Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opłaty

Do potwierdzenia zgłoszenia na te studia konieczne jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

Na podstawie rozporządzenia ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów, wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2021/2022 wynosi 85 złotych na studia, na które nie ma egzaminu oraz 100 złotych na studia, na które jest przewidziany w kryteriach kwalifikacji egzamin wstępny.

Opłata rekrutacyjna jest wymagana do potwierdzenia każdego zgłoszenia. Zgłoszenia nieopłacone nie są uwzględniane w rekrutacji. W przypadku, gdy chcesz potwierdzić więcej niż jedno zgłoszenie, kwotę, będącą wielokrotnością wysokości opłaty rekrutacyjnej należy wpłacić na rachunek podany w koncie w zakładce "Płatności".

Wpłaty przyjmowane są w formie przelewu bankowego na indywidualne konto lub Dotpay, nie realizujemy czeków, nie można też wpłacać przy pomocy karty kredytowej, przekazu pieniężnego (np. Western Union) ani też gotówką bezpośrednio w Dziale Rekrutacji na Studia.

Priorytet opłacania zgłoszeń

Zgłoszenia rekrutacyjne są opłacane w kolejności zgodnej z ich priorytetami, bez względu na opis przelewu opłaty rekrutacyjnej. Priorytet można zmienić poprzez ich przeciągnięcie na liście zgłoszeń w zakładce „Płatności” do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń w danej turze. Po tym terminie nie ma możliwości dokonania zmiany, zostaną opłacone zgłoszenia w kolejności chronologicznej. 

Przykładowo: jeżeli w koncie są 4 zgłoszenia na studia w danej turze, a chcesz, aby opłacone zostały tylko 3 z nich upewnij się, że zgłoszenia, które chcesz opłacić znajdują się na pierwszych 3 miejscach na liście.

Dane do przelewu

Numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić kwotę potrzebna do potwierdzenia zgłoszeń rekrutacyjnych można znaleźć po dokonaniu pierwszego zgłoszenia w zakładce „Płatności” w koncie w systemie. W tytule podaj imię i nazwisko kandydata oraz dopisek "opłata rekrutacyjna".

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Opłatę rekrutacyjną musisz wpłacić w terminie dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującym harmonogramem na dane studia. Brak wpłaty w tym terminie spowoduje brak możliwości potwierdzenia zgłoszenia. Zgłoszenia, które nie zostaną opłacone nie będą uwzględnione w rekrutacji.

Szybkie płatności

Opłatę rekrutacyjną można wpłacić również za pośrednictwem systemu Dotpay. Zapewnia on możliwość potwierdzenia zgłoszeń rekrutacyjnych w krótszym terminie niż przelew tradycyjny. Za pośrednictwem Dotpay możliwa jest również płatność kartą oraz w walucie, w której posiadasz rachunek. Pamiętaj jednak, że oplata musi zostać przewalutowana na złotówki oraz, że musisz pokryć koszty manipulacyjne. Odnośnik do płatności Dotpay znajdziesz w koncie w zakładce „Płatności”.

Wpłata w banku zagranicznym

Jeżeli dokonujesz wpłaty w banku zagranicznym, powinieneś przed numerem rachunku, na który ją wnosisz wpisać kod SWIFT: PKOPPLPW, a przed numerem rachunku dodać PL.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Wszelkiego rodzaju zwroty nadpłat – środków wynikające z wniesionej opłaty rekrutacyjnej zostaną wykonane po całkowitym zakończeniu procesu rekrutacji w UJ (zazwyczaj jest to połowa listopada). 

Zwrot opłaty rekrutacyjnej (lub jej części) przysługuje ci wyłącznie w przypadku:

  • nadpłaty, tj. wniesienia kwoty przewyższającej wysokość wymaganej opłaty rekrutacyjnej, przy czym wszelkie koszty manipulacyjne związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem tych środków ponosi kandydat,
  • nieuruchomienia studiów,
  • wycofania zgłoszenia, przy czym wycofanie musi nastąpić nie później niż w terminie dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych,
  • zaksięgowania opłaty po terminie określonym jako „księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych”, co skutkowało niepotwierdzeniem zgłoszenia z powodu zbyt późnego wniesienia opłaty,

Nie podlega zwrotowi opłata rekrutacyjna wniesiona w prawidłowej wysokości na zgłoszenie, dla którego kandydat otrzymał decyzję o nieprzyjęciu na studia

Pamiętaj, że:

  • Rachunek, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną służy wyłącznie do potwierdzania zgłoszeń rekrutacyjnych. Nie może być on wykorzystywany do żadnych innych płatności (nie wpłaca się na niego opłat za legitymację, czesnego, opłat rekrutacyjnych za koleżanki i kolegów itp.).
  • Opłata rekrutacyjna może być wpłacona tylko w formie przelewu bankowego. Nie realizujemy czeków, nie można też wpłacić przy pomocy karty kredytowej przekazu pieniężnego lub gotówki bezpośrednio w Dziale Rekrutacji na Studia.
  • System nie jest systemem bankowym i wniesione tradycyjnym przelewem opłaty mogą być księgowane z około dwudniowym opóźnieniem. Aby przyspieszyć opłącenie zgłoszenia, zalecamy skorzystanie z szybkich płatnośći Dotpay.
  • Wszelkie koszty manipulacyjne związane z obsługą przelewu, zwrotu błędnie wniesionej opłaty, przeksięgowaniem środków ponosi kandydat.
 

Dla obywateli polskich, stacjonarne studia w języku polskim są bezpłatne, również na drugim i kolejnym kierunku.

Studia niestacjonarne oraz studia w językach obcych są płatne. Opłatę roczną (czesne) za studia niestacjonarne płaci się w 8 ratach, przy czym pierwszą ratę w wysokości 1/8 opłaty należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dokonania wpisu na studia (złożenia dokumentów). Kolejne 7 rat wnosi się do 15 dnia każdego miesiąca, od listopada do maja.

Opłatę za studia w językach obcych należy wnosić w dwóch ratach semestralnych. Jeśli dopiero rozpoczynasz studia, pierwszą ratę musisz wpłacić do 7 dni od dokonania wpisu.

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłat za studia (tzw. czesne) otrzymasz dopiero podczas dokonywania wpisu na studia. Jest on inny niż numer rachunku służącego do wnoszenia opłat rekrutacyjnych i znajdziesz go w swoim koncie USOSweb.

W wyjątkowych przypadkach takich jak trudna sytuacja materialna, wybitne wyniki w nauce czy uczestnictwo w międzynarodowych programach wymiany możesz starać się o obniżenie opłaty lub zwolnienie z niej, ale nie ma możliwości uzyskania zwolnienia za pierwszy rok studiów.

Podczas wpisu na studia kandydat podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami odpłatności, którego wzór znajduje się tutaj.

Informacje na temat wysokości opłat za studia niestacjonarne oraz za studia w językach obcych są opublikowane w katalogu studiów na stronie systemu

Podstawy prawne:

 

   

Przy wpisie na studia kandydaci są zobowiązani do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami odpłatności. Dotyczy to wszystkich studiów, również stacjonarnych w języku polskim, gdyż oświadczenie to dotyczy również opłat innych niż czesne, takich jak na przykład za powtarzanie roku.

Z treścią oświadczenia warto zapoznać się już wcześniej, aby uniknąć kolejek podczas wpisu.

Podstawy prawne:

Wysokość opłaty za legitymację studencką wynosi 22 złote. Nowa legitymacja nie jest potrzebna, gdy jesteś już studentem UJ, i masz w legitymacji wolne miejsca na naklejki potwierdzające status studenta. Więcej informacji o legitymacji znajdziesz tutaj.

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty za legitymację zostanie ci przekazany dopiero podczas dokonywania wpisu na studia. Znajdziesz go również w swoim koncie USOSweb. Jest on inny niż numer rachunku służącego do wnoszenia opłat rekrutacyjnych. 

W sprawach związanych z opłatą za legitymację należy kontaktować się z jednostką prowadzącą studia, gdzie dokonałeś wpisu dane znajdziesz w części „Kontakt” w karcie studiów.

Pamiętaj, że: 

  • Opłaty za studia, legitymację oraz inne opłaty związane ze studiami należy wpłacać na rachunek bankowy, który dostaniesz przy wpisie na studia. Jest to inny rachunek niż ten, na który wpłacałeś opłatę rekrutacyjną.