Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opłaty

 

Opłata rekrutacyjna

Do potwierdzenia zgłoszenia na te studia konieczne jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

Na podstawie rozporządzenia ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów, wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2020/2021 wynosi 85 złotych na studia, na które nie ma egzaminu oraz 100 złotych na studia, na które jest przewidziany w kryteriach kwalifikacji egzamin wstępny.

Opłata rekrutacyjna jest wymagana do potwierdzenia każdego zgłoszenia. W przypadku, gdy chcesz potwierdzić więcej niż jedno zgłoszenie, kwotę, będącą wielokrotnością wysokości opłaty rekrutacyjnej należy wpłacić na rachunek podany w koncie, a następnie, po zaksięgowaniu przelewu zadeklarować w koncie, które zgłoszenia mają zostać opłacone.

Wpłaty przyjmowane są tylko w formie przelewu bankowego na indywidualne konto, nie realizujemy czeków, nie można też wpłacać przy pomocy karty kredytowej, przekazu pieniężnego (np. Western Union) ani też gotówką bezpośrednio w Dziale Rekrutacji na Studia.

Dane do przelewu

Numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić kwotę potrzebna do potwierdzenia zgłoszeń rekrutacyjnych można znaleźć po dokonaniu pierwszego zgłoszenia w zakładce „Płatności” w koncie w systemie.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Opłatę rekrutacyjną musisz wpłacić w terminie dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującym harmonogramem na dane studia. Brak wpłaty w tym terminie spowoduje brak możliwości potwierdzenia zgłoszenia. Zgłoszenia, które nie zostaną opłacone nie będą uwzględnione w rekrutacji.

Szybkie płatności

Opłatę rekrutacyjną można wpłacić również za pośrednictwem systemu Dotpay. Zapewnia on możliwość potwierdzenia zgłoszeń rekrutacyjnych w krótszym terminie niż przelew tradycyjny. Za pośrednictwem Dotpay możliwa jest również płatność kartą oraz w walucie, w której posiadasz rachunek. Pamiętaj jednak, że oplata musi zostać przewalutowana na złotówki, oraz że musisz pokryć koszty manipulacyjne. Odnośnik do płatności Dotpay znajdziesz w koncie w zakładce „Płatności”.

Wpłata w banku zagranicznym

Jeżeli dokonujesz wpłaty w banku zagranicznym, powinieneś przed numerem rachunku, na który ją wnosisz wpisać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Wszelkiego rodzaju zwroty nadpłat – środków wynikające z wniesionej opłaty rekrutacyjnej zostaną wykonane po całkowitym zakończeniu procesu rekrutacji w UJ (zazwyczaj jest to połowa listopada). 

Zwrot opłaty rekrutacyjnej (lub jej części) przysługuje ci wyłącznie w przypadku:

  • nadpłaty, tj. wniesienia kwoty przewyższającej wysokość wymaganej opłaty rekrutacyjnej, przy czym wszelkie koszty manipulacyjne związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem tych środków ponosi kandydat,
  • nieuruchomienia studiów,
  • wycofania zgłoszenia, przy czym wycofanie musi nastąpić nie później niż w terminie dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych,
  • zaksięgowania opłaty po terminie określonym jako „księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych”, co skutkowało niepotwierdzeniem zgłoszenia z powodu zbyt późnego wniesienia opłaty,

Nie podlega zwrotowi opłata rekrutacyjna wniesiona w prawidłowej wysokości na zgłoszenie, dla którego kandydat otrzymał decyzję o nieprzyjęciu na studia

Pamiętaj, że:

  • Rachunek, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną służy wyłącznie do potwierdzania zgłoszeń rekrutacyjnych. Nie może być on wykorzystywany do żadnych innych płatności (nie wpłaca się na niego opłat za legitymację, czesnego, opłat rekrutacyjnych za koleżanki i kolegów itp.).
  • Opłata rekrutacyjna może być wpłacona tylko w formie przelewu bankowego. Nie realizujemy czeków, nie można też wpłacić przy pomocy karty kredytowej przekazu pieniężnego lub gotówki bezpośrednio w Dziale Rekrutacji na Studia.
  • System nie jest systemem bankowym i wniesione opłaty są księgowane z około dwudniowym opóźnieniem, nie ma konieczności wykonywania przelewów ekspresowych lub przyspieszonych. Aby przyspieszyć potwierdzenie zaksięgowania opłaty, zalecamy dokonywanie opłat przelewem bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A.
  • Wszelkie koszty manipulacyjne związane z obsługą przelewu, zwrotu błędnie wniesionej opłaty, przeksięgowaniem środków ponosi kandydat.
 

Opłata za studia (tzw. czesne)

Dla obywateli polskich, stacjonarne studia w języku polskim są bezpłatne, również na drugim i kolejnym kierunku.

Studia niestacjonarne oraz studia w językach obcych są płatne. Opłatę roczną (czesne) za studia niestacjonarne płaci się w 8 ratach, przy czym pierwszą ratę w wysokości 1/8 opłaty należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dokonania wpisu na studia (złożenia dokumentów). Kolejne 7 rat wnosi się do 15 dnia każdego miesiąca, od listopada do maja.

Opłatę za studia w językach obcych należy wnosić w dwóch ratach semestralnych. Jeśli dopiero rozpoczynasz studia, pierwszą ratę musisz wpłacić do 7 dni od dokonania wpisu.

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłat za studia (tzw. czesne) otrzymasz dopiero podczas dokonywania wpisu na studia. Jest on inny niż numer rachunku służącego do wnoszenia opłat rekrutacyjnych i znajdziesz go w swoim koncie USOSweb.

W wyjątkowych przypadkach takich jak trudna sytuacja materialna, wybitne wyniki w nauce czy uczestnictwo w międzynarodowych programach wymiany możesz starać się o obniżenie opłaty lub zwolnienie z niej, ale nie ma możliwości uzyskania zwolnienia za pierwszy rok studiów.

Podczas wpisu na studia kandydat podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami odpłatności, którego wzór znajduje się tutaj.

Informacje na temat wysokości opłat za studia niestacjonarne oraz za studia w językach obcych są opublikowane w katalogu studiów na stronie systemu

Podstawy prawne:

 

Opłata za legitymację

Wysokość opłaty za legitymację studencką wynosi 22 złote. Nowa legitymacja nie jest potrzebna, gdy jesteś już studentem UJ, i masz w legitymacji wolne miejsca na naklejki potwierdzające status studenta. Więcej informacji o legitymacji znajdziesz tutaj.

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty za legitymację zostanie ci przekazany dopiero podczas dokonywania wpisu na studia. Znajdziesz go również w swoim koncie USOSweb. Jest on inny niż numer rachunku służącego do wnoszenia opłat rekrutacyjnych. 

W sprawach związanych z opłatą za legitymację należy kontaktować się z jednostką prowadzącą studia, gdzie dokonałeś wpisu dane znajdziesz w części „Kontakt” w karcie studiów.

Pamiętaj, że: 

  • Opłaty za studia, legitymację oraz inne opłaty związane ze studiami należy wpłacać na rachunek bankowy, który dostaniesz przy wpisie na studia. Jest to inny rachunek niż ten, na który wpłacałeś opłatę rekrutacyjną.