Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie
na rok 2021/22 za wyjątkiem studiów niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej została zakończona.

Poniżej znajdujący się harmonogram rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie został przygotowany z uwzględnieniem daty ogłoszenia wyników matur w roku 2021.

Poniższe terminy dotyczą rekrutacji na studia w języku polskim dla obywateli polskich.

Rekrutacja na te studia prowadzona jest w sposób ciągły. W przypadku, gdy nie został wypełniony górny limit przyjęć w turze podstawowej, przeprowadzone będą kolejno tury dodatkowe.

Ważne! Należy pamiętać, że kolejna tura będzie uruchomiona tylko w przypadku, gdy w poprzednich turach nie został wypełniony ustalony górny limit przyjęć lub gdy liczba potwierdzonych zgłoszeń jest od tego limitu mniejsza. W przypadku wielu kierunków studiów górny limit zostanie wypełniony już podczas pierwszej tury, dlatego jeśli jesteś zdecydowany na studia w UJ, zachęcamy do rejestracji w turze podstawowej.

Studia niestacjonarne na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej są prowadzone według odrębnego harmonogramu dostępnego tutaj.

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

studia, na które w kryteriach kwalifikacji nie ma egzaminu wstępnego

zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych*

do 12 września

termin wprowadzania przez kandydatów danych (np. wyników matury) oraz wczytywania dokumentów (egzamin dojrzałości, matura zagraniczna, dyplomy potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach) - tam, gdzie są wymagane - do systemu

do 12 września

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 13 września

studia, na które w kryteriach kwalifikacji jest egzamin wstępny (międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne - MISH oraz zarządzanie międzynarodowe - podwójny dyplom z zarządzania)

zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych*

do 8 września

termin wprowadzania przez kandydatów danych (np. wyników matury) oraz wczytywania dokumentów (egzamin dojrzałości, matura zagraniczna, dyplomy potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach) - tam, gdzie są wymagane - do systemu

do 8 września

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 9 września

egzaminy wstępne

13 września

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

17 września

wpisy na studia:

termin wpisów

20 – 22 września

termin wpisów z listy rezerwowej

23 – 24 września

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

8 października

*jeżeli opłata zostanie wniesiona przelewem tradycyjnym i nie zostanie zaksięgowana do daty określonej jako „księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych”, zgłoszenie nie zostanie opłacone i nie będzie uwzględniane w rekrutacji.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

studia, na które w kryteriach kwalifikacji nie ma egzaminu wstępnego

zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych*

1 czerwca – 8 lipca

termin wprowadzania przez kandydatów danych (np. wyników matury) oraz wczytywania dokumentów (egzamin dojrzałości, matura zagraniczna, dyplomy potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach) - tam, gdzie są wymagane - do systemu

do 8 lipca

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 9 lipca

studia, na które w kryteriach kwalifikacji jest egzamin wstępny (międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne - MISH oraz zarządzanie międzynarodowe - podwójny dyplom z zarządzania)

zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych

1 czerwca – 5 lipca

termin wprowadzania przez kandydatów danych (np. wyników matury) oraz wczytywania dokumentów (egzamin dojrzałości, matura zagraniczna, dyplomy potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach) - tam, gdzie są wymagane - do systemu

do 5 lipca

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 6 lipca

egzaminy wstępne

9 i 12 lipca

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

16 lipca

wpisy na studia:

termin wpisów

19 – 22 lipca

termin wpisów z listy rezerwowej

23 i 26 lipca

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

3 września

*jeżeli opłata zostanie wniesiona przelewem tradycyjnym i nie zostanie zaksięgowana do daty określonej jako „księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych”, zgłoszenie nie zostanie opłacone i nie będzie uwzględniane w rekrutacji.