Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opublikowano wyniki dla cudzoziemców oraz na studia w językach obcych

Wszystkich kandydatów na te studia prosimy o uważne zapoznanie się z komunikatami w swoich kontach ERK.

Listy rankingowe oraz wyniki kwalifikacji w OSTATNIM naborze dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne jednolite studia magi­sterskie oraz pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim zostały opublikowane w środę 25 września 2019 roku na stronach systemu ERK www.erk.uj.edu.pl. Są dostępne w kontach kandydatów biorących udział w tym naborze oraz w części "katalog studiów 2019/2020" w kartach odpowiednich studiów, w zakładce „wyniki".

WAŻNE: wszystkich kandydatów prosimy o uważne zapoznanie się z komunikatami w swoich kontach ERK, ponieważ zawierają one istotne informacje o miejscu, terminie oraz dokumentach wymaganych do dokonania wpisu na studia.

Wpisy potrwają od 26 do 27 września. Bez dokonania wpisu nie jest możliwe podjęcie studiów. W przypadku braku możliwości stawienia się osobiście w powyższym terminie prosimy o wyznaczenie pełnomocnika.

Jednocześnie informujemy, że listy rankingowe oraz wyniki kwalifikacji w ostatnim naborze również zostały w dniu dzisiejszym opublikowane dla wszystkich kandydatów (niezależnie od posiadanego obywatelstwa) na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w językach obcych.

Polecamy również
Inauguracja roku akademickiego 2019/2020
OPUBLIKOWANO WYNIKI w naborze WRZEŚNIOWYM
Koniec rejestracji na studia I stopnia i jednolite magis­ter­skie we wrześniowym naborze
Koniec rejestracji na studia II stopnia – nabór wrześniowy