UWAGA:

Strona zawiera informacje dotyczące rekrutacji, która została zakończona, na rok akademicki 2018/2019.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie w celu zapoznania się obowiązującymi w rekrutacji 2019/2020 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami.

Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Niebieska ikona 'S'

Informacje zawarte w tej części strony przeznaczone są dla obywateli polskich oraz cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich na studia prowadzone w języku polskim.

O przyjęcie na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające polskie świadectwo dojrzałości albo inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej.

Studia pierwszego stopnia w Uniwersytecie Jagiellońskim kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Ponadto na kierunkach prawo, psychologia, analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, weterynaria, na kierunku lekarskim oraz lekarsko-dentystycznym prowadzone są jednolite studia magisterskie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra lub odpowiednio lekarza. Studia licencjackie trwają trzy lata, jednolite magisterskie: pięć, na weterynarii i farmacji pięć i pół, a na kierunku lekarskim: sześć. Zajęcia na studiach niestacjonarnych prowadzone są w tygodniu – (dawniej nazywane studiami wieczorowymi) lub w weekendy (dawniej nazywane studiami zaocznymi) – dla ułatwienia, zaznaczono to w katalogu studiów, który jest dostępny w systemie ERK.

Zawsze aktualną ofertę studiów i kryteria kwalifikacji na poszczególne studia znajdziesz na stronie systemu ERK: www.erk.uj.edu.pl.

Przebieg rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie opisano w kolejnych częściach tej sekcji.