawie.

Akademiki i stypendium socjalne

Dostęp do wniosków w USOSweb m.in. o przyznanie miejsca w domu studenckim (akademiku) czy o stypendium uzyskasz dopiero po dokonaniu wpisu. W przypadku pytań związanych z akademikami i stypendiami, należy kontaktować się z koordynatorem ds. stypendialnych (dane znajdziesz w USOSweb, w zakładce "Dla studentów", a tam "Obsługa") lub z Działem Spraw Stypendialnych), a w przypadku studentów Collegium Medicum – z Sekcją ds. dydaktyki i karier akademickich.

Korzyści z posiadania poczty studenckiej

Dzięki współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z firmą Microsoft nasi studenci otrzymują narzędzia do komunikacji i współpracy w grupie oraz dysk chmurowy OneDrive dla Firm o pojemności aż 5 TB! Do tego dostęp do sieci Wi-Fi na terenie całego Uniwersytetu i wyjątkowa poczta studencka. Z pomocą otrzymanych możliwości przygotowanie do zajęć, czy aktywność poza nimi staną się przyjemne i efektywne.

Dodatkowo dostęp do innych aplikacji Microsoft Office 365, takich jak Word Online, Excel Online, PowerPoint Online, ankiety Forms.

Aby dostać to wszystko, aktywuj swoją pocztę studencką w kilku prostych krokach!

 • zaloguj się do systemu USOSweb (strona usosweb.uj.edu.pl)
 • przejdź do zakładki DLA WSZYSTKICH i wybierz z menu po lewej AKTYWACJA POCZTY
 • wybierz adres e-mail dla swojej poczty, potwierdź hasłem do USOSweb oraz akceptuj regulamin
 • kliknij AKTYWUJ POCZTĘ

Do poczty oraz pakietu Office365 możesz zalogować się poprzez stronę portal.office.com, podając adres e-mail oraz hasło takie samo jak do systemu USOSweb.

Pamiętaj, że utworzenie konta oraz aktywacja usług mogą trochę potrwać. Wszystkie usługi będą dla Ciebie dostępne po maksymalnie 24 godzinach od wykonania aktywacji.

Legitymacja

Legitymację studencką można odebrać od pierwszych dni października w sekretariacie jednostki prowadzącej studia, nie ma możliwości wcześniejszego jej odebrania.