Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy rekrutacji

Informujemy, że rekrutacja na wszystkie studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie
została już zakończona.

Terminy rekrutacji na rok 2021/2022 opublikowane zostaną z końcem tego roku.

Poniżej znajdujący się harmonogram rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie został przygotowany z uwzględnieniem daty ogłoszenia wyników matur w roku 2020.

Poniższe terminy dotyczą rekrutacji na studia w języku polskim dla obywateli polskich.

Rekrutacja na te studia prowadzona jest w sposób ciągły. W przypadku, gdy nie został wypełniony górny limit przyjęć w turze podstawowej, przeprowadzone będą kolejno tury dodatkowe.

Ważne! Należy pamiętać, że kolejna tura będzie uruchomiona tylko w przypadku, gdy w poprzednich turach nie został wypełniony ustalony górny limit przyjęć lub gdy liczba potwierdzonych zgłoszeń jest od tego limitu mniejsza. W przypadku wielu kierunków studiów górny limit zostanie wypełniony już podczas pierwszej tury, dlatego jeśli jesteś zdecydowany na studia w UJ, zachęcamy do rejestracji w turze podstawowej.

Studia niestacjonarne na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej są prowadzone według odrębnego harmonogramu dostępnego tutaj.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PODSTAWOWA TURA NABORU - LIPCOWO-SIERPNIOWA – zakończona

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

studia, na które w kryteriach kwalifikacji nie ma egzaminu wstępnego

zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych*

1 lipca – 23 sierpnia

termin wprowadzania przez kandydatów danych (np. wyników matury) oraz wczytywania dokumentów (egzamin dojrzałości, matura zagraniczna, dyplomy potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach) - tam, gdzie są wymagane - do systemu

do 23 sierpnia

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 25 sierpnia

studia, na które w kryteriach kwalifikacji jest egzamin wstępny

zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych

1 lipca – 18 sierpnia

termin wprowadzania przez kandydatów danych (np. wyników matury) oraz wczytywania dokumentów (egzamin dojrzałości, matura zagraniczna, dyplomy potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach) - tam, gdzie są wymagane - do systemu

do 18 sierpnia

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 20 sierpnia

egzaminy wstępne

24-25 sierpnia

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

31 sierpnia

wpisy na studia:

pierwszy termin wpisów

1-4 września

drugi termin wpisów

7-8 września

trzeci termin wpisów

9-10 września

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

28 września

*jeżeli opłata zostanie wniesiona przelewem tradycyjnym i nie zostanie zaksięgowana do daty określonej jako „księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych”, zgłoszenie nie zostanie opłacone i nie będzie uwzględniane w rekrutacji.

DRUGA TURA (DODATKOWA) – WRZEŚNIOWA – zakończona

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

studia, na które w kryteriach kwalifikacji nie ma egzaminu wstępnego

zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych*

do 13 września

termin wprowadzania przez kandydatów danych (np. wyników matury) oraz wczytywania dokumentów (egzamin dojrzałości, matura zagraniczna, dyplomy potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach) - tam, gdzie są wymagane - do systemu

do 13 września

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 15 września

studia, na które w kryteriach kwalifikacji jest egzamin wstępny

zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych*

8 września

termin wprowadzania przez kandydatów danych (np. wyników matury) oraz wczytywania dokumentów (egzamin dojrzałości, matura zagraniczna, dyplomy potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach) - tam, gdzie są wymagane - do systemu

do 8 września

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 10 września

egzaminy wstępne

14-15 września

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

18 września

wpisy na studia:

pierwszy termin wpisów

21-22 września

drugi termin wpisów

23-24 września

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

7 października

*jeżeli opłata zostanie wniesiona przelewem tradycyjnym i nie zostanie zaksięgowana do daty określonej jako „księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych”, zgłoszenie nie zostanie opłacone i nie będzie uwzględniane w rekrutacji.