Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Skip banner

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Aktualności

Rozpoczęcie rekrutacji na studia w językach obcych

8 lutego 2024 roku rozpoczęła się rekrutacja na rok akademicki 2024/25 dla wszystkich kandydatów na studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim, z wyjątkiem kierunku Business and Finance Management. Zgłoszenia w tej turze kandydaci mogą składać do 26 czerwca.

Opublikowano wyniki dla trzeciej tury studiów II stopnia

22 września zostały opublikowane listy rankingowe oraz wyniki kwalifikacji osób ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia w trzeciej turze.

Opublikowano wyniki dla drugiej tury studiów I stopnia i jednolitych magisterskich 

15 września zostały opublikowane listy rankingowe oraz wyniki kwalifikacji osób ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia i jednolite magisterskie. 

Opublikowano wyniki dla drugiej tury studiów II stopnia

8 września zostały opublikowane listy rankingowe oraz wyniki kwalifikacji osób ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia w drugiej turze.
Показать все

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Rekrutacja na studia

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Informacje na temat rekrutacji Informacje na temat rekrutacji

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Вложенные портлеты Вложенные портлеты

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Вложенные портлеты Вложенные портлеты

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Rekrutacja na studia podyplomowe i do szkół doktorskich

Вложенные портлеты Вложенные портлеты

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента