Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krok po kroku – przewodnik po rekrutacji

Rekrutacja na studia prowadzona jest za pomocą systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). Jeśli chcesz rozpocząć studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, koniecznie zapoznaj się z naszym przewodnikiem:

KROK 1: przygotuj się do rekrutacji

Znajdź swoje studia w ERK i sprawdź wymagania

Wejdź na stronę www.erk.uj.edu.pl i w katalogu po lewej stronie znajdź interesujące cię studia. W karcie studiów znajdziesz informacje dotyczące rekrutacji na ten kierunek oraz odnośniki do stron internetowych, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o samych studiach.

Sprawdź terminy rekrutacji

W zależności od rodzaju matury jaką posiadasz, terminy rekrutacji na studia mogą się różnić, dlatego ważne, abyś najpierw zapoznał się z harmonogramem.

KROK 2: po otwarciu rejestracji

Załóż konto w ERK

Strona www.erk.uj.edu.pl to nie tylko katalog studiów. To platforma, z pomocą której dokonujesz rejestracji na studia i kontrolujesz proces rekrutacji. W prawym górnym rogu strony wybierz link „załóż konto" i postępuj zgodnie z instrukcjami. 

Wypełnij formularze w koncie

Uzupełnij dane dotyczące twoich danych osobowych i wykształcenia. Dopiero po uzupełnieniu i zatwierdzeniu wymaganych formularzy możesz dokonać rejestracji na studia. Pamiętaj, aby podać poprawny adres e-mail i numer telefonu: to pozwoli na szybki kontakt z tobą, jeśli pracownicy Uczelni będą mieli dla ciebie ważne informacje dotyczące rekrutacji.

Dokonaj rejestracji na studia

Najważniejszy punkt: po założeniu konta i uzupełnieniu wymaganych formularzy musisz dokonać rejestracji na studia. Znajdź wybrane studia w katalogu, po czym wybierz pomarańczowy przycisk „Zarejestruj się" i postępuj zgodnie z instrukcjami.

KROK 3: postępowanie rekrutacyjne

Potwierdź swoją rejestrację na studia

Warunkiem udziału w rekrutacji jest potwierdzenie rejestracji poprzez wpłatę opłaty rekrutacyjnej nie później niż ostatniego dnia rejestracji w wybranej walucie na numer konta podany w karcie rejestracji.

Wprowadź wyniki maturalne

Sprawdź dokładnie, czy wpisywane wyniki zgadzają się z twoim świadectwem (lub aneksem). Do systemu ERK należy wprowadzić wszystkie posiadane wyniki z części pisemnej, a system sam wybierze z nich te, które są dla ciebie najkorzystniejsze! Jeśli nie wprowadzisz wyników maturalnych, twój wynik w rekrutacji wyniesie zero.

KROK 4: wyniki

Sprawdź, czy dostałeś się na studia

W dniu ogłoszenia listy rankingowej otrzymasz informację o wyniku rekrutacji: szukaj jej w zakładce „moje rejestracje na studia”. Pełna informacja o liście rankingowej będzie dostępna w zakładce „wyniki” w karcie studiów w katalogu.

Wpisz się na studia (m. in. złóż wymagane dokumenty)

Kiedy zostaniesz przyjęty, pozostaje już tylko ostatnia formalność: dokonanie wpisu na studia. Uzupełnij w koncie ERK formularz „dane do wpisu”, wydrukuj podanie ERK z zakładki „wymagane dokumenty” i udaj się ze wszystkimi dokumentami wymienionymi w części „dokumenty wymagane przy wpisie" do sekretariatu wskazanego na podaniu. Jeśli nie możesz tego zrobić osobiście, możesz wyznaczyć pełnomocnika. Pamiętaj: brak wpisu w wyznaczonym terminie sprawi, że nie zostaniesz przyjęty na studia.

Pamiętaj o tym

 • Założenie konta w systemie ERK nie jest równoznaczne z dokonaniem rejestracji na studia.
 • Jeżeli wprowadzasz wyniki maturalne do formularza w systemie ERK, to nie powinienieś:
  • wprowadzać wyników z części ustnej,
  • dodawać wyników z części ustnej do części pisemnej,
  • wyciągać średniej z wyników,
  • przeliczać wyników na punkty rekrutacyjne (nasz system zrobi to sam),
 • Wyniki maturalne nie są pobierane z Krajowego Rejestru Matur (KReM). Weryfikacja, którą przeprowadzimy przed ogłoszeniem list rankingowych, ma jedynie na celu wskazanie ci, gdzie mogłeś (ale nie musiałeś) popełnić błąd. Pamiętaj, że wprowadzone wyniki powinny zgadzać się przede wszystkim z danymi na świadectwie.
 • Nie jest możliwe dokonanie wpisu na studia na kierunek i formę (studia stacjonarne lub niestacjonarne), na którym student obecnie studiuje. Dlatego w przypadku zamiaru rekrutacji na ten sam kierunek i formę studiów student winien być uprzednio skreślony z listy studentów, w szczególności z powodu złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów, przy czym skreślenie powinno nastąpić nie później niż w terminie określonym jako „Ogłoszenie listy rankingowej".

Najczęściej zadawane pytania

 • Po założeniu konta nie otrzymałem linku aktywacyjnego, czy to oznacza, że nie mogę zarejestrować się na studia?

  Po założeniu konta zostanie wysłany do ciebie mail z linkiem aktywacyjnym. Jeżeli go nie otrzymałeś, to sprawdź, czy nie trafił do folderu SPAM lub INNE lub czy w trakcie zakładania konta nie podałeś błędnego adresu e-mail. Nawet bez linku aktywacyjnego twoje konto jest w pełni funkcjonalne i możesz z niego korzystać bez przeszkód. Aktywacja oznacza, że w momencie pojawienia się w koncie ERK nowych wiadomości otrzymasz o tym powiadomienie, które zostanie wysłane na podany w ERK adres e-mail. Jeśli nie aktywujesz konta ERK, po prostu nie będziesz otrzymywał takich powiadomień.

 • Poprawiałem maturę. W jaki sposób mam wprowadzić wyniki do systemu ERK?

  Jeżeli poprawiałeś maturę i posiadasz aneks, to jako rok uzyskania matury wpisz rok, w którym zdałeś ją po raz pierwszy i otrzymałeś świadectwo maturalne. W formularzu z wynikami matury w koncie ERK wpisz poprawiony (wyższy) wynik, a przy wpisie na studia, oprócz oryginału świadectwa maturalnego, przedłóż aneks z wynikiem poprawianej matury.

 • Nie posiadam wszystkich wyników branych pod uwagę na interesujące mnie studia, czy automatycznie zostanę nieprzyjęty?

  Brak wyniku z przedmiotu wymaganego w danej grupie daje wynik równy 0 (zero) z tego przedmiotu, ale nie wyklucza Cię to z rekrutacji (z wyjątkiem studiów, gdzie wynik z danego przedmiotu jest wymogiem formalnym).

 • Mam maturę zagraniczną, jak zostanie obliczony mój wynik?

  Sposób obliczania wyników z najpopularniejszych matur zagranicznych znajdziesz na stronie: https://rekrutacja.uj.edu.pl/studia-i-stopnia/obliczanie-wyniku. W przypadku gdy posiadasz maturę, która nie jest opisana na tej stronie, zgłoś się do Działu Rekrutacji na Studia – pomożemy Ci przeliczyć wyniki.

 • Gdzie i kiedy zostaną opublikowane wyniki?

  Wyniki rekrutacji są jawne, a listy rankingowe będą dostępne wyłącznie w ERK: w karcie studiów w katalogu pojawi się zakładka „wyniki", gdzie będzie można zapoznać się z wynikami wszystkich osób biorących udział w rekrutacji. Wynik postępowania rekrutacyjnego zostanie opublikowany również w twoim indywidualnym koncie ERK w dniu wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji. Czekaj cierpliwie na ogłoszenie list rankingowych – na pewno pojawią się ustalonego dnia w ERK.

 • Zostałem przyjęty na studia – czy mogę do wpisu przesłać dokumenty pocztą, kurierem lub mailem?

  Niestety, nie ma takiej możliwości. Tak wysłane dokumenty nie zostaną przez uczelnie przyjęte. Kandydat przyjęty na studia zobowiązany jest w wyznaczonym do tego terminie stawić się z kompletem wymaganych dokumentów w jednostce prowadzącej wpisy na studia. Wpisu należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania kandydata w czynnościach związanych z rekrutacją. Wzór pełnomocnictwa do wypełnienia dostępny jest tutaj.

 • Skąd wziąć podanie ERK? Nie mogę go znaleźć na stronie

  Twoje podanie ERK pojawi się w koncie dopiero po zakwalifikowaniu cię do przyjęcia na studia i wypełnieniu formularza „dane do wpisu". Znajdziesz je w zakładce „wymagane dokumenty" w karcie rejestracji.

 • Jestem na liście rezerwowej, czy mogę już dokonać wpisu?

  Niestety, na razie nie możesz dokonać wpisu. Jeżeli jesteś na liście rezerwowej, sprawdzaj często informacje w koncie ERK, ponieważ masz szansę zostać przyjętym w miejsce osób, które nie dokonają wpisu w terminie. Pamiętaj: twoje miejsce na liście rankingowej już do końca rekrutacji nie ulegnie zmianie, zmienić może się jedynie pozycja ostatniej przyjętej na studia osoby.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z Działem Rekrutacji na Studia: rekrutacja@uj.edu.pl.