Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Szko艂y doktorskie

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Szko艂y doktorskie

Szczeg贸艂owe kryteria kwalifikacji, oferowane programy oraz harmonogram rekrutacji do szk贸艂 doktorskich dzia艂aj膮cych na Uniwersytecie Jagiello艅skim znajdziesz na stronach internetowych poszczeg贸lnych jednostek:

Rekrutacja krok po kroku

Krok 1. Za艂贸偶 konto i uzupe艂nij wymagane informacje

Wejd藕 na stron臋 irk.uj.edu.pl, przejd藕 na podstron臋 鈥濻zko艂y doktorskie鈥, a nast臋pnie znajd藕 w prawym g贸rnym rogu odno艣nik 鈥濽tw贸rz konto鈥.

Wa偶ne! Podaj e-mail, z kt贸rego naprawd臋 korzystasz, poniewa偶 po za艂o偶eniu konta otrzymasz na ten adres wiadomo艣膰 z linkiem aktywacyjnym, w kt贸ry musisz klikn膮膰, aby m贸c korzysta膰 z systemu IRK.

Po aktywowaniu konta zaloguj si臋 do systemu. Teraz mo偶esz uzupe艂ni膰 informacje dotycz膮ce Twoich danych osobowych i wykszta艂cenia w zak艂adce 鈥濬ormularze osobowe鈥 – upewnij si臋, 偶e na g贸rze strony, na niebieskim tle, znajduje si臋 informacja o tym, 偶e wybrana zosta艂a rekrutacja o nazwie 鈥濻zko艂y Doktorskie鈥.

Podstawowe dane osobowe

Podaj informacje o swoich danych osobowych, miejscu urodzenia i posiadanym obywatelstwie. Dane musz膮 si臋 zgadza膰 z Twoim dokumentem to偶samo艣ci – po dokonaniu zg艂oszenia nie b臋dzie ich ju偶 mo偶na samodzielnie zmieni膰.

Adres i dane kontaktowe

Podaj przynajmniej jeden numer telefonu, pod kt贸rym mo偶na si臋 do Ciebie dodzwoni膰. To wa偶ne, bo je艣li pojawi si臋 potrzeba pilnego kontaktu ze strony Uczelni w sprawie Twoich zg艂osze艅, zadzwonimy do Ciebie pod ten numer. Zwr贸膰 te偶 uwag臋, 偶e na adres korespondencyjny podany w tym miejscu mo偶e by膰 kierowana poczta z uniwersytetu. Dane podane w tej zak艂adce mo偶na edytowa膰; po wpisaniu si臋 do szko艂y nale偶y pami臋ta膰 o aktualizacji danych r贸wnie偶 w systemie USOSweb (potrzeb臋 korekty doktoranci zg艂aszaj膮 w sekretariacie).

Zdj臋cie

Wczytaj do systemu IRK zdj臋cie zgodne z wymaganiami do polskiego dowodu osobistego. Ta fotografia b臋dzie potem wykorzystana w Twojej legitymacji doktoranckiej, dlatego musi by膰 odpowiednia do u偶ycia w oficjalnym dokumencie. W zwi膮zku z tym, ka偶de zdj臋cie wymaga zaakceptowania przez administratora.

Uwaga! Mo偶esz dokona膰 zg艂osze艅 rekrutacyjnych bez wgranej fotografii. Jednak akceptacja zdj臋cia jest potrzebna przed dokonaniem wpisu, poniewa偶 umo偶liwia pobranie podania o przyj臋cie, niezb臋dnego do wpisania si臋 do szko艂y. Dlatego nie czekaj z tym do ostatniej chwili, bo mo偶e si臋 okaza膰, 偶e musisz czeka膰 w kolejce na zatwierdzenie zdj臋cia.

Fotografie s膮 zatwierdzane przez administrator贸w na bie偶膮co w godzinach pracy, za wyj膮tkiem weekend贸w. Zdj臋cia wczytane mi臋dzy pi膮tkiem po 16:00 a poniedzia艂kiem przed 8:00 s膮 zatwierdzane w poniedzia艂ek.

Wykszta艂cenie

Zacznij od podania danych w polu 鈥濪okumenty鈥: wpisz tam informacj臋 o dyplomie uko艅czenia studi贸w, wybierz przycisk 鈥濪odaj dokument鈥 i uzupe艂nij formularz.

Wype艂niaj膮c dane dokumentu dyplomu, zwr贸膰 uwag臋 na to, 偶e nie musisz od razu uzupe艂nia膰 wszystkich rubryk. 呕eby dokona膰 zg艂oszenia na studia, wystarczy, 偶e wpiszesz rodzaj dokumentu (np. polski dyplom magistra), rok jego uzyskania oraz kraj wydania.

Po otrzymaniu dyplomu uzupe艂nij pozosta艂e pola: numer dokumentudat臋 wydaniarodzaj i nazw臋 instytucji wystawiaj膮cej (uczelnia, kt贸ra wyda艂a dyplom) oraz miejsce wydania. Wszystkie te dane b臋d膮 potrzebne do wydrukowania podania o przyj臋cie do szko艂y.

Dodatkowe dane osobowe

Dane dotycz膮ce dokumentu to偶samo艣ci s膮 potrzebne tylko w przypadku os贸b, kt贸re nie posiadaj膮 numeru PESEL (np. cudzoziemcy). Nie trzeba ich uzupe艂nia膰 w pozosta艂ych przypadkach. W tym miejscu nale偶y r贸wnie偶 uzupe艂ni膰 informacje dotycz膮ce s艂u偶by wojskowej.

Krok 2. Dokonaj zg艂oszenia rekrutacyjnego

Z pe艂n膮 list膮 program贸w oraz zasadami rekrutacji mo偶esz zapozna膰 si臋 na stronach internetowych poszczeg贸lnych szk贸艂 doktorskich. Kiedy zdecydujesz si臋 dokona膰 zg艂oszenie rekrutacyjne, znajd藕 w systemie IRK odno艣nik 鈥濷ferta鈥, wybierz interesuj膮cy Ci臋 program i kliknij w zielony przycisk 鈥Zapisz si臋鈥 w karcie wybranego programu.

Nast臋pnie uzupe艂nij wymagane w rekrutacji na dany program formularze rekrutacyjne i zapisz swoje zg艂oszenie.

W swoim koncie w zak艂adce 鈥瀂g艂oszenie rekrutacyjne鈥 mo偶esz zobaczy膰 list臋 dokonanych zg艂osze艅. Tam te偶 znajdziesz informacje o wynikach rekrutacji, dokumenty do pobrania do wpisu i instrukcje dotycz膮ce dokonania wpisu do szko艂y, je艣li si臋 do niej  dostaniesz.

Krok 3. We藕 udzia艂 w rozmowie kwalifikacyjnej  

Rozmowy kwalifikacyjne s膮 prowadzone w terminie wskazanym w harmonogramie. Szczeg贸艂y dotycz膮ce rozmowy kwalifikacyjnej (dok艂adny termin oraz godzina) s膮 przekazywane kandydatom indywidualnie w koncie IRK. Informacje na temat sposobu jej przeprowadzenia (stacjonarnie, zdalnie) mog膮 by膰 opublikowane w karcie programu lub przekazane przez wiadomo艣膰 w systemie IRK zg艂oszonym kandydatom.

Krok 4. Sprawd藕 wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji s膮 przekazywane kandydatom w systemie IRK. Po zalogowaniu, w cz臋艣ci 鈥濵oje konto鈥 w zak艂adce 鈥瀂g艂oszenia rekrutacyjne鈥 w tabeli zobaczysz sw贸j wynik na li艣cie rankingowej i informacj臋: zakwalifikowany, lista rezerwowa lub niezakwalifikowany.

Krok 5. Dokonaj wpisu do szko艂y doktorskiej

Je艣li Tw贸j status to 鈥瀦akwalifikowany鈥 – gratulacje, to znaczy, 偶e uniwersytet zaprasza Ci臋 do podj臋cia kszta艂cenia w szkole doktorskiej! Przed Tob膮 ostatni krok, potwierdzenie woli podj臋cia kszta艂cenia, czyli wpis do szko艂y doktorskiej. Wpisu trzeba dokona膰 w terminie wyznaczonym w harmonogramie. Uzupe艂nij dane w IRK, zadbaj o to, 偶eby Twoje zdj臋cie by艂o zaakceptowane i pobierz i przygotuj komplet dokument贸w.

Najcz臋stsze pytania zwi膮zane z rekrutacj膮 do szk贸艂 doktorskich

Czy mog臋 si臋 rekrutowa膰 do szko艂y doktorskiej, mimo 偶e nie b臋d臋 mie膰 tytu艂u magistra w momencie wpisu?

Tak, jest to mo偶liwe, na specjalnych zasadach. Taka oferta skierowana jest do najwybitniejszych absolwent贸w studi贸w I stopnia z du偶ym potencja艂em badawczym. Wymagania wzgl臋dem takich kandydat贸w opisane s膮 szczeg贸艂owo w kryteriach kwalifikacji znajduj膮cych si臋 na stronach poszczeg贸lnych szk贸艂 doktorskich.

Czy do szk贸艂 doktorskich mog膮 kandydowa膰 doktoranci 鈥瀞tarego鈥 trybu?

Tak, rekrutuj膮 si臋 oni na takich samych zasadach, jak inni kandydaci.

Ile wynosi op艂ata rekrutacyjna?

Kandydaci bior膮cy udzia艂 w naborach do szk贸艂 doktorskich dzia艂aj膮cych na UJ nie ponosz膮 偶adnych op艂at rekrutacyjnych.  

Czy nale偶y jako艣 potwierdzi膰 swoje zg艂oszenie rekrutacyjne?

Nie ma konieczno艣ci potwierdzania zg艂oszenia. W procesie rekrutacji uwzgl臋dniane b臋d膮 aplikacje, dla kt贸rych dokumentacja b臋dzie kompletna w momencie ko艅ca przyjmowania zg艂osze艅.

Ile wynosi op艂ata za studia?

Kszta艂cenie w szko艂ach doktorskich jest bezp艂atne zar贸wno dla obywateli Polski, jak i dla cudzoziemc贸w.

W razie dalszych pyta艅 – szukaj informacji na stronie internetowej szko艂y doktorskiej, do kt贸rej planujesz si臋 rekrutowa膰, b膮d藕 skontaktuj si臋 z biurem tej jednostki.