Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wpis na studia

Każdy kandydat, który został przyjęty na studia, musi dokonać wpisu na listę studentów, czyli w wyznaczonym terminie dostarczyć do uniwersytetu komplet wymaganych dokumentów, podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami odpłatności oraz ślubowanie. Wpisu należy dokonać osobiście lub wyznaczyć pełnomocnika, a jeśli kandydat jest niepełnoletni, to dokumenty może złożyć za niego opiekun prawny, którym najczęściej jest rodzic. 

Należy pamiętać też o kilku ważnych sprawach:

  • Wpisy na studia rozpoczynają się tuż po ogłoszeniu listy rankingowej w każdej turze, więc biorąc udział rekrutacji należy sprawdzić odpowiednio wcześniej, w jakim terminie należy złożyć dokumenty, aby zdążyć się przygotować.
  • Dokumenty muszą być kompletne. Lista wymaganych dokumentów oraz wzory dodatkowych pełnomocnictw znajdują się na naszej stronie. 
  • Prosimy przygotować wcześniej kserokopie dokumentów, oraz mieć ze sobą oryginały do wglądu.
  • Po otrzymaniu informacji o przyjęciu należy upewnić się, że wszystkie dane w zakładce „Formularze osobowe” są uzupełnione a zdjęcie zatwierdzone przez administratora. Następnie w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” należy wybrać odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”, pobrać znajdująca się tam ankietę osobową, wydrukować ją i podpisać na wszystkich stronach. Komplet dokumentów należy złożyć w jednostce prowadzącej studia (odpowiednim sekretariacie), nie przynoś dokumentów do Działu Rekrutacji na Studia.

Podczas wpisu kandydat otrzyma :

  • dane do logowania do USOSweb – systemu obsługującego wszystkich studentów, który służy do rejestracji na zajęcia, składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku stypendia i pomoc materialną oraz pozostałych spraw studenckich jak np. ocen czy terminów egzaminów;
  • numer konta bankowego do wpłaty za legitymację lub czesnego za studia;
  • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Co po wpisie?

Jeśli dołączyłeś do grona studentów UJ, od tej pory większość spraw będziesz rozwiązywać kontaktując się z sekretariatem lub Działem Spraw Studenckich, a znany ci już system IRK zastąpi system USOSweb. Kompendium wiedzy każdego studenta to strona studiuje.uj.edu.pl oraz sekcja "Studenci" na stronie głównej UJ www.uj.edu.pl. Znajdziesz tam zbiór najważniejszych informacji dotyczących studiowania oraz organizacji studenckich, a także dowiesz się, z kim najlepiej kontaktować się w interesującej cię sprawie.

Akademiki i stypendium socjalne

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim (akademiku) czy o stypendium czy pomoc materialną można składać dopiero po dokonaniu wpisu, przez USOSweb.W przypadku pytań związanych z akademikami, stypendiami lub pomocą materialną, należy kontaktować się z Działem Spraw Studenckich:

fundusze.stypendialne@uj.edu.pl – w sprawie własnyuch funduszy stypendialnych
stypendia@uj.edu.pl - w sprawie pomocy materialnej
Adres: ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 39 55

Legitymacja

Legitymację studencką można odebrać od pierwszych dni października w sekretariacie jednostki prowadzącej studia, nie ma możliwości wcześniejszego jej odebrania.