Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na wszystkie studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na rok 2020/2021 rozpocznie się 2 czerwca.

Poniższe terminy dotyczą rekrutacji na studia w języku polskim dla obywateli polskich.

Rekrutacja na te studia prowadzona jest w sposób ciągły. W przypadku, gdy nie został wypełniony górny limit przyjęć w turze podstawowej, przeprowadzone będą kolejno tury dodatkowe.

Ważne! Należy pamiętać, że kolejna tura będzie uruchomiona tylko w przypadku, gdy w poprzednich turach nie został wypełniony ustalony górny limit przyjęć lub gdy liczba potwierdzonych zgłoszeń jest od tego limitu mniejsza. W przypadku wielu kierunków studiów górny limit zostanie wypełniony już podczas pierwszej tury, dlatego jeśli jesteś zdecydowany na studia w UJ, zachęcamy do rejestracji w turze podstawowej.

Na studia, na które w kryteriach kwalifikacji jest przewidziany egzamin wstępny (międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne oraz zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania) rekrutacja prowadzona jest w pierwszej oraz w trzeciej turze.


 

PIERWSZA TURA (PODSTAWOWA)

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

studia, na które w kryteriach kwalifikacji nie ma egzaminu wstępnego

zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych

2 czerwca – 6 lipca

termin wprowadzania przez kandydatów danych (np. wyników matury) oraz wczytywania dokumentów (egzamin dojrzałości, matura zagraniczna, dyplomy potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach) - tam, gdzie są wymagane - do systemu

do 6 lipca

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 8 lipca

studia, na które w kryteriach kwalifikacji jest egzamin wstępny

zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych

2 czerwca – 3 lipca

termin wprowadzania przez kandydatów danych (np. wyników matury) oraz wczytywania dokumentów (egzamin dojrzałości, matura zagraniczna, dyplomy potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach) - tam, gdzie są wymagane - do systemu

do 3 lipca

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 6 lipca

egzaminy wstępne

9-10 lipca

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

15 lipca

wpisy na studia:

pierwszy termin wpisów

16-17 i 20-21 lipca

drugi termin wpisów

22 i 23 lipca

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

4 września

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DRUGA TURA (DODATKOWA) – LIPCOWA

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

studia, na które w kryteriach kwalifikacji nie ma egzaminu wstępnego

zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych

do 20 lipca

termin wprowadzania przez kandydatów danych (np. wyników matury) oraz wczytywania dokumentów (egzamin dojrzałości, matura zagraniczna, dyplomy potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach) - tam, gdzie są wymagane - do systemu

do 20 lipca

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 22 lipca

 

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

27 lipca

wpisy na studia:

pierwszy termin wpisów

28-29 lipca

drugi termin wpisów

30-31 lipca

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

4 września

TRZECIA TURA (DODATKOWA) – SIERPNIOWA

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

studia, na które w kryteriach kwalifikacji nie ma egzaminu wstępnego

zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych

do 14 września

termin wprowadzania przez kandydatów danych (np. wyników matury) oraz wczytywania dokumentów (egzamin dojrzałości, matura zagraniczna, dyplomy potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach) - tam, gdzie są wymagane - do systemu

do 14 września

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 16 września

studia, na które w kryteriach kwalifikacji jest egzamin wstępny

zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych

11 września

termin wprowadzania przez kandydatów danych (np. wyników matury) oraz wczytywania dokumentów (egzamin dojrzałości, matura zagraniczna, dyplomy potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach) - tam, gdzie są wymagane - do systemu

do 11 września

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 14 września

egzaminy wstępne

17 września

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

21 września

wpisy na studia:

pierwszy termin wpisów

22-23 września

drugi termin wpisów

24-25 września

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

7 października

CZWARTA TURA (DODATKOWA) – WRZEŚNIOWA

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

studia, na które w kryteriach kwalifikacji nie ma egzaminu wstępnego

zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych

do 22 września

termin wprowadzania przez kandydatów danych (np. wyników matury) oraz wczytywania dokumentów (egzamin dojrzałości, matura zagraniczna, dyplomy potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach) - tam, gdzie są wymagane - do systemu

do 22 września

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 24 września

 

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

28 września

wpisy na studia:

termin wpisów

29-30 września

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

7 października