Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram

Poniższe terminy dotyczą rekrutacji na studia dla osób posiadających polskie obywatelstwo.
Terminy dla cudzoziemców dostępne są na stronie: welcome.uj.edu.pl/admission/schedule

Ważne! Należy pamiętać, że kolejna tura będzie uruchomiona tylko w przypadku, gdy w poprzednich turach nie został wypełniony ustalony górny limit przyjęć, lub gdy liczba opłaconych zgłoszeń jest od tego limitu mniejsza. W przypadku wielu kierunków studiów górny limit zostanie wypełniony już podczas pierwszej tury, dlatego zachęcamy do rejestracji w turze podstawowej.

Rekrutacja na studia niestacjonarne na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej jest prowadzona według odrębnego harmonogramu dostępnego  tutaj.

Studia w języku polskim

PIERWSZA TURA (PODSTAWOWA)

studia, na które przewidziany jest egzamin

pozostałe studia

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych

1 czerwca – 9 lipca

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 10 lipca

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

9 lipca

egzaminy

13–14 lipca

Publikacja wyników i dostarczenie dokumentów

ogłoszenie listy rankingowej

19 lipca

17 lipca

terminy wpisów na studia

20–21 i 24–25 lipca

18–21 lipca

terminy wpisów na studia z listy rezerwowej

26–27 lipca

24–25 lipca

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)

11 września

DRUGA TURA (DODATKOWA)

studia, na które przewidziany jest egzamin

pozostałe studia

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych

do 5 września

do 10 września

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 6 września

do 11 września

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

5 września

10 września

egzaminy

11 września

Publikacja wyników i dostarczenie dokumentów

ogłoszenie listy rankingowej

15 września

terminy wpisów na studia

18–20 września

terminy wpisów na studia z listy rezerwowej

22 i 25 września

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)

5 października

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia w językach obcych

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych

1 marca – 11 kwietnia

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 12 kwietnia

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

11 kwietnia

egzaminy

17–21 i 24 kwietnia

Publikacja wyników i dostarczenie dokumentów

ogłoszenie listy rankingowej

28 kwietnia

terminy wpisów na studia

4 maja – 13 lipca

terminy wpisów na studia z listy rezerwowej

17–27 lipca

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)

28 września

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych

do 4 czerwca

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 5 czerwca

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

4 czerwca

egzaminy

13–16 i 19–21 czerwca

Publikacja wyników i dostarczenie dokumentów

ogłoszenie listy rankingowej

26 czerwca

terminy wpisów na studia

27 czerwca – 13 lipca

terminy wpisów na studia z listy rezerwowej

17–27 lipca

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)

28 września

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych

do 28 sierpnia

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 29 sierpnia

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

28 sierpnia

egzaminy

4–8 września

Publikacja wyników i dostarczenie dokumentów

ogłoszenie listy rankingowej

13 września

terminy wpisów na studia

14–21 września

terminy wpisów na studia z listy rezerwowej

25–27 września

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)

5 października

PODSTAWOWA TURA

 • kierunek lekarski (program w języku angielskim – MD program in English)
 • kierunek lekarsko-dentystyczny (program w języku angielskim – DDS – Doctor of Dental Surgery program in English)

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych
 • dostarczanie dokumentów wymaganych do zakwalifikowania do udziału w egzaminie

1 marca – 9 maja

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 10 maja

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów do systemu

9 maja

termin wczytywania przez osoby rekomendujące listów rekomenadcyjnych do systemu

10 maja (23:59 CEST)

egzaminy wstępne

20 maja online (kierunek lekarski) – egzamin wg strefy czasowej GMT-6

21 maja online (kierunek lekarsko-dentystyczny) – egzamin wg strefy czasowej GMT-6

3 czerwca online (kierunek lekarski) – egzamin wg strefy czasowej GMT+1

4 czerwca online (kierunek lekarsko-dentystyczny) – egzamin wg strefy czasowej GMT+1

Publikacja wyników i dostarczenie dokumentów

ogłoszenie listy rankingowej

19 czerwca

terminy wpisów na studia

26 czerwca – 21 lipca

terminy wpisów na studia z listy rezerwowej

24 lipca – 31 sierpnia