Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uwaga:
Ta strona zawiera informacje DOTYCZĄCE ZESZŁOROCZNEJ REKRUTACJI

Aby zapoznać się z obowiązującymi w rekrutacji na rok akademicki 2020/21 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami, odwiedź naszą stronę w terminie późniejszym.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy rekrutacji

Informujemy, że rekrutacja na wszystkie studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie* została już zakończona.
Terminy rekrutacji na rok 2020/2021 opublikowane zostaną z końcem tego roku.

Rekrutacja na te studia prowadzona jest w sposób ciągły. W przypadku, gdy w podstawowym naborze nie został wypełniony górny limit przyjęć, przeprowadzone będą kolejno nabory dodatkowe.

Ważne! Należy pamiętać, że kolejny nabór będzie uruchomiony tylko w przypadku, gdy w poprzednich naborach nie został wypełniony ustalony górny limit przyjęć lub gdy liczba potwierdzonych rejestracji jest od tego limitu mniejsza. W przypadku wielu kierunków studiów górny limit zostanie wypełniony już podczas pierwszego naboru, dlatego jeśli jesteś zdecydowany na studia w UJ, zachęcamy do rejestracji w naborze podstawowym.

Szczegółowy harmonogram można sprawdzić również stronie ERK w kartach poszczególnych studiów, w zakładce "terminy".

Poniżesz terminy dotyczą rekrutacji na studia w języku polskim, harmonogram na studia w językach obcych znaleźć można na stronie Welcome i na stronie ERK.


* poza wybranymi niestacjonarnymi studiami

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

[zakończony] NABÓR PIERWSZY (PODSTAWOWY)

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

kandydaci posiadający nową maturę, maturę IB oraz maturę EB

rejestracja w systemie ERK

4 czerwca – 7 lipca

wprowadzanie do systemu ERK wyników matury i informacji o osiągnięciach w olimpiadach i konkursach

do 9 lipca

potwierdzanie rejestracji

do 9 lipca do godz. 12:00

dostarczanie do Działu Rekrutacji na Studia zaświadczenia o posiadanych osiągnięciach w konkursach (nie olimpiadach!) uprawniających do podjęcia studiów

do 9 lipca

kandydaci posiadający starą maturę

rejestracja w systemie ERK

4 czerwca – 7 lipca

dostarczanie do działu skanów świadectw dojrzałości oraz zaświadczeń, o których mowa w art. 44zzp ust. 2 ustawy o systemie oświaty

do 7 lipca

potwierdzanie rejestracji

do 9 lipca do godz. 12:00

kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną

rejestracja w systemie ERK

4 czerwca – 3 lipca

dostarczanie do działu skanów dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki maturalne

do 4 lipca

potwierdzanie rejestracji

do 9 lipca do godz. 12:00

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

12 lipca

wpisy na studia:

pierwsza tura wpisów

15–18 lipca

druga tura wpisów

19 i 22 lipca

trzecia tura wpisów

23–24 lipca

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

6 września

[zakończony] NABÓR DRUGI (DODATKOWY) – LIPCOWY

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

kandydaci posiadający nową maturę, maturę IB oraz maturę EB

rejestracja w systemie ERK

do 21 lipca

wprowadzanie do systemu ERK wyników matury i informacji o osiągnięciach w olimpiadach i konkursach

do 23 lipca

potwierdzanie rejestracji

do 23 lipca do godz. 12:00

kandydaci posiadający starą maturę

rejestracja w systemie ERK

do 21 lipca

dostarczanie do działu skanów świadectw dojrzałości oraz zaświadczeń, o których mowa w art. 44zzp ust. 2 ustawy o systemie oświaty

do 21 lipca

potwierdzanie rejestracji

do 23 lipca do godz. 12:00

kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną

rejestracja w systemie ERK

do 19 lipca

dostarczanie do działu skanów dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki maturalne

do 19 lipca

potwierdzanie rejestracji

do 23 lipca do godz. 12:00

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

25 lipca

wpisy na studia:

pierwsza tura wpisów

26 i 29 lipca

druga tura wpisów

30–31 lipca

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

6 września

[zakończony] NABÓR TRZECI (DODATKOWY) – SIERPNIOWY

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

kandydaci posiadający nową maturę, maturę IB oraz maturę EB

rejestracja w systemie ERK

do 11 września

wprowadzanie do systemu ERK wyników matury i informacji o osiągnięciach w olimpiadach i konkursach

do 13 września

potwierdzanie rejestracji

do 13 września do godz. 12:00

kandydaci posiadający starą maturę

rejestracja w systemie ERK

do 11 września

dostarczanie do działu skanów świadectw dojrzałości oraz zaświadczeń, o których mowa w art. 44zzp ust. 2 ustawy o systemie oświaty

do 11 września

potwierdzanie rejestracji

do 13 września do godz. 12:00

kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną

rejestracja w systemie ERK

do 9 września

dostarczanie do działu skanów dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki maturalne

do 9 września

potwierdzanie rejestracji

do 13 września do godz. 12:00

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

17 września

wpisy na studia:

pierwsza tura wpisów

18–19 września

druga tura wpisów

20 i 23 września

trzecia tura wpisów

24 września

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

9 października

[zakończony] NABÓR CZWARTY (DODATKOWY) – WRZEŚNIOWY

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

kandydaci posiadający nową maturę, maturę IB oraz maturę EB

rejestracja w systemie ERK

do 22 września

wprowadzanie do systemu ERK wyników matury i informacji o osiągnięciach w olimpiadach i konkursach

do 23 września

potwierdzanie rejestracji

do 23 września do godz. 12:00

kandydaci posiadający starą maturę

rejestracja w systemie ERK

do 22 września

dostarczanie do działu skanów świadectw dojrzałości oraz zaświadczeń, o których mowa w art. 44zzp ust. 2 ustawy o systemie oświaty

do 22 września

potwierdzanie rejestracji

do 23 września do godz. 12:00

kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną

rejestracja w systemie ERK

do 20 września

dostarczanie do działu skanów dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki maturalne

do 20 września

potwierdzanie rejestracji

do 23 września do godz. 12:00

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

25 września

wpisy na studia:

pierwsza tura wpisów

26–27 września

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

9 października