Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obliczanie wyniku

Podstawą ustalenia kolejności kandydatów na listach rankingowych jest wynik kwalifikacji ustalany na podstawie wyników egzaminów maturalnych. W rekrutacji uwzględniane są również osiągnięcia w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach.

Obliczanie wyniku kwalifikacji na podstawie egzaminów maturalnych

Sposób obliczenia wyniku kwalifikacji zależy od:

  • ustalonych przez jednostkę zasad kwalifikacji dla danych studiów oraz
  • rodzaju posiadanej matury.

Dodatkowo, dla wybranych studiów mogą zostać ustalone kryteria formalne, jakie musi spełnić kandydat, aby mógł zostać przyjęty na te studia (np. konieczność uzyskania określonej liczby punktów z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym).

Zasady kwalifikacji są ustalone osobno dla poszczególnych studiów i określają, które przedmioty, z jaką wagą i w jakiej liczbie będą uwzględniane przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

Aby sprawdzić jak obliczony jest wynik kwalifikacji, wybierz odpowiedni dla ciebie rodzaj matury (poniżej):