Przejd藕 do g艂贸wnej tre艣ci

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Studia I stopnia
i jednolite magisterskie

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Dokumenty

Wybierz dokument, na podstawie kt贸rego b臋dzie obliczany Tw贸j wynik rekrutacji:

 • polska matura (2005–2024)
 • polskie 艣wiadectwo dojrza艂o艣ci (wydawane do 2005 roku)
 • matura mi臋dzynarodowa International Baccalaureate
 • matura europejska European Baccalaureate
 • matura zagraniczna

Dowiedz si臋 wi臋cej o dokumentach wymaganych od os贸b posiadaj膮cych dodatkowe osi膮gni臋cia:

 • tytu艂 laureata, finalisty, medalisty olimpiady
 • tytu艂 laureata konkursu

Uwaga! Mo偶na si臋 rekrutowa膰 tylko na podstawie jednego rodzaju matury. Kandydaci, kt贸rzy posiadaj膮 wi臋cej ni偶 jeden typ egzaminu odpowiadaj膮cego maturze (np. polsk膮 matur臋 i dodatkowo egzaminy SAT), musz膮 wybra膰, kt贸ry dokument b臋dzie stanowi艂 podstaw臋 do obliczenia ich wyniku rekrutacji.

Na etapie dokonywania zg艂osze艅 rekrutacyjnych kandydaci nie wczytuj膮 do systemu 艣wiadectw maturalnych ani innych dokument贸w, o ile nie s膮 laureatami konkurs贸w lub kandydatami na studia w j臋zykach obcych. Informacje na temat dokument贸w wymaganych na etapie dokonywania zg艂oszenia s膮 zamieszczone w kartach studi贸w w systemie IRK.

Przy wpisie kandydaci przedstawiaj膮:

 • wa偶ny dow贸d osobisty lub paszport – do wgl膮du

 • podpisan膮 we wskazanych miejscach ankiet臋 osobow膮

  Ankiet臋 nale偶y pobra膰 z konta IRK z zak艂adki 鈥瀂g艂oszenia rekrutacyjne鈥 pod odno艣nikiem 鈥濪okumenty i dalsze kroki鈥 – pobranie dokumentu jest mo偶liwe dopiero po zmianie statusu kandydata na 鈥瀦akwalifikowany do przyj臋cia鈥, zaakceptowaniu zdj臋cia przez administratora i uzupe艂nieniu wszystkich informacji o dokumencie w zak艂adce 鈥濿ykszta艂cenie鈥.

  Uwaga! Ankiet臋 osobow膮 nale偶y pobra膰 z osobnej tabeli dla ka偶dych studi贸w, na kt贸re kandydat zamierza dokona膰 wpisu.

 • 艣wiadectwo maturalne – kopi臋 oraz orygina艂 do wgl膮du

Nie jest potrzebne 艣wiadectwo uko艅czenia szko艂y 艣redniej.

Dodatkowo, zale偶nie od sytuacji kandydata, przy wpisie mog膮 by膰 wymagane r贸wnie偶:

 • aneks do 艣wiadectwa maturalnego – kopia oraz orygina艂 do wgl膮du

  Wymagany, je艣li kandydat poprawia艂 matur臋 lub pisa艂 egzamin z dodatkowego przedmiotu i nowy wynik stanowi podstaw臋 do obliczenia wyniku rekrutacji.

  Uwaga! Aneks jest wa偶ny tylko z oryginalnym 艣wiadectwem, wi臋c nale偶y przedstawi膰 oba dokumenty.

 • pe艂nomocnictwo – orygina艂 dla ka偶dych studi贸w, gdzie wpisu dokonuje pe艂nomocnik

  Szczeg贸艂y dotycz膮ce wyznaczenia pe艂nomocnika do wpisu: pe艂nomocnictwo.

 • dokument potwierdzaj膮cy osi膮gni臋cia w olimpiadzie lub konkursie – kopia z orygina艂em do wgl膮du

  Dokument wymagany, je艣li kandydat zadeklarowa艂 osi膮gni臋cie i by艂o ono uwzgl臋dnione w obliczeniu wyniku kwalifikacji na te studia. Wi臋cej informacji znajduje si臋 poni偶ej.

 • o艣wiadczenie dla niepe艂noletnich kandydat贸w – orygina艂 z kompletem podpis贸w

  Dokumenty wymagane w przypadku kandydat贸w, kt贸rzy na dzie艅 wpisu na studia nie uko艅czyli 18 lat. Wi臋cej informacji: osoby niepe艂noletnie.

 • dokument potwierdzaj膮cy znajomo艣膰 j臋zyka studi贸w – kopia oraz orygina艂 do wgl膮du

  Dokument przedstawiany przez kandydat贸w zakwalifikowanych do przyj臋cia na studia w j臋zykach obcych, kt贸rzy na podstawie skanu tego dokumentu wczytanego w systemie IRK uzyskali zwolnienie z udzia艂u w egzaminie sprawdzaj膮cym znajomo艣膰 j臋zyka.

Na wybranych studiach, po pomy艣lnym dokonaniu wpisu, kandydaci dostaj膮 skierowanie na badania lekarskie, w celu wydania za艣wiadczenia o braku przeciwwskaza艅 do podj臋cia studi贸w. Za艣wiadczenie trzeba dostarczy膰 do sekretariatu we wskazanym przez osob臋 dokonuj膮c膮 wpisu terminie. Nie nale偶y wykonywa膰 bada艅 lekarskich bez otrzymania skierowania, tj. przed wpisem na studia. Zobacz: lista studi贸w, gdzie nale偶y dostarczy膰 za艣wiadczenie lekarskie.

UWAGA! W programie niekt贸rych studi贸w przewidziane s膮 zaj臋cia, w ramach kt贸rych studenci maj膮 kontakt z osobami ma艂oletnimi. W zwi膮zku ze zmian膮 ustawy o przeciwdzia艂aniu zagro偶eniom przest臋pczo艣ci膮 na tle seksualnym i ochronie ma艂oletnich warunkiem dopuszczenia do udzia艂u w ww. zaj臋ciach jest wykonanie przez studenta obowi膮zk贸w, o kt贸rych mowa w art. 21 ust. 2-8 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdzia艂aniu zagro偶eniom przest臋pczo艣ci膮 na tle seksualnymi i ochronie ma艂oletnich.

Szczeg贸艂owe informacje dotyczace wskazanego wy偶ej wymogu znajduj膮 si臋 w kartach odpowiednich studi贸w w katalogu w systemie IRK.

Na etapie dokonywania zg艂osze艅 rekrutacyjnych kandydaci wczytuj膮 do systemu IRK (w zak艂adce 鈥濬ormularze osobowe鈥 w odno艣niku 鈥濿ykszta艂cenie鈥) skany 艣wiadectwa dojrza艂o艣ci lub za艣wiadczenia o wynikach egzamin贸w maturalnych wystawionego przez OKE. Dodatkowe dokumenty mog膮 by膰 wymagane od kandydat贸w na studia w j臋zykach obcych. Informacje na temat dokument贸w wymaganych na etapie dokonywania zg艂oszenia s膮 zamieszczone w kartach studi贸w w systemie IRK.

Przy wpisie kandydaci przedstawiaj膮:

 • wa偶ny dow贸d osobisty lub paszport – do wgl膮du

 • podpisan膮 we wskazanych miejscach ankiet臋 osobow膮

  Ankiet臋 nale偶y pobra膰 z konta IRK z zak艂adki 鈥瀂g艂oszenia rekrutacyjne鈥 pod odno艣nikiem 鈥濪okumenty i dalsze kroki鈥 – pobranie dokumentu jest mo偶liwe dopiero po zmianie statusu kandydata na 鈥瀦akwalifikowany do przyj臋cia鈥, zaakceptowaniu zdj臋cia przez administratora i uzupe艂nieniu wszystkich informacji o dokumencie w zak艂adce 鈥濿ykszta艂cenie鈥.

  Uwaga! Ankiet臋 osobow膮 nale偶y pobra膰 z osobnej tabeli dla ka偶dych studi贸w, na kt贸re kandydat zamierza dokona膰 wpisu.

 • polskie 艣wiadectwo dojrza艂o艣ci uzyskane po zdaniu egzaminu dojrza艂o艣ci – kopia oraz orygina艂 do wgl膮du

Dodatkowo, zale偶nie od sytuacji kandydata, przy wpisie mog膮 by膰 wymagane r贸wnie偶:

 • za艣wiadczenie OKE o wynikach egzaminu maturalnego – kopia oraz orygina艂 do wgl膮du

 • pe艂nomocnictwo – orygina艂 dla ka偶dych studi贸w, gdzie wpisu dokonuje pe艂nomocnik

  Szczeg贸艂y dotycz膮ce wyznaczenia pe艂nomocnika do wpisu: pe艂nomocnictwo.

 • dokument potwierdzaj膮cy osi膮gni臋cia w olimpiadzie – kopia z orygina艂em do wgl膮du

  Dokument wymagany, je艣li kandydat zadeklarowa艂 osi膮gni臋cie i by艂o ono uwzgl臋dnione w obliczeniu wyniku kwalifikacji na te studia. Wi臋cej informacji znajduje si臋 poni偶ej.

 • dokument potwierdzaj膮cy znajomo艣膰 j臋zyka studi贸w – kopia oraz orygina艂 do wgl膮du

  Dokument przedstawiany przez kandydat贸w zakwalifikowanych do przyj臋cia na studia w j臋zykach obcych, kt贸rzy na podstawie skanu tego dokumentu wczytanego w systemie IRK uzyskali zwolnienie z udzia艂u w egzaminie sprawdzaj膮cym znajomo艣膰 j臋zyka.

Na wybranych studiach, po pomy艣lnym dokonaniu wpisu, kandydaci dostaj膮 skierowanie na badania lekarskie, w celu wydania za艣wiadczenia o braku przeciwwskaza艅 do podj臋cia studi贸w. Za艣wiadczenie trzeba dostarczy膰 do sekretariatu we wskazanym przez osob臋 dokonuj膮c膮 wpisu terminie. Nie nale偶y wykonywa膰 bada艅 lekarskich bez otrzymania skierowania, tj. przed wpisem na studia. Zobacz: lista studi贸w, gdzie nale偶y dostarczy膰 za艣wiadczenie lekarskie.

UWAGA! W programie niekt贸rych studi贸w przewidziane s膮 zaj臋cia, w ramach kt贸rych studenci maj膮 kontakt z osobami ma艂oletnimi. W zwi膮zku ze zmian膮 ustawy o przeciwdzia艂aniu zagro偶eniom przest臋pczo艣ci膮 na tle seksualnym i ochronie ma艂oletnich warunkiem dopuszczenia do udzia艂u w ww. zaj臋ciach jest wykonanie przez studenta obowi膮zk贸w, o kt贸rych mowa w art. 21 ust. 2-8 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdzia艂aniu zagro偶eniom przest臋pczo艣ci膮 na tle seksualnymi i ochronie ma艂oletnich.

Szczeg贸艂owe informacje dotyczace wskazanego wy偶ej wymogu znajduj膮 si臋 w kartach odpowiednich studi贸w w katalogu w systemie IRK.

Na etapie dokonywania zg艂osze艅 rekrutacyjnych kandydaci nie wczytuj膮 do systemu dyplom贸w matury IB ani innych dokument贸w, o ile nie s膮 laureatami konkurs贸w lub kandydatami na studia w j臋zykach obcych. Informacje na temat dokument贸w wymaganych na etapie dokonywania zg艂oszenia s膮 zamieszczone w kartach studi贸w w systemie IRK.

Przy wpisie kandydaci przedstawiaj膮:

 • wa偶ny dow贸d osobisty lub paszport – do wgl膮du

 • podpisan膮 we wskazanych miejscach ankiet臋 osobow膮

  Ankiet臋 nale偶y pobra膰 z konta IRK z zak艂adki 鈥瀂g艂oszenia rekrutacyjne鈥 pod odno艣nikiem 鈥濪okumenty i dalsze kroki鈥 – pobranie dokumentu jest mo偶liwe dopiero po zmianie statusu kandydata na 鈥瀦akwalifikowany do przyj臋cia鈥, zaakceptowaniu zdj臋cia przez administratora i uzupe艂nieniu wszystkich informacji o dokumencie w zak艂adce 鈥濿ykszta艂cenie鈥.

  Uwaga! Ankiet臋 osobow膮 nale偶y pobra膰 z osobnej tabeli dla ka偶dych studi贸w, na kt贸re kandydat zamierza dokona膰 wpisu.

 • dyplom International Baccalaureate Diploma – kopi臋 oraz orygina艂 do wgl膮du

  Dokument nie wymaga t艂umaczenia na j臋zyk polski. Nie jest potrzebne 艣wiadectwo uko艅czenia szko艂y 艣redniej.

  Uwaga! Do podj臋cia studi贸w upowa偶nia uzyskany dyplom pomy艣lnego uko艅czenia programu IBDP. W razie niespe艂nienia warunk贸w do uzyskania dyplomu, absolwenci szk贸艂 oferuj膮cych program IBDP mog膮 otrzyma膰 za艣wiadczenie o wynikach z艂o偶onych egzamin贸w – to za艣wiadczenie nie jest wystarczaj膮ce do podj臋cia studi贸w, je艣li nie widnieje na nim adnotacja 鈥瀌iploma awarded鈥.

Dodatkowo, zale偶nie od sytuacji kandydata, przy wpisie mog膮 by膰 wymagane r贸wnie偶:

 • za艣wiadczenie o dodatkowych wynikach IBDP – kopia oraz orygina艂 do wgl膮du

  Wymagany, je艣li kandydat zdawa艂 egzaminy z wi臋cej ni偶 6 przedmiot贸w i dodatkowe wyniki s膮 umieszczone na za艣wiadczeniu lub w innych przypadkach, kiedy wynik egzaminu znajduje si臋 na za艣wiadczeniu, nie na dyplomie – i wynik ten by艂 uwzgl臋dniony w obliczeniu wyniku rekrutacji.

  Uwaga! Za艣wiadczenie uzupe艂nia oryginalnie wydany dyplom IBDP, kt贸ry stanowi prawn膮 podstaw臋 do podj臋cia studi贸w, dlatego nale偶y przedstawi膰 oba dokumenty. Dokument nie wymaga t艂umaczenia na j臋zyk polski.

 • pe艂nomocnictwo – orygina艂 dla ka偶dych studi贸w, gdzie wpisu dokonuje pe艂nomocnik

  Szczeg贸艂y dotycz膮ce wyznaczenia pe艂nomocnika do wpisu: pe艂nomocnictwo.

 • dokument potwierdzaj膮cy osi膮gni臋cia w olimpiadzie lub konkursie – kopia z orygina艂em do wgl膮du

  Dokument wymagany, je艣li kandydat zadeklarowa艂 osi膮gni臋cie i by艂o ono uwzgl臋dnione w obliczeniu wyniku kwalifikacji na te studia. Wi臋cej informacji znajduje si臋 poni偶ej.

 • o艣wiadczenie dla niepe艂noletnich kandydat贸w – orygina艂 z kompletem podpis贸w

  Dokumenty wymagane w przypadku kandydat贸w, kt贸rzy na dzie艅 wpisu na studia nie uko艅czyli 18 lat. Wi臋cej informacji: osoby niepe艂noletnie.

 • dokument potwierdzaj膮cy znajomo艣膰 j臋zyka studi贸w – kopia oraz orygina艂 do wgl膮du

  Dokument przedstawiany przez kandydat贸w zakwalifikowanych do przyj臋cia na studia w j臋zykach obcych, kt贸rzy na podstawie skanu tego dokumentu wczytanego w systemie IRK uzyskali zwolnienie z udzia艂u w egzaminie sprawdzaj膮cym znajomo艣膰 j臋zyka.

Na wybranych studiach, po pomy艣lnym dokonaniu wpisu, kandydaci dostaj膮 skierowanie na badania lekarskie, w celu wydania za艣wiadczenia o braku przeciwwskaza艅 do podj臋cia studi贸w. Za艣wiadczenie trzeba dostarczy膰 do sekretariatu we wskazanym przez osob臋 dokonuj膮c膮 wpisu terminie. Nie nale偶y wykonywa膰 bada艅 lekarskich bez otrzymania skierowania, tj. przed wpisem na studia. Zobacz: lista studi贸w, gdzie nale偶y dostarczy膰 za艣wiadczenie lekarskie.

UWAGA! W programie niekt贸rych studi贸w przewidziane s膮 zaj臋cia, w ramach kt贸rych studenci maj膮 kontakt z osobami ma艂oletnimi. W zwi膮zku ze zmian膮 ustawy o przeciwdzia艂aniu zagro偶eniom przest臋pczo艣ci膮 na tle seksualnym i ochronie ma艂oletnich warunkiem dopuszczenia do udzia艂u w ww. zaj臋ciach jest wykonanie przez studenta obowi膮zk贸w, o kt贸rych mowa w art. 21 ust. 2-8 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdzia艂aniu zagro偶eniom przest臋pczo艣ci膮 na tle seksualnymi i ochronie ma艂oletnich.

Szczeg贸艂owe informacje dotyczace wskazanego wy偶ej wymogu znajduj膮 si臋 w kartach odpowiednich studi贸w w katalogu w systemie IRK.

Na etapie dokonywania zg艂osze艅 rekrutacyjnych kandydaci wczytuj膮 do systemu IRK (w zak艂adce 鈥濬ormularze osobowe鈥 w odno艣niku 鈥濿ykszta艂cenie鈥) skan 艣wiadectwa European Baccalaureate. Laureaci konkurs贸w wczytuj膮 r贸wnie偶 skan dokumentu potwierdzaj膮cego osi膮gni臋cie. Dodatkowe dokumenty mog膮 by膰 wymagane od kandydat贸w na studia w j臋zykach obcych. Informacje na temat dokument贸w oczekiwanych na etapie dokonywania zg艂oszenia s膮 zamieszczone w kartach studi贸w w systemie IRK.

Przy wpisie kandydaci przedstawiaj膮:

 • wa偶ny dow贸d osobisty lub paszport – do wgl膮du

 • podpisan膮 we wskazanych miejscach ankiet臋 osobow膮

  Ankiet臋 nale偶y pobra膰 z konta IRK z zak艂adki 鈥瀂g艂oszenia rekrutacyjne鈥 pod odno艣nikiem 鈥濪okumenty i dalsze kroki鈥 – pobranie dokumentu jest mo偶liwe dopiero po zmianie statusu kandydata na 鈥瀦akwalifikowany do przyj臋cia鈥, zaakceptowaniu zdj臋cia przez administratora i uzupe艂nieniu wszystkich informacji o dokumencie w zak艂adce 鈥濿ykszta艂cenie鈥.

  Uwaga! Ankiet臋 osobow膮 nale偶y pobra膰 z osobnej tabeli dla ka偶dych studi贸w, na kt贸re kandydat zamierza dokona膰 wpisu.

 • 艣wiadectwo matury European Baccalaureate – kopi臋 oraz orygina艂 do wgl膮du

  Dokument nie wymaga t艂umaczenia na j臋zyk polski. Nie jest potrzebne 艣wiadectwo uko艅czenia szko艂y 艣redniej.

Dodatkowo, zale偶nie od sytuacji kandydata, przy wpisie mog膮 by膰 wymagane r贸wnie偶:

 • za艣wiadczenie o dodatkowych wynikach EB – kopia oraz orygina艂 do wgl膮du

  Wymagany, je艣li kandydat posiada za艣wiadczenie o poprawionych lub dodatkowo zdawanych egzaminach matury EB – i wynik ten by艂 uwzgl臋dniony w obliczeniu wyniku rekrutacji.

  Uwaga! Za艣wiadczenie uzupe艂nia oryginalnie wydane 艣wiadectwo matury EB, kt贸ry stanowi prawn膮 podstaw臋 do podj臋cia studi贸w, dlatego nale偶y przedstawi膰 oba dokumenty. Dokument nie wymaga t艂umaczenia na j臋zyk polski.

 • pe艂nomocnictwo – orygina艂 dla ka偶dych studi贸w, gdzie wpisu dokonuje pe艂nomocnik

  Szczeg贸艂y dotycz膮ce wyznaczenia pe艂nomocnika do wpisu: pe艂nomocnictwo.

 • dokument potwierdzaj膮cy osi膮gni臋cia w olimpiadzie lub konkursie – kopia z orygina艂em do wgl膮du

  Dokument wymagany, je艣li kandydat zadeklarowa艂 osi膮gni臋cie i by艂o ono uwzgl臋dnione w obliczeniu wyniku kwalifikacji na te studia. Wi臋cej informacji znajduje si臋 poni偶ej.

 • o艣wiadczenie dla niepe艂noletnich kandydat贸w – orygina艂 z kompletem podpis贸w

  Dokumenty wymagane w przypadku kandydat贸w, kt贸rzy na dzie艅 wpisu na studia nie uko艅czyli 18 lat. Wi臋cej informacji: osoby niepe艂noletnie.

 • dokument potwierdzaj膮cy znajomo艣膰 j臋zyka studi贸w – kopia oraz orygina艂 do wgl膮du

  Dokument przedstawiany przez kandydat贸w zakwalifikowanych do przyj臋cia na studia w j臋zykach obcych, kt贸rzy na podstawie skanu tego dokumentu wczytanego w systemie IRK uzyskali zwolnienie z udzia艂u w egzaminie sprawdzaj膮cym znajomo艣膰 j臋zyka.

Na wybranych studiach, po pomy艣lnym dokonaniu wpisu, kandydaci dostaj膮 skierowanie na badania lekarskie, w celu wydania za艣wiadczenia o braku przeciwwskaza艅 do podj臋cia studi贸w. Za艣wiadczenie trzeba dostarczy膰 do sekretariatu we wskazanym przez osob臋 dokonuj膮c膮 wpisu terminie. Nie nale偶y wykonywa膰 bada艅 lekarskich bez otrzymania skierowania, tj. przed wpisem na studia. Zobacz: lista studi贸w, gdzie nale偶y dostarczy膰 za艣wiadczenie lekarskie.

UWAGA! W programie niekt贸rych studi贸w przewidziane s膮 zaj臋cia, w ramach kt贸rych studenci maj膮 kontakt z osobami ma艂oletnimi. W zwi膮zku ze zmian膮 ustawy o przeciwdzia艂aniu zagro偶eniom przest臋pczo艣ci膮 na tle seksualnym i ochronie ma艂oletnich warunkiem dopuszczenia do udzia艂u w ww. zaj臋ciach jest wykonanie przez studenta obowi膮zk贸w, o kt贸rych mowa w art. 21 ust. 2-8 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdzia艂aniu zagro偶eniom przest臋pczo艣ci膮 na tle seksualnymi i ochronie ma艂oletnich.

Szczeg贸艂owe informacje dotyczace wskazanego wy偶ej wymogu znajduj膮 si臋 w kartach odpowiednich studi贸w w katalogu w systemie IRK.

Na etapie dokonywania zg艂osze艅 rekrutacyjnych kandydaci wczytuj膮 do systemu IRK (w zak艂adce 鈥濬ormularze osobowe鈥 w odno艣niku 鈥濿ykszta艂cenie鈥) dokument potwierdzaj膮cy uzyskane wyniki na egzaminach odpowiadaj膮cych polskiej maturze (z po艣wiadczonym przysi臋g艂e t艂umaczeniem na j臋zyk polski). Laureaci konkurs贸w wczytuj膮 r贸wnie偶 skan dokumentu potwierdzaj膮cego osi膮gni臋cie. Dodatkowe dokumenty mog膮 by膰 wymagane od kandydat贸w na studia w j臋zykach obcych. Informacje na temat dokument贸w oczekiwanych na etapie dokonywania zg艂oszenia s膮 zamieszczone w kartach studi贸w w systemie IRK.

Przy wpisie kandydaci przedstawiaj膮:

 • wa偶ny dow贸d osobisty lub paszport – do wgl膮du

 • podpisan膮 we wskazanych miejscach ankiet臋 osobow膮

  Ankiet臋 nale偶y pobra膰 z konta IRK z zak艂adki 鈥瀂g艂oszenia rekrutacyjne鈥 pod odno艣nikiem 鈥濪okumenty i dalsze kroki鈥 – pobranie dokumentu jest mo偶liwe dopiero po zmianie statusu kandydata na 鈥瀦akwalifikowany do przyj臋cia鈥, zaakceptowaniu zdj臋cia przez administratora i uzupe艂nieniu wszystkich informacji o dokumencie w zak艂adce 鈥濿ykszta艂cenie鈥.

  Uwaga! Ankiet臋 osobow膮 nale偶y pobra膰 z osobnej tabeli dla ka偶dych studi贸w, na kt贸re kandydat zamierza dokona膰 wpisu.

 • dokument uprawniaj膮cy do podj臋cia studi贸w w kraju wydania – kopi臋 oraz orygina艂 do wgl膮du

  Dokument wydany w obcym j臋zyku wymaga za艂膮czenia po艣wiadczonego t艂umaczenia na j臋zyk polski (w przypadku studi贸w w j臋zykach obcych mo偶e by膰 zaakceptowane r贸wnie偶 t艂umaczenie na j臋zyk angielski).

 • inne dokumenty wymagane do obliczenia wyniku kwalifikacji – kopi臋 oraz orygina艂 do wgl膮du

  Sprawd藕 informacje na temat obliczania wyniku na podstawie zagranicznych dokument贸w: obliczanie wyniku – matury zagraniczne.

  Dokument wydany w obcym j臋zyku wymaga za艂膮czenia po艣wiadczonego t艂umaczenia na j臋zyk polski (w przypadku studi贸w w j臋zykach obcych mo偶e by膰 zaakceptowane r贸wnie偶 t艂umaczenie na j臋zyk angielski).

 • apostille lub legalizacja dokumentu uprawniaj膮cego do podj臋cia studi贸w – kopi臋 oraz orygina艂 do wgl膮du

  Dokument wydany w obcym j臋zyku wymaga za艂膮czenia po艣wiadczonego t艂umaczenia na j臋zyk polski (w przypadku studi贸w w j臋zykach obcych mo偶e by膰 zaakceptowane r贸wnie偶 t艂umaczenie na j臋zyk angielski).

  Ten dokument mo偶na dostarczy膰 p贸藕niej, pod warunkiem podpisania o艣wiadczenia o tym, 偶e si臋 go dostarczy. Niedostarczenie dokumentu skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci podj臋cia studi贸w. Ostateczny termin dor臋czenia dokumentu w 2024 roku: 26 wrze艣nia 2024 roku.

Uwaga! Wszystkie dokumenty wymagane od kandydat贸w na studia a wydane w obcym j臋zyku wymagaj膮 za艂膮czenia po艣wiadczonego t艂umaczenia na j臋zyk polski (w przypadku studi贸w w j臋zykach obcych mo偶e by膰 zaakceptowane r贸wnie偶 t艂umaczenie na j臋zyk angielski). T艂umaczenie takie mo偶e zosta膰 uwierzytelnione przez:

 1. osob臋 wpisan膮 przez Ministra Sprawiedliwo艣ci na list臋 t艂umaczy przysi臋g艂ych lub
 2. osob臋 zarejestrowan膮 jako osoba pe艂ni膮ca funkcj臋 odpowiadaj膮c膮 funkcji t艂umacza przysi臋g艂ego w Rzeczypospolitej Polskiej w pa艅stwie cz艂onkowskim Unii Europejskiej, pa艅stwie cz艂onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pa艅stwie cz艂onkowskim Organizacji Wsp贸艂pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
 3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, w艂a艣ciwego dla pa艅stwa, na kt贸rego terytorium lub w kt贸rego systemie edukacji wydano dokument, lub
 4. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urz膮d konsularny pa艅stwa, na kt贸rego terytorium lub w kt贸rego systemie edukacji wydano dokument.

Dodatkowo, zale偶nie od sytuacji kandydata, przy wpisie mog膮 by膰 wymagane r贸wnie偶:

 • decyzja kuratora o艣wiaty o uznaniu 艣wiadectwa zagranicznego

  Ten dokument jest wymagany wy艂膮cznie w przypadku takich 艣wiadectw wydanych za granic膮, kt贸re nie s膮 w Polsce uznawane z mocy prawa. To znaczy, 偶e nie dotyczy 艣wiadectw wydanych w krajach UE, OECD oraz EFTA i takich, z kt贸rymi Polska zawar艂a umowy mi臋dzynarodowe o wzajemnym uznawaniu wykszta艂cenia. Wi臋cej informacji na temat tej procedury znajduje si臋 na stronie przeznaczonej dla cudzoziemc贸w: welcome.uj.edu.pl.

  Ten dokument mo偶na dostarczy膰 p贸藕niej, pod warunkiem podpisania o艣wiadczenia o tym, 偶e si臋 go dostarczy. Niedostarczenie dokumentu skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci podj臋cia studi贸w. Ostateczny termin dor臋czenia dokumentu w 2024 roku: 26 wrze艣nia 2024 roku.

 • pe艂nomocnictwo – orygina艂 dla ka偶dych studi贸w, gdzie wpisu dokonuje pe艂nomocnik

  Szczeg贸艂y dotycz膮ce wyznaczenia pe艂nomocnika do wpisu: pe艂nomocnictwo.

 • dokument potwierdzaj膮cy osi膮gni臋cia w olimpiadzie lub konkursie – kopia z orygina艂em do wgl膮du

  Dokument wymagany, je艣li kandydat zadeklarowa艂 osi膮gni臋cie i by艂o ono uwzgl臋dnione w obliczeniu wyniku kwalifikacji na te studia. Wi臋cej informacji znajduje si臋 poni偶ej.

 • o艣wiadczenie dla niepe艂noletnich kandydat贸w – orygina艂 z kompletem podpis贸w

  Dokumenty wymagane w przypadku kandydat贸w, kt贸rzy na dzie艅 wpisu na studia nie uko艅czyli 18 lat. Wi臋cej informacji: osoby niepe艂noletnie.

 • dokument potwierdzaj膮cy znajomo艣膰 j臋zyka studi贸w – kopia oraz orygina艂 do wgl膮du

  Dokument przedstawiany przez kandydat贸w zakwalifikowanych do przyj臋cia na studia w j臋zykach obcych, kt贸rzy na podstawie skanu tego dokumentu wczytanego w systemie IRK uzyskali zwolnienie z udzia艂u w egzaminie sprawdzaj膮cym znajomo艣膰 j臋zyka.

Na wybranych studiach, po pomy艣lnym dokonaniu wpisu, kandydaci dostaj膮 skierowanie na badania lekarskie, w celu wydania za艣wiadczenia o braku przeciwwskaza艅 do podj臋cia studi贸w. Za艣wiadczenie trzeba dostarczy膰 do sekretariatu we wskazanym przez osob臋 dokonuj膮c膮 wpisu terminie. Nie nale偶y wykonywa膰 bada艅 lekarskich bez otrzymania skierowania, tj. przed wpisem na studia. Zobacz: lista studi贸w, gdzie nale偶y dostarczy膰 za艣wiadczenie lekarskie.

UWAGA! W programie niekt贸rych studi贸w przewidziane s膮 zaj臋cia, w ramach kt贸rych studenci maj膮 kontakt z osobami ma艂oletnimi. W zwi膮zku ze zmian膮 ustawy o przeciwdzia艂aniu zagro偶eniom przest臋pczo艣ci膮 na tle seksualnym i ochronie ma艂oletnich warunkiem dopuszczenia do udzia艂u w ww. zaj臋ciach jest wykonanie przez studenta obowi膮zk贸w, o kt贸rych mowa w art. 21 ust. 2-8 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdzia艂aniu zagro偶eniom przest臋pczo艣ci膮 na tle seksualnymi i ochronie ma艂oletnich.

Szczeg贸艂owe informacje dotyczace wskazanego wy偶ej wymogu znajduj膮 si臋 w kartach odpowiednich studi贸w w katalogu w systemie IRK.

Uwaga! Kandydaci posiadaj膮cy tytu艂 laureata lub finalisty olimpiady, kt贸rzy chc膮 skorzysta膰 z przywilej贸w鈥痬usz膮 wzi膮膰 udzia艂 w rekrutacji, a wi臋c za艂o偶y膰 konto, dokona膰 zg艂oszenia rekrutacyjnego i je op艂aci膰 oraz spe艂ni膰 wszystkie warunki zwi膮zane z udzia艂em w rekrutacji na te studia.

Zapoznaj si臋 z zasadami uwzgl臋dniania osi膮gni臋膰 w olimpiadach na stronie 鈥濷limpiady鈥.

Na etapie dokonywania zg艂osze艅 rekrutacyjnych kandydaci posiadaj膮cy to osi膮gni臋cie:

 • nie wczytuj膮 do systemu 偶adnych dokument贸w;
 • wype艂niaj膮 w koncie IRK (w zak艂adce 鈥濬ormularze osobowe鈥 w odno艣niku 鈥濿ykszta艂cenie鈥) formularz, w kt贸rym podaj膮 informacj臋 dotycz膮ce posiadanego tytu艂u – bez podania tej informacji w terminie wprowadzania danych do IRK osi膮gni臋cie nie zostanie wzi臋te pod uwag臋;
 • przy dokonywaniu zg艂oszenia nie trzeba wskazywa膰 olimpiady – system IRK sam we藕mie pod uwag臋 te osi膮gni臋cia, kt贸re daj膮 najkorzystniejszy wynik rekrutacji.

Przy wpisie kandydaci przedstawiaj膮 opisane powy偶ej dokumenty w艂a艣ciwe dla matury, kt贸ra jest dokumentem uprawniaj膮cym ich do podj臋cia studi贸w na Uniwersytecie Jagiello艅skim oraz potwierdzenie uzyskanych i zadeklarowanych w systemie IRK osi膮gni臋膰.

Uwaga! Kandydaci posiadaj膮cy tytu艂 laureata konkursu, kt贸rzy chc膮 skorzysta膰 z przywilej贸w鈥痬usz膮 wzi膮膰 udzia艂 w rekrutacji, a wi臋c za艂o偶y膰 konto, dokona膰 zg艂oszenia rekrutacyjnego i je op艂aci膰 oraz spe艂ni膰 wszystkie warunki zwi膮zane z udzia艂em w rekrutacji na te studia.

Zapoznaj si臋 z zasadami uwzgl臋dniania osi膮gni臋膰 w konkursach na stronie 鈥濳onkursy鈥.

Na etapie dokonywania zg艂osze艅 rekrutacyjnych kandydaci posiadaj膮cy to osi膮gni臋cie:

 • wype艂niaj膮 w koncie IRK (w zak艂adce 鈥濬ormularze osobowe鈥 w odno艣niku 鈥濿ykszta艂cenie鈥) formularz, w kt贸rym podaj膮 informacj臋 dotycz膮ce posiadanego osi膮gni臋cia – bez podania tej informacji w terminie wprowadzania danych do IRK osi膮gni臋cie nie zostanie wzi臋te pod uwag臋;
 • wczytuj膮 w koncie IRK (w tym samym miejscu – po zapisaniu danych osi膮gni臋cia pojawia si臋 przycisk do wczytania dokumentu) skan dokumentu potwierdzaj膮cego osi膮gni臋cie – bez wczytania tego dokumentu w terminie wprowadzania danych do IRK osi膮gni臋cie nie zostanie wzi臋te pod uwag臋;
 • przy dokonywaniu zg艂oszenia nie trzeba wskazywa膰 konkursu – osi膮gni臋cie zostanie zweryfikowane przez pracownik贸w UJ.

Przy wpisie kandydaci przedstawiaj膮 opisane powy偶ej dokumenty w艂a艣ciwe dla matury, kt贸ra jest dokumentem uprawniaj膮cym ich do podj臋cia studi贸w na Uniwersytecie Jagiello艅skim oraz kopi臋 dokumentu potwierdzaj膮cego zadeklarowane w systemie IRK osi膮gni臋cie, wczytanego do systemu, z orygina艂em do wgl膮du.